postheadericon Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти. СЗОШ №8

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти у дошкільному закладі проведено моніторинг якості освіти. Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ДНЗ дозволяє результативно організувати та здійснювати навчально-виховний процес, стимулює особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів, дозволяє ефективно розподіляти ресурси закладу, впливає на підвищення його соціального статусу.

Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»

Практичне застосування кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (вебінар)

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

Високий показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

Достатній показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

Середній показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

Низький повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини– визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнюються, робляться відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Упровадження моніторингових досліджень

у діяльності закладу дає можливість:

  1. результативно організовувати та здійснювати навчально-виховний процес;
  2. стимулювати особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів;
  3. ефективно розподіляти ресурси закладу.

Оцінювання результатів освітнього процесу у  дошкільному закладі здійснюється тричі на рік 

(листопад, лютий, травень)

за двома напрямками:

виконання вимог державних програм та Базового компоненту дошкільної освіти, готовність дітей старших груп до навчання в школі.

Показники компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог

ВІСТІ З ГРУП                 за І квартал 2019 – 2020 н.р.

МОНІТОРИНГ І кв. 2019-2020н.р.

Показники компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог

ВІСТІ З ГРУП                 за ІІ квартал 2019 – 2020 н.р.

МОНІТОРИНГ ІІ кв. 2019-2020н.р.

Результати моніторингу якості освіти | ДНЗ №8

Результати моніторингу якості освіти

2018-2019 н.р.

Моніторингове дослідження (за вересень – травень 2018-2019 навчального року) рівня знань вихованців відповідно до вимог програм “Дитина” та БКДО показує позитивну динаміку: діти всіх груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи “Мовлення дитини”, “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Музичний калейдоскоп”. Дітей з низьким рівнем розвитку не виявлено.

Рівень сформованості компетентностей дітей

за програмовими розділами 

з/п

Освітні лінії

Загальний показник

1.        

«Особистість дитини»

                82%

2.        

«Дитина в соціумі»

72%

3.        

«Гра дитини»

72%

4.        

«Музичний калейдоскоп»

72%

5.        

«Мовлення дитини»

65%

6.        

«Привчаємося працювати»

65%

7.        

         «Літературна скринька»

64%

8.        

«Образотворча майстерня»

61%

9.        

«Дитина у природному довкіллі»

59%

10.    

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

53%

Загальний коефіцієнт

67% – достатній рівень

Дані результати свідчать про результативність застосованих вихователями педагогічних технологій та ефективність форм і методів роботи з дітьми.

Разом з тим потребує подальшого удосконалення робота вихователів всіх груп щодо вдосконалення у вихованців вміння і навичок продуктивної діяльності дітей. Досить низьким залишається рівень словесної творчості дошкільників та вміння переказувати художні твори.     

Секс шоп Купить мед. справки