postheadericon Січень, Лютий, Березень

  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  
згідно кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий
1 2
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 179 522,96 193 836,48
Оплата праці 2110 179 522,96 193 836,48
         Заробітна плата 2111 146 022,19 157 537,55
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 33 500,77 36 298,93
Продукти харчування 2230 7 175,71
         Оплата теплопостачання 2271 147 594,24
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 541,69
         Оплата електроенергії 2273 5 780,67 7 542,39
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий
1 2
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 006,76
         Оплата електроенергії 2273 3 061,21 2 879,42

Розрахунок до кошторису загального фонду на 2018 рік
по КПКВК 1011010 КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 “Ялинка”

Найменування Одиницявиміру К-ть Ціна,грн. Сума,грн.
7.Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транс локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систе видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані сис мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, підготооплата поточного ремонту доріг, будівелі портних засобів, обладнання, техніки, механізмів, м вентиляції, ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, тем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх зку до опалювального сезону теплових господарств; з. приміщень тощо__________________________________
Перевірка опору заземлення шт. 1 750,00 750,00
Монтаж і установка пожежної сигналізації шт. 1 7 876,00 7 876,00
Поточний ремонт водопроводу та каналізації р/рік 1 3 000,00 3 000,00
Поточний ремонт приміщення р/рік 1 5 237,00 5 237,00
Обслуговування ІТП шт. 1 3 000,00 3 000,00
Ремонт побутової техніки шт. 5 600,00 3 000,00
Поточний ремонт компютерної техніки шт. 2 1 500,00 3 000,00
РАЗОМ 12 25 863,00
8.Оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг зекспертизи зразків продукції
Повірка манометрів, мановакумметрів шт. 5 120,00 600,00
Повірка лічильників шт. 1 500,00 500,00
Повірка вимірювальної техніки шт. 4 125,00 500,00
Повірка діелектричних рукавиць шт. 1 20,00 20,00
РАЗОМ 11 1 620,00
9. Оплата послугз розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій, тощо; оплата послуг з проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обгрунтування та інші передпректні роботи на проведення капітального ремонту( будівництва, реконструкції), якщо такі роботи включені допроєктно-кошторискої документації.
Розробка проекту відведення зем.ділянки 1 14 000,00 14 000,00
РАЗОМ 1 14 000,00
10.Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою,зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів
Послуги санстанції (дератизація) раз 4 50,00 200,00
Вивіз сміття раз 45 79,50 3 577,50
Вивіз листя м3 17 79,79 1 356,50
Лабораторне дослідження питної води 2 300,00 600,00
РАЗОМ 68 5 734,00
14. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив)
Заправка картриджів ШТ. 8 100,00 800,00
Заправка вогнегасників 12 125,00 1 500,00
РАЗОМ 8 2 300,00
18.Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв’язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, спецзв’язку, факсимільного зв’язку, супутникового зв’язку, електронної пошти, плата за користування каналами зв’язку; оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів
Послуги зв’язку міс. 12 146,00 1 752,00
РАЗОМ 12 1 752,00
20. Підключення до мережі Інтернет, придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та , ^кабельного телебачення; обслуговування антен тощо
Послуги щодо надання доступу До Інтернету 12 154,00 1 848,00
12 1 848,00
Разом: 124 53 117,00

 

Розрахунок до кошторису видатків по загальному фонду на 2018 рік по КПКВК 0611010
по КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 “Ялинка”

Напрямок витрат Нормативні акти, на виконання яких планується навчання працівників (видавник, назва № дата, пункт, стаття документу) Кількість осіб Вартість (грн., середня вартість) Сума (грн.)
Проведення навчальних занять з техніки безпеки з отриманням посвідчень Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 “Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці” від 15.02.2005 рю № 2310511 2 400,00 800,00
Проведення навчальних занять з цивільного захисту з отриманням посвідчень Типове положення 3 функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175 Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016 р. 4 400,00 1 600,00
Проведення навчань з теплового господарства з отриманням посвідчень “Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж” Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р. 1 380,00 380,00
Підвищення кваліфікації___ сестермедичних__ Наказ Мініністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2 1 1250,00 1 250,00
Разом 8 4 030,00

 

Розрахунок до кошторису видатків загального фонду на 2018 рік
за КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” по КПКВК 0611010

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 “Ялинка”

Найменування Одиницявиміру К-ть Ціна,гри. Сума на 2018 рік (грн.) Посилання на нормативний документ, обгрунтування потреби в натуральних одиницях
2.Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і штампів, стендів тощо
Бланки меню шт. 408,00 1,00 408,00
Інша бланкова продукція міс 30,00 1,00 30,00
Журнали офісні шт. 4,00 35,00 140,00
РАЗОМ 442,00 578,00
3.Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовленняпідручників та книг
Передплата періодичних видань компл. 6,00 900,00 5400,00
РАЗОМ 6,00 5400,00
5.Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарськоїдіяльності, а також для благоустрою території
5.1 Миючі засоби
Відбілювач л 7,00 15,00 105,00
Дезактин л 1,00 260,00 260,00
Засіб для миття посуду л 100,00 55,00 5500,00
Засіб для миття унітазів л 15,00 60,00 900,00
Засіб для чищення посуду кг 50,00 34,00 1700,00
Мило господарче кг 20,00 30,00 600,00
Мило туалетне дитяче кг 30,00 65,00 1950,00
Порошок для прання автомат (безфосфатний) кг 100,00 40,00 4000,00
Хлоріручий засіб в таблетках шт. 50,00 4,00 200,00
РАЗОМ 373,00 15215,00
5.3 Господарчий інвентар, матеріали
Папір туалетний рулон 157,00 5,00 785,00
РАЗОМ 157,00 785,00
5.4 Засоби протипожеженої безпеки та техніки безпеки
Комплектація пожежних кранів пожежними рукавами шт. 2,00 600,00 1200,00
Протипожежні двері шт. 1,00 6000,00 6000,00
РАЗОМ 3,00 7200,00
5.5 Електричні інструменти
Лампи енергозберігаючі шт. 9,00 70,00 630,00
Телефонний апарат шт. 1,00 600,00 600,00
Холодильник шт. 2,00 6000,00 12000,00
РАЗОМ 12,00 13230,00

 

Найменування Одиницявиміру К-ть Ціна,грн. Сума на 2018рік (грн.) Посилання на нормативний документ, обгрунтування потреби в натуральних одиницях
16. Придбання посуду, термосів, фляг, шоломів, засобів індивідуального захисту тощо
Баки наплитні шт. 1,00 450,00 450,00
РАЗОМ 1,00 450,00
Разом: 994,00 42858,00

 

Розрахунок до кошторису видатків загального фонду на 2018 рік
за КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріал” по КПКВК 1011010

Найменування К-ть Ціна,грн. Сума,грн. Посилання на нормативний документ
1.Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для медичних пунків закладів
1.1.Придбання лікарських засобів (лікарських препаратів, ліків, медикаментів; діючих речовин (субстанцій); гомеопатичних засобів; засобів, які використовуються для виявлення збудників хвороб, також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарських косметичних засобів та лікарських домішок до харчових продуктів); крові та її компонентів; дезінфекційних засобів; мінеральної води. Для лікувальних цілей.

 

Розчин йоду спиртовий 1 8,00 8,00
Розчин брил, зеленого спирт. 2%1 фл./50 мл 1 6,00 6,00
Бинт стерильний 10×5 5 5,00 25,00
Вата (кг) 0,7 110,00 77,00
Спирт етиловий 96% 2 30,00 60,00
Еуфілін 2,4% 1 3,00 3,00
Нашатирний спирт 1 5,00 5,00
Разом: 11,7 184,00

 

  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2017 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2017 рік
1
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1 445 292,36 163 238,77 180 601,81 0,00 1 789 132,94
Оплата праці 1 445 292,36 163 238,77 180 601,81 1 789 132,94
         Заробітна плата 1 183 154,16 132 974,04 146 783,13 142 621,42 1 605 532,75
Нарахування на оплату праці 262 138,20 30 264,73 33 818,68 33 849,38 360 070,99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 833,46 8 690,72 4 307,00 45 551,68 61 382,86
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 168,00 0,00
Продукти харчування 161 016,34 26 012,79 19 584,67 32 099,87 238 713,67
Оплата послуг (крім комунальних) 8 052,08 524,02 1 007,47 4 537,09 14 120,66
         Оплата теплопостачання 210 499,48 5 484,22 111 714,51 10 485,72 338 183,93
         Оплата водопостачання та водовідведення 8 517,73 2 536,71 1 730,77 3 012,30 15 797,51
         Оплата електроенергії 60 049,84 6 873,94 6 172,39 6 943,98 80 040,15
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 300,00 338,40 638,40
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги 
спеціального фонду  згідно кошторисних призначень на 2017 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники  використано за 9-ть місяців  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2017 рік
1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 558,24 0,00 558,24
Продукти харчування 152 745,57 19 529,81 19 786,17 13 188,59 205 250,14
Оплата послуг (крім комунальних) 70 097,63 79,50 79,50 70 256,63
         Оплата теплопостачання 32 254,04 0,00 5 850,14 18 264,99 56 369,17
         Оплата водопостачання та водовідведення 2 979,32 356,72 409,57 673,85 4 419,46
         Оплата електроенергії 18 239,35 1 258,33 2 274,60 2 284,35 24 056,63
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 540,00 0,00 540,00
Інші поточні видатки 9 087,99 1 057,19 1 187,66 1 196,88 12 529,72
Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійної допомоги в натуральній формі  2017 року 
Назва товару, послуги Кількість предметів, послуг надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Надійшло за січень -грудень  2017 року Меблі різні 7390,00 7390,00
Інвентар м’який 3250,00 3250,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2017 рік 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2017 рік
1
         Капітальний ремонт інших об’єктів 637 718,60 10 616,31 260 529,00 908 863,91
Секс шоп Купить мед. справки