postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

 Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2020 – 2019 навчальний рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп, проектна потужність – 280 місць.

Режим роботи закладу:          з 8.00 до 18.00,

                                                         п’ятиденний, з трьохразовим харчуванням.

На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп,  із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

Статус дошкільного закладу: україномовний

       У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України (2012р.).

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         У 2018 – 2019 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідує 136 дітей, з них:

 • раннього віку 37 дітей;
 • дошкільного віку 99 дітей;
 • випущено до школи 33 дитини.

У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

Заклад відвідує:  1 дитина, що знаходяться під опікою,

6 дітей з багатодітних сімей,

5 дітей із малозабезпечених сімей,

4 дитини учасників АТО,

1 дитина переселенець.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі працює 15 педагогічних працівників та 19 осіб обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • звання «вихователь-методист» – 1 педагог,
 • «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагога,
 • «спеціаліст першої категорії» – 2 педагога,
 • «спеціаліст другої категорії» – 2 педагога,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогів працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 6;
 • вища педагогічна освіта – 5;
 • середня – спеціальна освіта – 4.

Протягом 2018 – 2019 навчального року підвищила кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників  вихователі Сурай О.М., Ізосіна І.М., Дорофєєва Я.П., вчитель-логопед Стряхілєва Н.В.

В навчальному році було атестовано музичного керівника, вчителя-логопеда та 4 вихователів.

За результатами атестації:

Хниченко Інна Борисівна – музичний керівник, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного звання “вихователь-методист”;  

Стряхілєва Наталія Вікторівна – вчитель-логопед, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Сурай Олена Михайлівна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Дорофєєва Яна Павлівна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» із встановленням посадового окладу, згідно 11 тарифного розряду;

Ізосіна Ірина Миколаївна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» із встановленням посадового окладу, згідно 11 тарифного розряду.

Підвищують свій освітній рівень, навчаються у вищих навчальних закладах два працівника.

 4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Програмі розвитку дошкільного закладу на 2018 –2022 роки.

Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетні в діяльності дошкільного навчального закладу  у 2018 – 2019 навчальному році такі завдання:

 1. Методичну роботу спрямувати на творчу реалізацію професійної діяльності педагогів з урахування положень Закону України «Про освіту».
 2. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.
 3. Підтримувати власну активність дитини в здобутті знань шляхом проведення дослідно-експериментальної діяльності. Узгоджувати в освітньому процесі колективні, групові, парні, індивідуальні форми навчально-розвивальної взаємодії педагога з дітьми.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»  та передбачає чергування різних видів діяльності. Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Музичний калейдоскоп», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Літературна скринька», «Образотворча майстерня», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

     Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені до навчання в школі, із 42-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

 • високий – 28 дітей (що становить 67%);
 • середній – 14 дітей (що становить 33%);
 • низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

      Протягом навчального року в дошкільному закладі працює логопедичний пункт для дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу відмічаємо високу результативність його роботи.

Із 31 дитини, які відвідували логопедичний пункт,  мовлення виправлено:

 • повністю – у 20 дітей;
 • покращено мовлення – у 9 дітей;
 • рекомендовано направити у школу в перший клас – 26 дошкільників;
 • залишено для продовження занять на логопедичному пункті – 2 дитини.

Пріоритетним питанням у навчально-виховному процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року, сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 86%, в порівнянні з минулим роком 79%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

В порівнянні з минулим роком оцінка фізичної підготовленості значно зросла.

Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою. Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 98 дітей 26 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

Позитивно треба відмітити роботу творчої групи, яка приймала активну участь в оформленні матеріалів  для  представлення  на виставках та конкурсах.

У вересні 2018 року на День міста Черкаси дошкільний навчальний заклад прийняв участь у виставці квіткових інсталяцій та поробок із композицією «Обереги української родини».

У листопаді 2018 року в рамках Новорічно-різдвяних свят департамент освіти та гуманітарної політики організував соціальний мистецький проект «Відчуй себе чарівником». Головна мета проекту – ознайомити та зацікавити дітей у створенні  художніх робіт, які в подальшому стануть окрасою дитячих відділень міських та обласних медичних та спеціалізованих закладів. В цьому році було запропоновано створення робіт у техніці витинанки.

Педагогічний колектив та батьки вихованців нашого закладу активно долучилися до означеного проекту та виготовили 12 робіт. Всі вони, були передані спеціалізованим дитячим закладам, лікарням.

19 грудня 2019 року педагоги та батьки нашого закладу долучилися до виготовлення новорічних іграшок. Авторські ялинкові іграшки виконані з дерева, тканини, ниток у різноманітних техніках із застосуванням декору, протягом новорічних свят прикрашали красуню-ялинку у центрі міста.

14 березня 2019 року вихованці нашого закладу прийняли участь у XXVІ-ому міському шашковому турнірі серед здобувачів дошкільної освіти закладів міста. Основними завданнями заходу було закріпити знання дітей про шашки, сприяти розвитку навичок гри, розвивати ініціативу, самоконтроль, формувати доброзичливе ставлення до супротивника. Проведена робота з інтелектуальної підготовки дітей дала гарні результати: перше місце серед дівчаток виборола наша вихованка Гармаш Крістіна, яка взяла участь у фінальній грі та стала переможцем зональних змагань. Адамець Міша зайняв четверте місце серед хлопчиків. Переможці турніру були нагороджені грамотами та подарунками. Велика дорога розпочинається з першого кроку. І, хто знає, може так статися, що сьогоднішні маленькі гравці завтра стануть чемпіонами країни!

У березні 2019 року був проведений міський літературно-музичний фестиваль «Поезія Т.Г.Шевченка – скарб української  душі» з метою виховання у дошкільників поваги до визначних особистостей нашої держави, ознайомлення із творчістю Т.Г.Шевченка, виявлення талановитих читців поетичних творів. Наш заклад на конкурсі представляла вихованка старшої групи №4 Ганжа Вікторія. Журі конкурсу відзначило інтонаційно виразне, артистичне читання вірша «Тече вода з – під явора».

У березні 2019 року музичний керівник Хниченко І.Б. прийняла участь у міській виставці освітніх технологій «Зернини досвіду-2019», де подала розробки музично-дидактичних ігор та ігрових вправ з дітьми дошкільного віку у творчому доробку «Панорама музично – дидактичних ігор як засіб музичного розвитку дошкільників».

11 квітня 2019 року відбулося методичне об’єднання музичних керівників закладів дошкільної освіти міста на тему: «Музична гра у розвитку творчих здібностей дитини» під час якого музичний керівник Хниченко І.Б. поділилася власним досвідом роботи, щодо використання музично-дидактичних ігор та ігрових вправ з дітьми дошкільного віку, мета яких – розвиток творчих здібностей дошкільників та поступове залучення їх до музичного мистецтва. Музичні керівники мали змогу переглянути роботу з дітьми, отримали практичні знання та навички під час ігрового практикуму «Калейдоскоп музичних ігор».

06 травня 2019 року за підтримки департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради відбувся конкурс талантів для дітей від 3 до 6 років “Міні Пан та Пані садочок міста Черкаси 2019”. Участь у конкурсі прийняли наші дошкільники – Таран Діана та Валентюк Дарина.

Наша вихованка Таран Діана перемогла у конкурсі краси та талантів серед дітей 3-4 роки років “Міні Пан та Пані садочок міста Черкаси 2019”, де вона здобула титул “Перша Віце Міні Пані садочок міста Черкаси 2019”.

12 травня 2019 року у м. Черкаси відбулася святкова хода до Дня Матері. Наші виховавнці із своїми батьками долучилися до святкового дійства. Активну участь у ході прийняли 10 сімей.

16 травня 2019 року наші педагоги та дошкільники долучились до святкування Дня вишиванки.

Проводиться робота по охороні життя  та здоров’я дітей, формуванню основ безпеки життєдіяльності. У 2017-2018 н.р. не було зареєстровано жодного випадку травматизму.

З 15 по 19 квітня 2019 року організовано пройшов Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми, профілактики травматизму виробничого характеру, оволодіння працівниками закладу основними прийомами захисту від несподіваних травм, що виникають під час навчально-виховного процесу.

З 22 по 26 квітня 2019 року у ДНЗ був проведений плановий «Тиждень безпеки дитини» та об’єктове тренування всього колективу та День ЦЗ – як захід практичного закріплення в пам’яті дітей змісту сказаного і показаного протягом року з тематики охорони здоров’я і життя дітей. Дошкільники мали можливість ознайомитися із роботою рятувальників та спорядженням пожежної машини.

Після евакуації працівники ДСНС України у Черкаській області, цікаво та змістовно розповіли дітям про те, які правила безпеки потрібно дотримуватися, щоб запобігти виникненню пожежі, і як слід себе вести, якщо вона сталася.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ                                                                                   

Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток.
Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота.
Гурткова робота в ДНЗ є важливою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 34 дитини. В 2017 – 2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 5 формах різної спрямованості.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 32 дитини. В 2018 – 2019 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 4 формах різної спрямованості.

Багато років діє гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії  Хниченко Інна Борисівна.

Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Розпутня Наталія Леонідівна, яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики».

На прохання батьків у дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги.

Протягом навчального року дошкільники відвідували заняття англійської мови. Навчання англiйської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови – це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.
Для кращого опанування іноземної мови у закладі діє гурток англійської мови, керівником якого є викладач Шпильова Тетяна Миколаївна. Вона активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри-лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.

6. СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу № 486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Овчаренко О.В..

Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет, маніпуляцій кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

В процесі роботи ЗДО вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи.

Щомісячно в закладі проводиться аналіз захворюваності дітей, розробляються заходи, спрямовані на зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму дня.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою. 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р. та іншими нормативними документами.

У дошкільному закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП «Каштан- Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

Відповідно до рішення виконавчого комітету  Черкаської міської ради № 21 від 13.01. 2016 року «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2016 рік»  та з метою якісної організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив встановити вартість харчування дітей в ДНЗ у 2018 році (рішення виконавчого комітету № 209 від 28.02. 2017 року):

Ясла – 16 грн., 82 коп. з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 10 грн. 10коп., та 40% за рахунок міського бюджету (6, 72грн.);

Сад – 25 грн. 62 коп., з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 15 грн. 37 коп., та 40% за рахунок міського бюджету (10грн. 25 коп.). Повністю виконуються   грошові норми;  заборгованості по батьківській платі немає.

Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти  за 2018 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2017 роком становить 52%.

Як бачимо із порівняльного аналізу норми харчування виконуються не в повному обсязі, внаслідок невідповідності затвердженій грошовій вартості денного набору продуктів. На літній оздоровчий період видатки на харчування дітей буде збільшено на 10%.

З березня 2017 року дошкільний навчальний заклад  працює згідно єдиного перспективного меню, яке розроблене відповідно сезону, спеціалістами з дитячого харчування, погоджено з Держпродспоживслужбою та затверджене директором департаменту освіти та гуманітарної політики.

У ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

Вихователі привчають дітей мити руки безпосередньо перед прийомом їжі та після її закінчення, сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно, користуватися столовими приборами (згідно з вимогами  навчальної  програми). У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу – це складний, відповідальний  напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису на рік. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.

   За 2018 – 2019 навчальний рік оснащення матеріальної бази проводилось виключно за кошти отримані від оренди приміщення дошкільного закладу, фінансування з міського бюджету по КЕКВ № 2210, 2240, 2220,  3110.

Назва Кількість Ціна
Музичний центр LG 1 10.000.00
Акустична система 1 4498.32
Басейн каркасний 1 5191.00
Кульки пластикові 500 шт. 1475.00
Іграшковий набір 1 935.00
Лялька в коробці 21 2184.00
Гірлянда ялинкова 1 547.00
Гірлянда ялинкова 2 1367.28
Секундомір електричний 1 1150.00
Бандаж фіксуючий дитячий 1 680.00
Мішок Амбу 1 450.00
Опромінювач бактериц. ОБН-75 3 1551.48
Термометр лазерний електричний 1 700.00
Тонометр автоматичний 1 883.32
Ваги напольні 1 270.00
Назва Кількість Ціна
Ваги напольні великі 1 1300.00
Годинник настінний 1 2910.00
Горщик дитячий 30 шт. 3731.00
Мотокоса бензинова 1 3354.00
Ножі – «Набір Вінзер» 1 3380.00
Холодильник «Прайм» 2 11.998.00
Лампи ЛЕД 30 шт. 1017.00
Каструля 40л. 1 3773.00
Набір ручних інструментів 1 3773.00
Пісок 3773.00
Загальна сума: 70тис.891грн.40коп

Спільними зусиллями батьків, трудового колективу, спонсорів та за кошти, отримані від оренди приміщення дошкільного закладу відремонтовано:

–         спальну кімнату групи №4;

–         пофарбовано дитячі ігрові майданчики.

      Придбано за батьківські кошти:

Назва Кількість Ціна
Швабра поворотна 1 95.00
Відро для сміття 1 75.00
Вікномийка 1 100.00
Відро для підлоги 2 120.00
Диван дитячий 1 1600.00
Крісло дитяче 2 1400.00
Піддон сталевий 1 933.00

Сифон

1 64.19
Змішувач 2 866.15
Мийка подвійна 1 880.15
Плінтус для стільниці 1 609.90
Загальна сума:

6 тис. 744 грн. 15 коп.

          Благоустрій території приведено відповідно до санітарних норм.  Вибірково відремонтоване ігрове обладнання на дитячих майданчиках.

         Дошкільний заклад забезпечений в достатній кількості миючими засобами, посудом, постільною білизною, іграшками, навчальними посібниками.

Доводимо до Вашого відома, що за 2018 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 1 мільйон 605 тис. 532 грн. 75 коп.
 • Харчування дітей – 205 тисяч 250 грн. 14 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84 тис. 845 грн. 26 коп.
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 540 грн. 00 коп.
 • Інші поточні видатки КЕКВ 2800 – 12 тис. 529 грн.72 коп.
 • Предмети, обладнання, матеріали КЕКВ 2210 – 558 грн. 24 коп.
 • Капітальний ремонт будівлі(заміна вікон) – 600 тис. 746 грн. 00 коп.
 • Капітальний ремонт прилеглої території (заміна асфальту на тротуарну плитку) – 290 тисяч 836 00 коп.
 • Поточний ремонт музичної зали (оренда) – 68 тис. 966 грн. 00 коп.

В планах на майбутнє  є покращення матеріальної бази  дошкільного навчального закладу, а саме необхідно провести:

 • капітальні ремонти кімнат гігієни,
 • закінчити утеплення фасадів дошкільного навчального закладу,
 • укладання тротуарної плитки.

Всі ці потреби ми постійно відображаємо у своїх бюджетних запитах та зверненнях до департаменту освіти та гуманітарної політики, до Черкаської міської ради і будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому отримаємо фінансування і виконаємо відповідні роботи.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу нашого закладу, батькам за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Я сподіваюсь, що Ви об’єктивно оцінити мою діяльність та діяльність всього  нашого колективу.

         Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння.

Секс шоп Купить мед. справки