/02.02.2021р. -18.02.2021р./

Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології дошкільної освіти» (обсягом 30 годин) пройшли всі педагогічні працівники ЗДО та отримали сертифікати, видані КНЗ «Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Дистанційний курс для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти проводила Андрющенко Тетяна Константинівна (завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів. Доктор педагогічних наук, доцент).

Метою Інтернет-школи є створення умов для досягнення педагогами бажаного рівня професійної компетентності через самоосвіту.

Якість навчання і виховання у сучасній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів. Безперечно, що цей рівень має постійно зростати, і важливою складовою даного процесу є самоосвіта. Самоосвіта забезпечує можливість саморозвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя, оскільки вона:

здійснюється добровільно;

здійснюється свідомо;

планується, керується і контролюється самою людиною.

В «Інтернет-школі педагогічної майстерності» Ви маєте можливість ознайомитися з переліком спецкурсів, представлених у каталозі. Обравши спецкурс, який Вас зацікавить, Ви можете:

самостійно вивчити поданий навчальний матеріал;

виконати практичні завдання, спрямовані на набуття вмінь і навичок на практиці застосовувати набуті теоретичні знання;

самостійно провести підсумкове контрольне тестування до курсу з метою самооцінки власного рівня обізнаності з питання, що вивчалося.

8 лютого 2020 року

в м. Черкаси Громадська організація “Академія розвитку особистості” організувала та провела авторський семінар проф. Катерини Крутій “Вільна освітня діяльність дошкільників як сучасний тренд дошкільної педагогіки, або що варто запроваджувати в Україні?”
На семінарі слухали про:
 філософію італійської методики Редджіо Еміліа;
 китайську освітню практику «ANJI PLAY»;
 проект Естонії «Читацьке гніздо» (Буккроссинґ);
 технологію «Стіни, стеля та підлога, які говорять»;
 «Лісові школи» – актуальний тренд європейської дошкільної освіти;
 «Педагогіку калабані» – український тренд здоров”ятворення.
До семінару долучилися всі, хто виявив бажання послухати та безпосередньо поспілкуватися з доктором пед.наук, проф. Катериною Леонідівною Крутій.