postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2023 – 2024 навчальний рік

Картинки по запросу дифтерія у дітей у днз картинки

         Шановні батьки, колеги та гості!

            Вітаю Вас усіх і щиро дякую за те, що в надзвичайно складний для всієї країни та кожного з нас час ви знайшли можливість взяти участь у вже традиційному для нашого закладу зібранні!

            Для мене щорічний звіт перед громадськістю завжди відповідальна і хвилююча подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу закладу, її адміністрації і завідувача для мене завжди є важливою.

 Загальна характеристика

             Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп, проектна потужність – 161 місце.

            Режим роботи закладу: 10 годинний,

                                                           п’ятиденний.

            На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп, із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

ТОВ «Монтессорі Фемелі» з 2011 року здається в оренду частина приміщення загальною площею 224,52 м2, а з 2023 року – частина приміщення загальною площею 124,54 м2.

            Статус дошкільного закладу: україномовний.

            У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305»);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 № 2–1156;
 • новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України (затверджене наказом МОН України від 12.01.2021 № 33).

            Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

 1. Склад вихованців

             У 2023 – 2024 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

            Цього року заклад відвідує 113 дітей, з них:

 • раннього віку 36 дитини;
 • дошкільного віку 77 дітей;
 • випущено до школи 24 дитини.

            Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснювалося на підставі заяв батьків про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти; копій свідоцтв про народження дитини; медичної довідки, виданої відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

            У ЗДО проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти-інваліди, діти з ООП, діти батьків учасників АТО, УБД, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

            Заклад відвідує 49 дітей пільгового контингенту:        

 • 4 дітей з багатодітних сімей,
 • 5 дітей із малозабезпечених сімей,
 • 7 дітей-інвалідів,
 • 21 дитина переселенців,
 • 5 дітей учасників АТО,
 • 4 дітей учасників УБД,
 • 3 дитини з ООП.
 1. Кадрове забезпечення

            В закладі працює 17 педагогічних працівників та 16 осіб обслуговуючого персоналу. ЗДО № 10 «Ялинка» укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

            Так за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

            звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

            «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагога,

            «спеціаліст першої категорії» – 5 педагогів,

            «спеціаліст другої категорії» – 0 педагогів,

            кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 10 педагогічних працівників.

            Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • повна вища освіта – 13;
 • неповна вища освіта – 1;
 • базова вища освіта – 3.          

            Важлива умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників – набуття ними нових та вдосконалення набутих компетентностей у межах професійної діяльності – навчання на курсах підвищення кваліфікації.    Протягом 2023–2024 навчального року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» підвищили кваліфікацію вихователі: Давиденко К.В., Пержинська О.Ю..

            Щороку в ЗДО проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

   У 2024 році було атестовано трьох педагогів.

   За результатами атестації:

 • Тирікова Ю.А. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 • Хниченко І.Б. – музичний керівник, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»;
 • Гончар І.А., – асистент вихователя, відповідає займаній посаді, встановлено тарифний 12 розряд.
 1. Методична робота

 

            Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямовується на забезпечення належного методичного супроводу освітнього процесу, удосконаленню фахової майстерності педагогічних працівників, залучення їх до інноваційної діяльності, усвідомлення ними нового змісту дошкільної освіти, пошук шляхів осучаснення педагогічної діяльності для досягнення нової якості дошкільної освіти.

            Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

            Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2023 – 2027 роки.

            Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану та вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

            Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, перед колективом були поставлені наступні завдання в методичній, дослідно-експериментальній, освітній роботі закладу дошкільної освіти на 2023 – 2024 навчальний рік:

 1. Проводити цілеспрямовану роботу над удосконаленням управлінських процесів закладу дошкільної освіти, як обов’язкової умови підвищення якості освіти.
 2. Формувати у дітей етнічну самосвідомість та національну ідентичність як основи національно-патріотичного виховання.
 3. Продовжувати роботу над створенням безпечного освітнього середовища, сучасних осередків діяльності, які сприяють гармонійному розвитку особистості дошкільника, реалізації їх індивідуальних потреб.

            Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми на 2023 – 2024 навчальний рік, Плану роботи на навчальний рік та Стратегії розвитку ЗДО на 2023 – 2027 р.р., освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та передбачає чергування різних видів діяльності.

            Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Мовлення дитини», «Дитина в природному довкіллі» «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі мистецтва».

            Результати моніторингу індивідуального розвитку здобувачів освіти в усіх вікових групах та рівень компетентності вихованців за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» показав, що програмові вимоги засвоєні дітьми на 91%. Високий рівень засвоєння матеріалу в цілому з усіх розділів програми із 113 дітей мають 22 дитини, достатній рівень 46 дітей, середній рівень 35 дітей, початковий рівень мають 10 дітей.

            Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені навчання в школі, із 25-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

            високий – 7 (що становить 28%);

            достатній – 9 (що становить 36%);

            середній – 9 (що становить 36%);

            початковий – 0 (жодної дитини початкового рівня розвитку).

            Значну роль в засвоєнні знань дітей старшого дошкільного віку мала індивідуальна робота з навчання грамоти та логіко-математичного розвитку.       Але за результатами обстеження дітей всіх вікових груп треба відмітити, що і надалі більше уваги необхідно приділяти саме розвитку, а не навченості. Тому що, тільки 34% дітей можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні, а останні діти – це діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

            Для реалізації на практиці вирішення завдань розвитку дитини у плануванні освітньої діяльності доцільно відати перевагу, в наступному навчальному році, міні-заняттям, адже вони надають змогу врахувати міру зацікавленості, інтерес дітей, дозувати інформацію чи завдання.

          Протягом 2023 – 2024 н.р. у закладі дошкільної освіти функціонувало три групи з інклюзивною формою навчання, завдання якої забезпечити освітній процес, орієнтований на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами.

            Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП проводять, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей, враховуючи рекомендації ІРЦ.

            Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

            Завдання команди супроводу: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах ЗДО на підставі висновку ІРЦ.

            Згідно нової постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» 28 липня 2021 року удосконалено організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. На порталі ІРЦ України створено реєстр дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. У реєстрі нашого закладу перебуває 10 дитини з відповідними висновками про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку, ІПР (індивідуальними програмами розвитку), протоколами оцінки потреби особи з ООП в наданні підтримки у закладі дошкільної освіти.

            Впроваджено диференційований підхід до забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП), затверджено нові форми індивідуальної програми розвитку та визначення рівнів підтримки в освітньому процесі дітей під час інклюзивного навчання.

            Для всіх дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від визначеного рівня підтримки, команда психолого-педагогічного супроводу  закладу склала індивідуальну програму розвитку, а для тих дошкільнят, які цього потребують, – індивідуальний навчальний план. Зазначаємо, що діти з ООП здобувають дошкільну освіту відповідно до державного стандарту дошкільної освіти як і всі діти, проте за допомогою найбільш прийнятних методів, що враховують їхні потреби та можливості.

            Таким чином нові зміни спрямовані на індивідуалізацію навчання для дошкільнят з особливими освітніми потребами та допомогу в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб.

            Пріоритетним питанням у освітньому процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

            Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

            Протягом 2023 – 2024 навчального року колектив продовжував роботу по охороні життя, зміцненні здоров`я, фізичного розвитку дошкільника, забезпечуючи емоційно-позитивне тло взаємодії з дітьми, належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Об`єднанні зусилля педагогів, медиків та батьків допомогли сформувати належний інтерес дітей до рухової активності. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими. Фізіологічні запити дітей упродовж дня задовольнялися повністю.

            Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи фізкультурно-оздоровчого гуртка «Хатка-йоги» протягом навчального року сприяв емоційному піднесенню дошкільників, допоміг досягти легкості, бадьорості, енергійності, покращив роботу всіх органів і систем організму, підвищив тонус, стабілізував травлення, дарував прекрасне самопочуття і настрій.

            Дитяча йога – це комплекс занять, який створює всі умови для гармонійного зростання і розвитку дітей.

            Актуальність даної форми роботи полягає в тому, що сьогоднішні діти стикаються з такими проблемами, як гіперактивність, занепокоєння, стреси, слабке розвинення  м’язів ніг і рук, спини, що позначається на поставі. Тому важливо створити якомога раніше здорові звички для їх розвитку.

            Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Високий рівень розвитку основних рухів у дітей становить 71%, середній рівень 27%, низький рівень мають 2% дітей (6 дітей з особливими освітніми потребами).

            Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 113 дітей 10 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

            Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

            У лютому 2024 року у ЗДО відбувся шашковий турнір, у якому прийняли участь діти старшого дошкільного віку (група № 3, група № 6).

            В умовах воєнного стану зазнала змін й організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та методична підтримка педагогів. Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива. У стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Діти, які вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в нових соціальних умовах.

            З 26 лютого по 1 березня 2024 року ЗДО прийняв участь у ІІІ Міжнародному занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. За підсумками конкурсу встановили Національний рекорд України «Найбільша кількість занять доброти» та отримали електронний сертифікат учасника.

            У березні 2024 року був проведений літературно-музичний фестиваль «Поезія Т.Г. Шевченка – скарб української душі», присвячений 210-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Метою конкурсу є виховання у здобувачів дошкільної освіти поваги до визначних особистостей рідного краю та України, почуття гордості та особистої причетності до визначних подій держави, ознайомлення з поетичною творчістю Т.Г. Шевченка, виявлення кращих читців та виконавців пісень на вірші Кобзаря серед здобувачів дошкільної освіти . Наш заклад на конкурсі представляли вихованець середньої групи № 4 Купращенка Іван та його мати Толочко Наталія Валеріївна із декламацією вірша Т.Г. Шевченка «І золотої й дорогої …».

           З 29.04.2024 по 03.05.2024 був проведений плановий «Тиждень безпеки дитини» та комплексне об’єктове тренування всього колективу, з метою відпрацювання дій працівників та вихованців при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації (пожежі). Дошкільнята мали можливість ознайомитися із роботою поліцейських та спорядженням поліцейської машини державної автодорожньої інспекції міста.  В рамках Тижня безпеки провели конкурси «Червоний, жовтий, зелений», «Юний пожежний» за участі працівників державної пожежної охорони. Сьогодні проблема безпеки розглядається, як базисна потреба людини, тому на заклад дошкільної освіти покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя.

Були заплановані тематичні дні:

1 день – «День здоров’я»;

2 день – «Сам удома»;

3 день – «Вогонь друг – або ворог»;

4 день – «Ми – пішоходи та пасажири”;

5 день – «ЗДО – територія безпеки».

             26 квітня 2024 року організовано пройшов Єдиний «День охорони праці» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми, профілактики травматизму виробничого характеру, оволодіння працівниками закладу основними прийомами захисту від несподіваних травм, що виникають під час освітнього процесу.

           З 13 по 19 травня 2024 року – «Тиждень безпеки дорожнього рух».

   Щорічно у закладі  дошкільної освіти проводиться виставка дитячих поробок «Пасхальний вернісаж». І кожного року вражають фантазія, талант та майстерність виконання робіт!            

           16 травня 2024 року наші педагоги та дошкільники долучились до святкування Дня вишиванки. 

          Протягом 2023-2024 навчального року були проведені музичні свята та розваги  «День знань», «А ми славні козаки», «Андріївські вечорниці», «Святкуємо радо, ми Стрітення свято!», «Великодній квест», «День Матері».

 1. Організація гурткової роботи

 

            З метою розвитку творчості і здібностей дітей у закладі згідно програмових вимог проводилась гурткова робота. Зміст її визначався авторськими програмами, які складали вихователі на основі власної педагогічної діяльності, власних вмінь та творчих здібностей; вивчення досвіду інноваційних технологій.

            Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток. Гуртковою роботою в закладі дошкільної освіти охоплено 20 дітей. В 2023 – 2024 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 3 формах різної спрямованості. Продовжує працювати гурток «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії Хниченко І.Б.. Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Уколова Т.В., яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики». Розвивати та тренувати своє мислення, пам’ять, логіку, фантазію та вольові зусилля старші дошкільники мали змогу під час занять у гуртку «Юні шахісти», керівником якого є інструктор з фізичної культури Сіренко О.М. 

 1. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

            Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу   № 486 від 21.07.2003 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 № 90/38, в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

            Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Кошова Т.В..

            Медичний кабінет, ізолятор, кабінет для щеплень оснащені згідно санітарно-нормативних вимог лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, медичний кабінет забезпечений.

            План роботи медичної служби на 2023 – 2024 н.р. виконаний в повному обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ЗДО – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

      У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

            Щомісячно проводиться аналіз захворюваності дітей, в кінці року підбиваються підсумки. Порівняльний аналіз дає можливість педагогам планувати оздоровчі та загартувальні заходи.   

            Основними причинами низького відвідування дітьми дошкільного навчального закладу протягом 2023–2024 навчального року були захворювання дітей на ГРВІ, вітряну віспу, скарлатину та невідвідування без поважних причин. 

            Захворюваність серед дітей ясельного віку пояснюється проблемою адаптації до дошкільного закладу.

            Працювати в цьому напрямку є над чим: вирішення проблеми зниження захворюваності дітей я бачу в спільній роботі педагогічного колективу, сестри медичної старшої та батьків.

            З метою зміцнення здоров’я дітей та профілактики різних видів захворювань в дошкільному закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

 • контроль за станом здоров’я дітей;
 • ретельний ранковий фільтр;
 • активний руховий режим;
 • система загартування;
 • систематичне щеплення дітей;
 • дотримання вимог санітарії;
 • організація фізичного виховання;
 • чітке дотримання режиму дня;
 • профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя;
 • взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

           

 1. Організація харчування

            Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

            Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07.2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006) та інших нормативних документів.

            Розроблено чотиритижневе сезонне меню для всіх закладів дошкільної освіти міста з урахуванням фізіологічних потреб дітей в калорійності та харчових речовинах, відповідно до сезону (весна, літо, осінь, зима). Меню затверджено директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, погоджено начальником управління Державного нагляду за дотриманням законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. До сезонного меню розроблені технологічні карти, які дають змогу дотримуватись всіх вимог приготування страв.

            В закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим харчування – сніданок, обід, вечеря. Наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

            Харчування стало більш збалансованим та відповідати порі року. Зменшено норми споживання цукру і солі, масла, картоплі, обмежено вживання чаю, соку та какао (не більше 2 порцій на тиждень кожного виду). Збільшено кількість споживання фруктів, овочів, м’яса, птиці, риби, молока та кисломолочних продуктів, круп та бобових, збільшено норми соків без цукру. Введено хліб цільнозерновий. Таким чином діти з дошкільного віку привчаються до здорового харчування.

            Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

            Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2023 року постачали ТОВ «Каштан-Плюс», ТОВ «ЮЕЙТРАНСПОРТ», ТОВ «Торговий дім «Ходак»», ПАТ «Юрія», ТОВ «ПРАЙМ ТЕРА»», відповідно до заявок, які своєчасно подавались комірником Васільєвою Н.М. на продукти харчування на наступний тиждень (щопонеділка, щовівторка та щочетверга) в електронному варіанті. У разі необхідності вносились корективи до заявок про постачання продуктів, зокрема тих, що швидко псуються, у випадку збільшення (або зменшення) чисельності дітей. 

Комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини приймала якісні продукти, які надходили до дошкільного навчального закладу. Регулярно здійснювався контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Протягом року не було зафіксовано випадків завозу продуктів без супровідних документів.

Протягом 2023 – 2024 навчального року харчування дітей у дошкільному закладі здійснювалося з двох джерел: бюджетні кошти, які виділялися загальним фондом з міського бюджету; батьківська плата, яка належить до інших власних надходжень і передбачається кошторисом спеціального фонду.

            Згідно вимог ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьківська плата за харчування дітей обраховувалася у розмірі, що не перевищувала 60% від вартості харчування в день.

            Відповідно до рішення Черкаського виконавчого комітету від 04.11.2022 року № 979 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та встановлення розміру батьківської плати на 2023 рік» вартість харчування з 01 січня 2023 року в дошкільному навчальному закладі встановлена в розмірі:

 • для дітей садових груп – 94,70 грн., з них за рахунок бюджету 37,88 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 56,82 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 70,53 грн., з них за рахунок бюджету 28,21 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 42,32 грн. (60%).

            Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667.

            Кількість дітей, пільгових категорій становила – 49 осіб. З них:

 • дітей з оплатою 50% – 4 особи;
 • дітей, які харчуються безкоштовно – 45 осіб.

            Відповідно до Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах протягом року проводилась організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням відповідно грошових норм. Заборгованості по батьківській платі немає.

            Постійне підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину унеможливлює виконання норм харчування відповідно до рекомендованих.

            Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти за 2023 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2022 роком становить:

Найменування 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%)
М’ясо, м’ясні продукти 74 75 91 97
Рибопродукти 69 70 89 99
Масло вершкове 82 87 92 100
Сир кисломолочний 84 92 94 98
Сметана 71 75 78 88
Яйця 73 78 49 94
Молоко 74 56 85 97

            Отже, в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу в 2023 році здійснювалось наближено до норм (90%), було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Проаналізувавши роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування  дітей, можна зробити висновок, що рівень організації роботи за 9 місяців 2023 – 2024 навчального року відповідає нормативним вимогам.

            Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоку.

            Матеріально-технічний стан харчоблоку закладу задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. Системи водопостачання та каналізації функціонують.

            Всі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я.

            Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску.

            У закладі дошкільної освіти ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

            Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, виховують культурно-гігієнічні навички. Щодня до кожного прийому їжі столи дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають до охайності та навчають правильному користуванню столовими приборами. Дошкільнят середньої та старшої груп залучають до чергування, сервірування столів та прибирання після обіду.

            У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

 1. Робота з питань охорони праці

             Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про охорону праці» для створення безпечних умов праці, навчання та виховання адміністрація спільно з профспілковим комітетом та колективом закладу працюють над реалізацією завдань державної політики у сфері охорони праці щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, а також виховання здорових дітей.

            Наказами керівника дошкільного навчального закладу призначаються відповідальні особи з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

            Протягом року завідувачем, вихователем-методистом, завідувачем господарства регулярно і своєчасно здійснювався систематичний контроль за:

 • дотриманням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;
 • наявністю інструкцій на робочих місцях та біля технологічно-побутового обладнання;
 • проведенням планових інструктажів та навчання з ОП, ТБ та ППБ зі всіма працівниками закладу, з працівниками, що відносяться до І групи з електробезпеки;
 • проведенням позапланових цільових інструктажів;
 • обстеженням технічного стану будівлі, тимчасового укриття, обладнання, дитячих ігрових та спортивного майданчиків, спортивного обладнання;
 • технічним станом технологічного обладнання, вогнегасників;
 • повіркою терезів, гир, манометрів;
 • своєчасним проходженням працівниками медичного огляду;
 • організацією медичного обслуговування та харчування дошкільників;
 • організацією ЦЗ, виконання інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо.

            Зобов’язання адміністрації, передбачені Колективним договором, виконуються. Працівники закладу забезпечені спецодягом. Ті працівники, що працюють в шкідливих умовах праці та мають особливий характер праці, отримують пільги та компенсації, передбачені Колективним договором відповідно до результатів атестації робочих місць за умовами праці.

            Протипожежна безпека в дошкільному навчальному закладі посідає одне з важливих місць в організації роботи з охорони праці. Згідно з річним планом проводяться тренувальні та практичні відпрацювання на випадок виникнення пожежі.

            Приміщення закладу та укриття забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками,  пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, сокирами). Всі вогнегасники вчасно пройшли технічне діагностування в організації, що має відповідну ліцензію. Протягом року заклад доукомплектовано протигазами для працівники закладу згідно вимог.

            Але існують ще кілька проблемних питань щодо забезпечення протипожежної безпеки в закладі:

 • приміщення закладу не обладнане автоматичною системою пожежної сигналізації;
 • працівники закладу частково забезпечені засобами індивідуального захисту.

            Працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх. В умовах сьогодення важливо зберегти найцінніше – наших дітей, для яких дуже важливо відчувати безпеку. А безпека під час війни починається з обізнаності. Війна змушує змінювати звичну поведінку: щохвилини може бути повітряна тривога, яку ми не можемо контролювати. Саме тому важливо розвинути нові навички, сформувати стійкі компетенції поведінки дітей під час перебування на вулиці або вдома.

9.  Аналіз розгляду звернень громадян

             Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою.

            Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ

та на веб-сайті ДНЗ. Батьки та працівники ДНЗ ознайомлені з графіками особистого прийому.

            На стенді інформування батьків розміщено номери телефонів, за якими батьки та працівники дошкільного закладу можуть отримати додаткову інформацію.

            Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

            Звернення громадян, що надходять, розглянуті мною як завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися

позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз’яснення. Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

10.  Фінансово-господарська діяльність

         Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту дошкільного закладу.

            Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється згідно кошторису на рік, який формується із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

            За 2023 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 3 млн. 881 тис. 969 грн. 47 коп.
 • Харчування дітей – 586 тис. 062 грн. 37 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 267 тис. 109 грн. 47 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 79 тис. 015 грн. 27 коп.

За 1 квартал 2024 року отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 1 млн. 88 тис. 924 грн. 28 коп.
 • Харчування дітей – 225 тис. 86 грн. 96 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 239 тис. 810 грн. 70 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 400 грн. 00 коп.

            Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

             За звітний період отримано благодійної допомоги від батьків:

№ з/п

Назва

Сума

Група № 1, 2
1 Засоби гігієни, паперові рушники 8 042,20
2 Канцтовари 3 763,60
3 Посуд 528,00
4 Обігрівач в укриття + ліхтарі 2 430,00
5 Фарби для оновлення майданчика, пензлі, валики тощо 1 276,44
6 Господарчі товари для прибирання 849,98
  Всього: 16 890,22
Група № 3
1 Килимок 2990,00
2 Сифон 100,00
3 Фурнітура для ремонту меблів 110,00
  Всього: 3 200,00
Група № 4
1 Канцтовари 4 749,77
2 Побутова хімія 2672,77
3 Ремонт крана 125,00
4 Побутове приладдя 300,00
5 Іграшки 4 527,90
6 Догляд за рослинами 443,60
7 Облаштування сховища 558,00
8 Посуд 978,00
9 Фарби для оновлення майданчика, пензлі, валики тощо 2 113,81
10 Засоби гігієни (серветки, мило дитяче, туалетний папір) 789,38
  Всього: 17 258,23
Група № 5
1 Перетяжка дивана 3 000,00
2 Штори 1 000,00
3 Шафа 1 750,00
4 Бокси пластмасові 1 100,00
5 Фарби для оновлення майданчика, пензлі, валики тощо 2 000,00
6 Засоби гігієни 1 500,00
7 Інформаційний стенд 300,00
8 Стенд «Календар погоди» 300,00
9 Наліпки на шафки 200,00
10 Сонцезахисна плівка на вікна 300,00
11 Накриття для пісочниці 300,00
  Всього: 11 750,00
Група № 6
1 Канцтовари 3 334,00
2 Засоби гігієни 375,00
3 Фарби для оновлення майданчика, пензлі, валики тощо 997,00
4 Фарба для фарбування майданчика 1 300,00
6 Пилосмок 4 000,00
7 Тарілочки під фрукти 80,00
8 Сухий пайок для укриття 271,00
9 Накриття для пісочниці 237,00
  Всього: 9 294,00
Всього на загальну суму: 58 392,45

За 2023 рік отримано благодійної допомоги від батьків на суму 58 тисяч 392 гривні 45 копійок. Все, що придбано і подаровано батьками ставиться на облік. Щороку проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

Хочу подякувати всім батькам за матеріальну підтримку, голів батьківських комітетів за добросовісну роботу по використанню і обліку фінансових і матеріальних ресурсів дитсадка.

11. Основні проблеми закладу дошкільної освіти, що зберігаються:

 • закінчення капітального ремонту групи № 2;
 • закінчення ремонтних робіт фасаду;
 • заміна дверей запасного виходу груп № 3, 4, евакуаційних сходових маршів;
 • капітальний ремонт пральні, харчоблоку, коридорів, кімнат гігієни груп № 2, 3, 4, 5, 6;
 • встановлення пожежної сигналізації;
 • придбання
 • необхідного господарчого обладнання, м’якого інвентарю відповідно до вимог НАССР;
 • придбання меблів;
 • придбання ігрового обладнання, методичних посібників, педагогічної літератури т.п.;
 • необхідність заміни ігрового та спортивного обладнання на майданчиках, твердого покриття території;
 • необхідність заміни та придбання технологічного обладнання харчоблоку (електросковорода, пристрій для протирання, дошки обробні і т.п.).

 12. Основні напрямки подальшого розвитку ЗДО:

 • створення сучасного освітнього простору у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності;
 • створення умов для формування здоров’язбережувального середовища в закладі;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • забезпечення якісного управління освітнім процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; удосконалення змісту методичної роботи;
 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • оптимізація роботи з батьками та громадськістю;
 • розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу;
 • підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

Завдяки спільним зусиллям нашого колективу ми змогли досягти поставлених цілей та успішно завершити 2023 – 2024 навчальний рік.

Шановні батьки та працівники нашого садочку! Щиро дякую вам за вашу допомогу та небайдужість. Завдяки вам ми можемо забезпечити комфортні умови для розвитку та виховання наших дітей. Разом ми створюємо місце, де кожна дитина почувається щасливою та захищеною.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків і найголовніше – МИРУ!

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Секс шоп Купить мед. справки