postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2022 – 2023 навчальний рік

Картинки по запросу дифтерія у дітей у днз картинки

         

         На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу Міністерства освіти і науки України  від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за 2022 – 2023 навчальний рік.

            Маю повну вищу педагогічну освіту. На посаді завідувача дошкільного навчального закладу з 01 березня 2017 року. 

            Основним завданням щорічного звітування керівника дошкільного навчального закладу є:

 • забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління
  навчальним закладом,
 • стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання
  керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 1. Загальна характеристика

          Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Заклад дошкільної освіти розрахований на 12 груп, проектна потужність – 161 місце.

         Режим роботи закладу:        10 годинний,

                                                п’ятиденний.

         На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп, із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2, а з 2023 року – частина приміщення площею 124,54 м2.

         Статус дошкільного закладу: україномовний.

         У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305»);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України (затверджене наказом МОН України від 12.01.2021 № 33).

         Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

 1. Склад вихованців

          У 2022 – 2023 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

         Цього року заклад відвідує 119 дітей, з них:

 • раннього віку 37 дітей;
 • дошкільного віку 82 дитини;
 • випущено до школи 31 дитина.        

         У ЗДО проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

         Заклад відвідує:  7 дітей з багатодітних сімей,

                                      9 дітей із малозабезпечених сімей,

                                      7 дитини-інваліда,

                                      18 дітей переселенців,

                                      4 дитини учасників АТО.

                  

 1. Кадрове забезпечення

         В закладі працює 15 педагогічних працівників та 16 осіб обслуговуючого персоналу. ЗДО № 10 «Ялинка» укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

         Так за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • звання «вихователь-методист» – 1 педагог,
 • «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагога,
 • «спеціаліст першої категорії» – 2 педагога,
 • «спеціаліст другої категорії» – 2 педагог,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 9 педагогічних працівників.

         Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • повна вища освіта – 11;
 • неповна вища освіта – 3;
 • базова вища освіта – 1.

         Важлива умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників – набуття ними нових та вдосконалення набутих компетентностей у межах професійної діяльності – навчання на курсах підвищення кваліфікації.         Протягом 2022 – 2023 навчального року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» підвищили кваліфікацію вихователі: Козиренко Н.В., Уколова Т.В..

         Щороку в ЗДО проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

  У 2023 році було атестовано одного педагога.

  За результатами атестації:

 • Уколова Т.В. – вихователь, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

 1. Методична робота

             Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

         Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2023 – 2027 роки.

         Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану та вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

         Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, перед колективом були поставлені наступні завдання в методичній, дослідно-експериментальній, освітній роботі закладу дошкільної освіти на 2022 – 2023 навчальний рік:

 1. Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проєктній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.
 2. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо удосконалення в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану.
 3. Продовжувати роботу над створенням розвивального освітнього середовища, засобами літературного образотворення.

         Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми на 2022 – 2023 навчальний рік, Плану роботи на навчальний рік та Стратегії розвитку ЗДО на 2023 – 2027 роки, освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та передбачає чергування різних видів діяльності.

         Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,

«Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі мистецтва», «Особистість дитини».

         Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені до навчання в школі, із 35-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

 • високий – 13 (що становить 37%);
 • достатній – 19 (що становить 54%);
 • середній – 3 (що становить 9%);
 • низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

         Значну роль в засвоєнні знань дітей старшого дошкільного віку мала індивідуальна робота з навчання грамоти та логіко-математичного розвитку.                  Але за результатами обстеження дітей всіх вікових груп треба відмітити, що і надалі більше уваги необхідно приділяти саме розвитку, а не навченості. Тому що, тільки 34% дітей можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні, а останні діти – це діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

         Для реалізації на практиці вирішення завдань розвитку дитини у плануванні освітньої діяльності доцільно віддати перевагу в наступному навчальному році міні-заняттям, адже вони надають змогу врахувати міру зацікавленості, інтерес дітей, дозувати інформацію чи завдання.

        Протягом 3 років у закладі дошкільної освіти працює інклюзивна група    № 3, завдання якої забезпечити освітній процес, орієнтований на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами.

         Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП провадять, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей, враховуючи рекомендації ІРЦ.

         Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

         Завдання команди супроводу: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах ЗДО на підставі висновку ІРЦ.

         Згідно нової постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», 28 липня 2021 року, удосконалено організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. На порталі ІРЦ України створено реєстр дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. У реєстрі нашого закладу перебуває 3 дитини з відповідними висновками про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку, ІПР (індивідуальними програмами розвитку), протоколами оцінки потреби особи з ООП в наданні підтримки у закладі дошкільної освіти.

         Впроваджено диференційований підхід до забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП), затверджено нові форми індивідуальної програми розвитку та визначення рівнів підтримки в освітньому процесі дітей під час інклюзивного навчання.

         Для всіх дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від визначеного рівня підтримки, команда психолого-педагогічного супроводу  закладу склала індивідуальну програму розвитку, а для тих дошкільнят, які цього потребують, – індивідуальний навчальний план. Зазначаємо, що діти з ООП здобувають дошкільну освіту відповідно до державного стандарту дошкільної освіти як і всі діти, проте за допомогою найбільш прийнятних методів, що враховують їхні потреби та можливості.

         Таким чином нові зміни спрямовані на індивідуалізацію навчання для дошкільнят з особливими освітніми потребами та допомогу в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб.

         Пріоритетним питанням у освітньому процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

         Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

         Протягом 2022 – 2023 навчального року колектив продовжував роботу по охороні життя, зміцненні здоров`я, фізичного розвитку дошкільника, забезпечуючи емоційно-позитивне тло взаємодії з дітьми, належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Об`єднані зусилля педагогів, медиків та батьків допомогли сформувати належний інтерес дітей до рухової активності. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими. Фізіологічні запити дітей упродовж дня задовольнялися повністю.

         Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи фізкультурно-оздоровчого гуртка «Хатка-йоги» протягом навчального року сприяв емоційному піднесенню дошкільників, допоміг досягти легкості, бадьорості, енергійності, покращив роботу всіх органів і систем організму, підвищив тонус, стабілізував травлення, дарував прекрасне самопочуття і настрій.

         Дитяча йога – це комплекс занять, який створює всі умови для гармонійного зростання і розвитку дітей.

            Актуальність даної форми роботи полягає в тому, що сьогоднішні діти стикаються з такими проблемами, як гіперактивність, занепокоєння, стреси, слабке розвинення м’язів ніг і рук, спини, що позначається на поставі. Тому важливо створити якомога раніше здорові звички для їх розвитку.

         Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Високий рівень розвитку основних рухів у дітей становить 71%, середній рівень – 27%, низький рівень мають 2% дітей (6 дітей з особливими освітніми потребами).

         Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 67 дітей 6 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

         Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

         У лютому 2023 року у ЗДО відбувся шашковий турнір, у якому прийняли участь діти старшого дошкільного віку (група № 3, група № 5).

         В умовах воєнного стану зазнала змін й організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та методична підтримка педагогів. Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива. У стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Діти, які вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в нових соціальних умовах.

         У вересні 2023 року заклад прийняв участь у міському флешмобі «Буккроссинг: давайте мінятись книжечками!».

         Питання організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти було і залишається одним із актуальних. З метою ознайомлення батьків з оновленим меню для закладів дошкільної освіти, раціональним режимом харчування 10 лютого 2023 року у ЗДО пройшов День відкритих дверей! До уваги батьків були представлені режимні моменти, заняття, екскурсія-огляд групових приміщень, приміщення харчоблоку.

         Заклад дошкільної освіти з 20 березня до 2 квітня 2023 року прийняв участь у Всесвітньому тижні грошей (Global Money Week 2023). Вихователі провели з дошкільнятами тематичні заняття на яких обговорювали, розповідали, переглядали презентації, відеоролики про добробут та вплив фінансів на життя суспільства. Життєдіяльність дітей упродовж Тижня грошей супроводжувалася активною ігровою діяльністю соціально-економічної спрямованості.

                З 03.04.2023 по 07.04.2023 був проведений плановий «Тиждень безпеки дитини» та комплексне об’єктове тренування всього колективу, з метою відпрацювання дій працівників та вихованців при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації (пожежі). Дошкільнята мали можливість ознайомитися із роботою рятувальників та спорядженням пожежної машини. В рамках проведення Тижня безпеки працівники ДСНС України у Черкаській області провели «Єдиний урок пожежної безпеки», цікаво та змістовно розповіли дітям про те, які правила безпеки потрібно дотримуватися, щоб запобігти виникненню пожежі, і як слід себе вести, якщо вона сталася. Сьогодні проблема безпеки розглядається, як базисна потреба людини, тому на заклад дошкільної освіти покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя.

Були заплановані тематичні дні:

1 день – «День здоров’я»;

2 день – «Сам удома»;

3 день – «Вогонь друг – або ворог»;

4 день – «Ми – пішоходи та пасажири”;

5 день – «ЗДО – територія безпеки».

         З 17.04.2023 по 21.04.2023 року організовано пройшов Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми, профілактики травматизму виробничого характеру, оволодіння працівниками закладу основними прийомами захисту від несподіваних травм, що виникають під час освітнього процесу.

         Щорічно у закладі дошкільної освіти проводиться виставка дитячих поробок «Пасхальний вернісаж». І кожного року вражають фантазія, талант та майстерність виконання робіт!

         З 15.05.2023 по 19.05.2023 року пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху та попередження всіх видів дитячого травматизму.

         Протягом 2022 – 2023 навчального року були проведені музичні свята та розваги «Великодній квест», «День вишиванки», «День Сонечка», «День Матері», літературні читання до дня народження Т.Г. Шевченка «У творах Шевченка – душа України». 

 

 1. Організація гурткової роботи

         З метою розвитку творчості і здібностей дітей у закладі згідно програмових вимог проводилась гурткова робота. Зміст її визначався авторськими програмами, які складали вихователі на основі власної педагогічної діяльності, власних вмінь та творчих здібностей; вивчення досвіду інноваційних технологій.

         Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток. Гуртковою роботою в закладі дошкільної освіти охоплено 22 дитини. В 2022 – 2023 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 3 формах різної спрямованості. Продовжує працювати гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії Хниченко І.Б.. Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Ізосіна І.М., яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики». Розвивати та тренувати своє мислення, пам’ять, логіку, фантазію та вольові зусилля старші дошкільники мали змогу під час занять у гуртку «Юні шахісти», керівником якого є інструктор з фізичної культури Сіренко О.М.

 1. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

                    Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

         Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу   № 486 від 21.07.2003 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 № 90/38, в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Кошова Т.В. згідно вимог. Протягом року за станом здоров’я вихованців триває постійний медичний (з боку медичної сестри) і візуальний (з боку вихователів) контроль.

         Забезпечено дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до ЗДО, виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я; виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист від інфекційних хвороб», «Про охорону праці», вимог Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234; інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО» (лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491).

         Медичний кабінет обладнаний усім необхідним обладнанням, є ізолятор. В наявності шафа медична для зберігання ліків, столи, холодильник для лікарських засобів, ваги, ростомір, асортимент ліків, який відповідає нормативним вимогам для надання першої долікарської допомоги. Також медична сестра систематично розміщує санбюлетні різної тематики. Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідувачі, оперативних нарадах обговорюються питання результатів медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, організації рухового режиму, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами, питання зниження захворюваності серед вихованців, порівняння показників відвідування дітьми дошкільного закладу, питання по організації харчування дошкільників.

         Протягом року медична сестра закладу використовує сайт ЗДО, як джерело для розміщення інформації для батьків та працівників щодо запобігання та розповсюдження різних захворювань, у тому числі на COVID-19.

         У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Щомісячно проводиться аналіз захворюваності дітей, в кінці року підбиваються підсумки. Порівняльний аналіз дає можливість педагогам планувати оздоровчі та загартувальні заходи.

         З метою зміцнення здоров’я дітей та профілактики різних видів захворювань, в тому числі на СОVID-19, в дошкільному закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

 • контроль за станом здоров’я дітей;
 • ретельний ранковий фільтр;
 • активний руховий режим;
 • система загартування;
 • систематичне щеплення дітей;
 • дотримання вимог санітарії;
 • організація фізичного виховання;
 • чітке дотримання режиму дня;
 • профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя;
 • взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

         План роботи медичної служби на 2022 – 2023 н.р. виконаний в повному обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Працівники дошкільного закладу суворо виконували рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), педагоги навчали дітей особистої гігієни в умовах карантину.

 1. Організація харчування

         Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

         Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07.2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006) та інших нормативних документів.

         Розроблено чотиритижневе сезонне меню для всіх закладів дошкільної освіти міста з урахуванням фізіологічних потреб дітей в калорійності та харчових речовинах, відповідно до сезону (весна, літо, осінь, зима). Меню затверджено директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, погоджено начальником управління Державного нагляду за дотриманням законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. До сезонного меню розроблені технологічні карти, які дають змогу дотримуватись всіх вимог приготування страв.

         В закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим харчування – сніданок, обід, вечеря. Наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

         Харчування стало більш збалансованим та відповідати порі року. Зменшено норми споживання цукру і солі, масла, картоплі, обмежено вживання чаю, соку та какао (не більше 2 порцій на тиждень кожного виду). Збільшено кількість споживання фруктів, овочів, м’яса, птиці, риби, молока та кисломолочних продуктів, круп та бобових, збільшено норми соків без цукру. Введено хліб цільнозерновий. Таким чином діти з дошкільного віку привчаються до здорового харчування.

         Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад частково укомплектовано працівниками (вакантна посада кухаря), які забезпечують організацію харчування дітей.

Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2022 – 2023 навчального року постачали ТОВ «Каштан-Плюс», ТОВ «Торговий дім «Ходак»», ТОВ «Альянс-Агрі» відповідно до заявок, які своєчасно подавались комірником Васільєвою Н.М. на продукти харчування на наступний тиждень (щочетверга) в електронному варіанті. У разі необхідності вносились корективи до заявок про постачання продуктів, зокрема тих, що швидко псуються, у випадку збільшення (або зменшення) чисельності дітей.

         З січня місяця 2023 року створилась складна ситуація з постачанням курей, почались перебої з постачанням хліба житнього, цільнозернового, пшеничного.

         У разі відсутності заявленого продукту, були випадки заміни на рівноцінні продукти згідно таблиці (Інструкція з організації харчування у дошкільних навчальних закладах). Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору згідно постанові Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

         З цих причин не було можливості чітко дотримуватись вимог примірного чотиритижневого меню. Тому на засіданні робочої групи по розробці та впровадженню принципів НАССР було прийняте рішення щодо коригування меню страв у дошкільному навчальному закладі, не порушуючи технологію приготування страв, збалансованість раціону, що є основними умовами для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у дошкільному навчальному закладі.

Комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини приймала якісні продукти, які надходили до дошкільного навчального закладу. Регулярно здійснювався контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Протягом року не було зафіксовано випадків завозу продуктів без супровідних документів.

Протягом 2022 – 2023 навчального року харчування дітей у дошкільному закладі здійснювалося з двох джерел: бюджетні кошти, які виділялися загальним фондом з міського бюджету; батьківська плата, яка належить до інших власних надходжень і передбачається кошторисом спеціального фонду.

         Згідно вимог ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьківська плата за харчування дітей обраховувалася у розмірі, що не перевищувала 60% від вартості харчування в день.

Відповідно до рішення Черкаського виконавчого комітету від 10.11.2021 року № 1308 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та встановлення розміру батьківської плати на 2022 рік» (із змінами від 14.12.2021 року № 1453) вартість харчування з 1 вересня 2022 року в дошкільному навчальному закладі встановлена в розмірі:

 • для дітей садових груп 53,18 грн., з них за рахунок бюджету 21,28 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 31,90 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 40,72 грн., з них за рахунок бюджету 16,29 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 24,43 грн. (60%).

На підставі рішення Черкаського виконавчого комітету від 04.11.2022 року № 979 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та розміру батьківської плати на 2023 рік» вартість харчування на одну дитину в день з 01 січня 2023 року встановлена в розмірі:

 • для дітей садових груп – 94,70 грн., з них за рахунок бюджету 37,88 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 56,82 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 70,53 грн., з них за рахунок бюджету 28,21 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 42,32 грн. (60%).

         Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно   до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого   Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002  № 667.

         Кількість дітей, пільгових категорій становила – 45 осіб. З них:

 • дітей з оплатою 50% –7 осіб;
 • дітей, які харчуються безкоштовно – 38 осіб.

        Відповідно до Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах протягом року проводилась організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням відповідно грошових норм. Заборгованості по батьківській платі немає.      

         Постійне підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину унеможливлює виконання норм харчування відповідно до рекомендованих.

         Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти за 2022 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2021 роком становить:

Найменування 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%)
М’ясо, м’ясні продукти 74 74 75 91
Рибопродукти 58 69 70 89
Масло вершкове 88 82 87 92
Сир кисломолочний 70 84 92 94
Сметана 57 71 75 78
Яйця 67 73 78 49
Молоко 76 74 56 85

                 Отже, в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу в 2022 році здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Проаналізувавши роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування  дітей, можна зробити висновок, що рівень організації роботи за 9 місяців 2022 – 2023 років в основному відповідає нормативним вимогам.

         Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоку.

         Матеріально-технічний стан харчоблоку закладу задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. Системи водопостачання та каналізації функціонують.

         Всі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я.

         Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску.

         У закладі дошкільної освіти ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

         Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, виховують культурно-гігієнічні навички. Щодня до кожного прийому їжі столи дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають до охайності та навчають правильному користуванню столовими приборами. Дошкільнят середньої та старшої груп залучають до чергування, сервірування столів та прибирання після обіду.

         У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

 1. Робота з питань охорони праці

            Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом продовжували працювати над реалізацією завдань державної політики в галузі охорони праці.

         Протягом року завідувачем, вихователем-методистом, завідувачем господарства регулярно і своєчасно здійснювався систематичний контроль за:

 • дотриманням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;
 • наявністю інструкцій на робочих місцях та біля технологічно-побутового обладнання;
 • проведенням планових інструктажів та навчання з ОП, ТБ та ППБ зі всіма працівниками закладу, з працівниками, що відносяться до І групи з електробезпеки;
 • проведенням позапланових цільових інструктажів;
 • обстеженням технічного стану будівлі, тимчасового укриття, обладнання, дитячих ігрових та спортивного майданчиків, спортивного обладнання;
 • технічним станом технологічного обладнання, вогнегасників;
 • повіркою терезів, гир, манометрів;
 • своєчасним проходженням працівниками медичного огляду;
 • організацією медичного обслуговування та харчування дошкільників;
 • організацією ЦЗ, виконання інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо.

         Дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу.

 

 1. Аналіз розгляду звернень громадян

          Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою.

         Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ

та на веб-сайті ДНЗ. Батьки та працівники ДНЗ ознайомлені з графіками особистого прийому.

         На стенді інформування батьків розміщено номери телефонів, за якими батьки та працівники дошкільного закладу можуть отримати додаткову інформацію.

         Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

         Звернення громадян, що надходять, розглянуті мною як завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися

позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз’яснення.

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

         Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту дошкільного закладу.

         Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється згідно кошторису на рік, який формується із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

           За 2022 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 3 мільйони 865 тис. 600 грн. 33 коп.
 • Харчування дітей – 223 тис. 409 грн. 82 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 820 тис. 403 грн. 48 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 46 тис. 946 грн. 32 коп.

         За 2022 рік отримано фінансування із міського бюджету (спеціальний фонд):

 • Харчування дітей – 188 тис. 878грн. 53 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 198 тис. 928 грн. 88 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 46 тис. 946 грн. 32 коп.

         За п’ять місяців 2023 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 1 мільйон 787 тис. 101 грн. 69 коп.
 • Харчування дітей – 347 тис. 570 грн. 53 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 548 тис. 891 грн. 05 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 42 тис. 524 грн. 66 коп.

         За п’ять місяців 2023 рік отримано фінансування із міського бюджету (спеціальний фонд):

 • Харчування дітей – 180 тис. 558 грн. 58 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 135 тис. 087 грн. 12 коп.

         У 2022 році заклад дошкільної освіти отримав:

 • пароконвекційну піч – 108 тис. грн. 00 коп.;
 • лінолеум на суму 42 тис. 4 грн. 00 коп..

Загальна сума – 42 тис. 112 грн. 00 коп..

         У 2022 році придбано за рахунок бюджетних та орендних коштів коштів:

 • відро конусне – 320 грн. 00 коп.;
 • вогнегасник порошковий ВП-3 – 640 грн. 00 коп.;
 • вогнегасник порошковий ВП-5 – 760 грн. 00 коп.;
 • екран захисний одношаровий (кошма) – 242 грн. 00 коп.;
 • лом пожежний (2 шт.) – 620 грн. 00 коп.;
 • ящик для піску відкидний – 3 тис. 390 грн. 00 коп..

Загальна сума – 5 тис. 972 грн. 00 коп..

         Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

               За 2022 рік отримано благодійної допомоги в натуральній формі на суму 2 431 грн. 90 коп., а саме (комплект «Ранній розвиток дитини» від дитячого фонду ООН UNISEF):

Назва товару, послуги Сума допомоги
Комплект «Ранній розвиток дитини» від дитячого фонду ООН UNISEF:

     ранці

     канцелярські товари

     іграшки

 

 

600,00

841,90

990,00

     2431,90

         За п’ять місяців 2023 року отримано благодійної допомоги в натуральній формі на суму 56 764 грн. 16 коп., а саме:

Назва товару, послуги Сума допомоги
Генератор 27 000,00
Масло для генератора 230,00
Іграшки (фонд ООН UNISEF) 13 334,16
Господарчі товари 140,00
Посуд 2 660,00
Морозильна скриня GRUNHELM 13 400,00
  56 764,16

         Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

За звітний період отримано благодійної допомоги від батьків:

№ з/п Назва Сума
Група № 1, 2
1 Сухий пайок для укриття 398,00
2 Засоби гігієни, паперові рушники 2 660,40
3 Канцтовари 475,60
4 Світильник 500,00
5 Фарба для оновлення майданчика 1 816,10
6 Ручка дверна 270,00
  Всього: 6 122,10
Група № 3
1 Витрати для обладнання укриття 4 333,00
2 Ремонт крана 70,00
3 Накидка на пісочницю 256,00
4 Канцтовари 1 613,00
5 Світильник 500,00
6 Пенал для документів 1 800,00
7 Серветки, туалетний папір, рушники паперові 1 273,00
  Всього: 9 845,00
Група № 4
1 Засоби гігієни 4 485,41
2 Іграшки 3 500,00
3 Канцтовари 2 290,50
4 Ліхтар для укриття 850,00
5 Маски захисні 1 190,00
6 Фарба для оновлення майданчика 1 395,00
7 Витрати для обладнання укриття 3 512,86
8 Виготовлення пісочниці 2 500,00
9 Інші витрати 350,00
10 Побутова хімія 399,48
11 Посуд 910,00
  Всього: 21 383,25
Група № 5
1 Витрати для обладнання укриття 3 000,00
2 Ремонт підлоги 2 000,00
3 Магнітно-крейдова дошка 1 500,00
4 Канцтовари 500,00
5 Мольберт 700,00
6 Горщики для квітів 2 000,00
7 Фарба для оновлення майданчика 1 300,00
8 Серветки, туалетний папір, рушники паперові 1 350,00
  Всього: 12 350,00
Група № 6
1 Канцтовари 755,00
2 Господарчі товари 1176,00
3 Обігрівач 1 000,00
4 Лампи Leg для освітлення групи 900,00
5 Рушники паперові, туалетний папір 1 690,00
6 Вологі серветки 350,00
7 Фарба для фарбування майданчика 1 300,00
8 Штора для утеплення  укриття 180,00
9 Аптечка мобільна для укриття 310,00
10 Вода 48 літрів 380,00
11 М’ячі дитячі 80,00
12 Сухий пайок для укриття 326,00
  Всього: 8 447,00
  Всього на загальну суму: 58 147,35

 1. Основні проблеми закладу дошкільної освіти, що зберігаються:
 • закінчення капітального ремонту групи № 1;
 • проведення ремонтних робіт фасаду;
 • заміна дверей запасного виходу групи № 3, евакуаційних сходових маршів;
 • капітальний ремонт пральні, харчоблоку, коридорів, кімнат гігієни груп № 2, 3, 4, 5, 6;
 • встановлення пожежної сигналізації;
 • придбання необхідного господарчого обладнання, м’якого інвентарю відповідно до вимог НАССР;
 • придбання меблів;
 • придбання ігрового обладнання, методичних посібників, педагогічної літератури т.п.;
 • необхідність заміни ігрового та спортивного обладнання на майданчиках, твердого покриття території;
 • необхідність заміни та придбання технологічного обладнання харчоблоку (електросковорода, пристрій для протирання, дошки обробні і т.п.).

 

 1. Основні напрямки подальшого розвитку ЗДО:
 • створення сучасного освітнього простору у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності;
 • створення умов для формування здоров’язбережувального середовища в закладі;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • забезпечення якісного управління освітнім процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; удосконалення змісту методичної роботи;
 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • оптимізація роботи з батьками та громадськістю;
 • розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу;
 • підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

Ми, адміністрація та працівники закладу, прагнемо зробити дитячий заклад тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, збагачувати духовний світ, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело й щасливо жити.

Я хочу подякувати всьому колективу дошкільного навчального закладу за відповідальне ставлення до роботи, професіоналізм, активну життєву позицію.

Я щиро вдячна вам, батьки, за розуміння та підтримку, за небайдужість до життя і проблем закладу.

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом та батьками.

Дякую за увагу!

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Гру    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Секс шоп Купить мед. справки