postheadericon Липень, Серпень, Вересень

 Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 337 818,57 288 626,37 173 618,84 2 227 923,16
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 321 307,35 227 939,08 142 343,73 1 681 623,25
Оплата праці 2110 321 307,35 227 939,08 142 343,73 1 681 623,25
         Заробітна плата 2111 263 064,54 185 105,12 117 481,95 1 372 620,59
Нарахування на оплату праці 2120 58 242,81 42 833,96 24 861,78 309 002,66
Використання товарів і послуг 2200 16 511,22 60 687,29 31 275,11 546 299,91
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15 769,38 782,00 16 551,38
Продукти харчування 2230 768,14 32200,54 15 247,06 117 205,61
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 238,06 753,83 5 781,69 11 318,13
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 12 655,02 11 963,54 8 214,36 399 124,79
         Оплата теплопостачання 2271 5 941,42 4 603,13 3 088,36 342 119,67
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 534,60 2 059,76 1 730,79 10 560,24
         Оплата електроенергії 2273 5 179,00 5 300,65 3 395,21 46 444,88
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 850,00 0,00 1 250,00 2 100,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 850,00 1 250,00 2 100,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 6 674,49 40 930,52 50 740,70 236 525,36
Використання товарів і послуг 2200 5 486,07 39 742,12 49 511,77 226 519,40
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 074,71 1 074,71
Продукти харчування 2230 1494,58 37367,21 47 388,80 167 164,28
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 79,50 79,50 635,99
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2 916,78 2 295,41 1 963,47 57 564,42
         Оплата теплопостачання 2271 1 367,75 952,32 613,13 40 152,04
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 657,97 243,19 3 012,76
         Оплата електроенергії 2273 891,06 1 099,90 1 350,34 14 399,62
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 80,00 80,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 80,00 80,00
Інші поточні видатки 2800 1 188,42 1 188,40 1 228,93 10 005,96
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 87 096,69 0,00 87 096,69
Придбання основного капіталу 3100 0,00 87 096,69 0,00 87 096,69
Капітальний ремонт 3130 0,00 87 096,69 0,00 87 096,69
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 87 096,69 87 096,69
  Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2018 року 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Назва товару, послуги надійшло за липень надійшло за серпень Сума допомоги
Побутова техніка 4999,00
0,00 0,00 4999,00
  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 279 131,48 337 818,57 288 626,37 2 054 304,32
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 223 451,27 321 307,35 227 939,08 1 539 279,52
Оплата праці 2110 223 451,27 321 307,35 227 939,08 1 539 279,52
         Заробітна плата 2111 182 560,26 263 064,54 185 105,12 1 255 138,64
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 40 891,01 58 242,81 42 833,96 284 140,88
Використання товарів і послуг 2200 55 680,21 16 511,22 60 687,29 515 024,80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15 769,38 15 769,38
Продукти харчування 2230 32 312,41 768,14 32200,54 101 958,55
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 339,84 2 238,06 753,83 5 536,44
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 22 027,96 12 655,02 11 963,54 390 910,43
         Оплата теплопостачання 2271 16 383,02 5 941,42 4 603,13 339 031,31
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 036,90 1 534,60 2 059,76 8 829,45
         Оплата електроенергії 2273 3 608,04 5 179,00 5 300,65 43 049,67
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 850,00 0,00 850,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 850,00 850,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги  
спеціального фонду  згідно кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 73 145,84 6 674,49 40 930,52 185 784,66
Використання товарів і послуг 2200 71 957,44 5 486,07 39 742,12 177 007,63
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 074,71 1 074,71
Продукти харчування 2230 43 900,14 1494,58 37367,21 119 775,48
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 79,50 79,50 556,49
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 27 977,80 2 916,78 2 295,41 55 600,95
         Оплата теплопостачання 2271 25 436,90 1 367,75 952,32 39 538,91
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 351,87 657,97 243,19 3 012,76
         Оплата електроенергії 2273 2 189,03 891,06 1 099,90 13 049,28
Інші поточні видатки 2800 1 188,40 1 188,42 1 188,40 8 777,03
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 87 096,69 87 096,69
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 87 096,69 87 096,69
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 87 096,69 87 096,69
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 87 096,69 87 096,69
Секс шоп Купить мед. справки