postheadericon Жовтень, листопад, грудень

Фінансовий звіт кошторисних призначень на 2018 рік (січень – грудень)

Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 173 618,84 223 297,31 271 626,92 2 722 847,39
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 142 343,73 189 085,95 220 021,82 2 090 731,02
Оплата праці 2110 142 343,73 189 085,95 220 021,82 2 090 731,02
         Заробітна плата 2111 117 481,95 152 516,51 177 933,85 1 703 070,95
Нарахування на оплату праці 2120 24 861,78 36 569,44 42 087,97 387 660,07
Використання товарів і послуг 2200 31 275,11 34 211,36 51 605,10 632 116,37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 782,00 7 428,00 23 979,38
Продукти харчування 2230 15 247,06 24 721,31 10 613,61 152 540,53
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5 781,69 1 311,12 1 203,23 13 832,48
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 8 214,36 7 808,93 32 360,26 439 293,98
         Оплата теплопостачання 2271 3 088,36 2 586,91 24 973,94 369 680,52
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 730,79 729,50 1 830,91 13 120,65
         Оплата електроенергії 2273 3 395,21 4 492,52 5 555,41 56 492,81
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 1 250,00 370,00 0,00 2 470,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 250,00 370,00 2 470,00
                         Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата                   за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 50 740,70 6 305,37 28 868,39 271 699,12
Використання товарів і послуг 2200 49 511,77 5 092,14 27 634,60 259 246,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 074,71
Продукти харчування 2230 47 388,80 2 256,00 24 826,39 194 246,67
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 79,50 159,00 794,99
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 963,47 2 836,14 2 649,21 63 049,77
         Оплата теплопостачання 2271 613,13 661,44 1 182,58 41 996,06
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 457,73 371,90 3 842,39
         Оплата електроенергії 2273 1 350,34 1 716,97 1 094,73 17 211,32
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 80,00 0,00 0,00 80,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 80,00 80,00
Інші поточні видатки 2800 1 228,93 1 213,23 1 233,79 12 452,98
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 87 096,69
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 87 096,69
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 87 096,69
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 87 096,69
  Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2018 року 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Назва товару, послуги надійшло за вересень надійшло за жовтень Сума допомоги
Побутова техніка 4999,00
Будівельні матеріали 1864,10 1864,10
Мийки 1490,05 1490,05
Господарчі товари 390,00 390,00
3354,15 390,00 8743,15
Жовтень 16th, 2018 | Автор: 
  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 288 626,37 173 618,84 223 297,31 2 451 220,47
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 227 939,08 142 343,73 189 085,95 1 870 709,20
Оплата праці 2110 227 939,08 142 343,73 189 085,95 1 870 709,20
         Заробітна плата 2111 185 105,12 117 481,95 152 516,51 1 525 137,10
Нарахування на оплату праці 2120 42 833,96 24 861,78 36 569,44 345 572,10
Використання товарів і послуг 2200 60 687,29 31 275,11 34 211,36 580 511,27
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15 769,38 782,00 16 551,38
Продукти харчування 2230 32200,54 15 247,06 24 721,31 141 926,92
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 753,83 5 781,69 1 311,12 12 629,25
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 11 963,54 8 214,36 7 808,93 406 933,72
         Оплата теплопостачання 2271 4 603,13 3 088,36 2 586,91 344 706,58
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 059,76 1 730,79 729,50 11 289,74
         Оплата електроенергії 2273 5 300,65 3 395,21 4 492,52 50 937,40
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 1 250,00 370,00 2 470,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 250,00 370,00 2 470,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата  фонду  згідно
за послуги спеціального кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 40 930,52 50 740,70 6 305,37 242 830,73
Використання товарів і послуг 2200 39 742,12 49 511,77 5 092,14 231 611,54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 074,71
Продукти харчування 2230 37367,21 47 388,80 2 256,00 169 420,28
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 79,50 79,50 635,99
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2 295,41 1 963,47 2 836,14 60 400,56
         Оплата теплопостачання 2271 952,32 613,13 661,44 40 813,48
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 243,19 457,73 3 470,49
         Оплата електроенергії 2273 1 099,90 1 350,34 1 716,97 16 116,59
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 80,00 0,00 80,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 80,00 80,00
Інші поточні видатки 2800 1 188,40 1 228,93 1 213,23 11 219,19
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 87 096,69 0,00 0,00 87 096,69
Придбання основного капіталу 3100 87 096,69 0,00 0,00 87 096,69
Капітальний ремонт 3130 87 096,69 0,00 0,00 87 096,69
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 87 096,69 87 096,69
  Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2018 року 
дошкільному навчальному закладу №10 “Ялинка”
Назва товару, послуги надійшло за серпень надійшло за вересень Сума допомоги
Побутова техніка 4999,00
Будівельні матеріали 1864,10 1864,10
Мийки 1490,05 1490,05
0,00 3354,15 8353,15

 

Секс шоп Купить мед. справки