postheadericon Квітень, Травень, Червень

  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень
на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 287 482,85 279 131,48 1 427 859,38
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 191 766,82 223 451,27 990 033,09
Оплата праці 2110 191 766,82 223 451,27 990 033,09
         Заробітна плата 2111 156 980,60 182 560,26 806 968,98
Нарахування на оплату праці 2120 34 786,22 40 891,01 183 064,11
Використання товарів і послуг 2200 95 716,03 55 680,21 437 826,29
Продукти харчування 2230 32 312,41 68 989,87
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 616,32 1 339,84 2 544,55
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 95 099,71 22 027,96 366 291,87
         Оплата теплопостачання 2271 86 003,50 16 383,02 328 486,76
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 349,67 2 036,90 5 235,09
         Оплата електроенергії 2273 7 746,54 3 608,04 32 570,02
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги 
спеціального  фонду згідно кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ  використано за квітень  використано за травень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 3 168,72 73 145,84 138 179,65
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 279 131,48
Оплата праці 2110 0,00 0,00 223 451,27
         Заробітна плата 2111 223 451,27
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 182 560,26
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 1 825,64 71 957,44 172 670,45
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 55 680,21
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 43 900,14 80 913,69
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 159,00 79,50 32 789,40
Видатки на відрядження 2250 1 339,84
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 666,64 27 977,80 50 388,76
         Оплата теплопостачання 2271 647,08 25 436,90 59 246,80
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 295,83 351,87 18 494,62
         Оплата електроенергії 2273 723,73 2 189,03 13 095,22
         Оплата природного газу 2274 3 608,04
Інші поточні видатки 2800 1 343,08 1 188,40 6 400,21
Травень 7th, 2018 | Автор: 
  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень 
на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень
1 2
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 179 522,96 193 836,48 201 455,56 191 766,82
Оплата праці 2110 179 522,96 193 836,48 201 455,56 191 766,82
         Заробітна плата 2111 146 022,19 157 537,55 163 868,38 156 980,60
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 33 500,77 36 298,93 37 587,18 34 786,22
Продукти харчування 2230 7 175,71 29 501,75
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 588,39 616,32
         Оплата теплопостачання 2271 147 594,24 78 506,00 86 003,50
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 541,69 1 306,83 1 349,67
         Оплата електроенергії 2273 5 780,67 7 542,39 7 892,38 7 746,54
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата 
за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень 
на 2018рік по дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень
1 2
Продукти харчування 2230 11 445,36 25 568,19
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 238,49 159,00
         Оплата теплопостачання 2271 10 475,88 658,98 647,08
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 006,76 457,14 295,83
         Оплата електроенергії 2273 3 061,21 2 879,42 2 204,93 723,73
Інші поточні видатки 2800 1 207,22 1 321,79 1 339,72 1 343,08
Квітень 16th, 2018 | Автор: 
таблиця 3
Порівняльний  аналіз використання коштів загального та спеціального фонду по КЕКВ 2240″Оплата послуг (крім комунальних)”
по ДНЗ №10
тис.грн.
2013 рік 2014 рік 2015 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
назва сума назва сума назва сума назва сума назва сума назва сума
послуги зв’язку 1,5 послуги зв’язку 1,8 технічне обслуговування елеваторних вузлів 1,4 поточний ремонт приміщень – заміна труб, ремонт стін (натуральна форма) 11,2
ВСЬОГО 1,5 0,0 1,8 0,0 1,4 11,2
Порівняльний  аналіз використання коштів загального та спеціального фонду по КЕКВ 3132″Капітальний ремонт інших об’єктів”
по ДНЗ №10
2013 рік 2014 рік 2015 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
назва сума назва сума назва сума назва сума назва сума назва сума
капітальний ремонт приміщень(покрівля) 329,2
капітальний ремонт приміщень(зовнішня каналізаційна мережа) 84,8
капітальний ремонт приміщень(внутрішні мережі опалення) 7,5
ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 421,5
Секс шоп Купить мед. справки