postheadericon МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ на 2022/2023н.р.

/Files/images/2021/websiteplanet-qr.jpeg

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

MR.LEADER – інноваційна система освіти дітей раннього та дошкільного віку

Ознайомитися та використовувати в освітній діяльності інноваційну систему освіти дітей раннього та дошкільного віку (для батьків, педагогів, методистів, керівників) можна за покликанням https://system.mr-leader.com/ua

Вона схвалена Міністерством освіти і науки України і, на сьогодні, безкоштовна

Організація діяльності ЗДО у 2022/2023 навчальному році

Міністерство освіти і науки надіслало лист від 27.07.22 №1/8504-22 “Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році. З листом можна ознайомитися на сайті МОН УКраїни в розділі “Законодавство”, або за покликання http://surl.li/cqldt

Звіт про діяльність КУ “ЦПРПП” ЧМР з напряму «Дошкільна освіта»

за період з 01 квітня 2021 року по 31.травня 2022 року

Консультант Корнелюк Л.П.

Протягом 2021/2022 року діяльність консультанта дошкільного напряму комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради була спрямована на підтримку педагогів в освоєнні нового змісту Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), орієнтацію діяльності професійних спільнот всіх категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на організацію освітнього процесу, що базується на принципах пріоритету досвіду, партнерської взаємодії, різноманітності форм проведення навчально-пізнавальної діяльності, надання права вибору в пріоритетних для дошкільників видів діяльності, формування мовленнєвої компетентності дошкільників як базисного компонента життєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти. Взаємодія консультанта Центру з педагогами закладів дошкільної освіти відбувалася в індивідуальних, групових і колективних формах, будувалася на засадах партнерства, довіри, поваги, конструктивного діалогу, врахування професійних запитів педагогів.

Підтримка молодого педагога в період його професійного становлення – важливий аспект діяльності дошкільного напряму Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Відповідно до визначених в процесі анкетування запитів на засіданнях школи новопризначеного вихователя-методиста закладу дошкільної освіти обговорювалися питання «Вихователь-методист як організатор діяльності методичного кабінету», «Методичний супровід атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти», «Інформаційний виступ вихователя-методиста: алгоритм побудови та умови успішного виступу», «Сучасні форми методичної роботи в контексті розв’язання річних завдань педагогічного колективу закладу дошкільної освіти». Для учасників школи був підготовлений «Методичний порадник», матеріали якого допоможуть в реалізації певних напрямів методичної роботи в закладах дошкільної освіти. Діяльність школи сприяла підвищенню професійної майстерності молодих керівників з питань проведення методичної роботи в сучасних формах, організації діяльності методичного кабінету, впровадженні сучасних моделей проведення освітнього процесу відповідно до оновленого Державного стандарту дошкільної освіти. Була надана допомога в підготовці та проведенні засідань школи професійного становлення молодого вихователя закладу дошкільної освіти з проблеми «Набуття дитиною життєвої компетентності в процесі організації змістовно-наповненої діяльності в умовах дошкільного закладу», яке провели педагоги ДНЗ№33. Методист дошкільного закладу Тетяна Прасол змістовно розкрила тему в презентаційному виступі і були продемонстровані інтегровані заняття з дітьми раннього та дошкільного віку, де використовувалися авторські наочні посібники із відповідними для кожної вікової групи завданнями. Підтримку молодим музичним керівникам було надано на засіданні школи молодого музичного керівника, де обговорювалося актуальне питання «Особливості формуваннямузично-творчої компетентності дітей дошкільного віку в контексті нового змісту Базового компоненту дошкільної освіти». Керівник школи, музичний керівник дошкільного закладу №50 Олена Коротченко, в презентаційному викладі ознайомила молодих колег з педагогічними умовами, сприятливими для формування музично-творчої компетентності в контексті нового змісту Базового компоненту дошкільної освіти. Учасники зустрічі мали можливість переглянути відеозапис музичного заняття в середній групі, де професійно, з використанням сучасних мультимедійних засобів, були продемонстровані всі види дитячої музичної діяльності. Консультантом Центру були окреслено завдання музичного керівника поформуванню музично-творчої компетентності.

 Центром професійного розвитку здійснювалася координація діяльності професійних спільнот керівників закладів дошкільної освіти, вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури. В полі зору професійної спільноти завідувачів закладами дошкільної освіти були питання: «Доступна та якісна освіта: загальні тенденції розвитку. Рівні можливості в здобутті освіти для всіх дітей» та «Атестація як засіб постійного підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників». Центром були надані рекомендації по розкриттю означених питань та проведені онлайн засідання семінару, де завідувачі дошкільними закладами №54 Наталя Грабар та №81 Любов Надоложко презентували теоретичні засади та свій досвід роботи з винесених на обговорення питань.

Підвищенню професійної майстерності вихователів-методистів сприяло проведення Центром семінару для означеної категорії у форматі методичного калейдоскопа з питання: « Якісний освітній процес як важлива складова реалізації Державного стандарту дошкільної освіти», де учасники ознайомилися з технологією К.Крутій «Стіни, які говорять», з особливостями реалізації проєкту «Безпечні дороги», та діяльністю педагогічного колективу за напрямом «Виховання красою». Досвідом роботи з цих питань поділилися вихователі-методисти Наталія Петраш (ДНЗ№73), Антоніна Часнікова (ДНЗ№74) Головченко О.М. (ДНЗ№13). Аналітичний виклад позицій провідних науковців в галузі дошкільної освіти та позитивних практик щодо організації освітнього процесу з урахуванням потреб та інтересів дитини, пріоритету її досвіту та його технологічне забезпечення на основі компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів зробила консультант Центру. Онлайн семінар для професійної спільноти вихователів-методистів був проведений на базі дошкільного закладу №62. Вихователем-методистом дошкільного закладу Ларисою Пестряковою ґрунтовно розкрито питання «Нові вектори Базового компонента дошкільної освіти. Компетентність педагога для забезпечення якості освіти» та проведено методичний захід з педагогами дошкільного закладу «Засідання дискусійного клубу «Компетентність педагога у вимірі запитів ХХІ сторіччя»

Консультативну підтримку Центру отримала міська творча група вихователів-методистів, яка працювала за темою «Технологія формування основ критичного мислення у дітей дошкільного віку в контексті сучасних проблем дошкільної освіти». Результатом діяльності творчої групи став методичний посібник з означеної проблеми, надісланий на обласну виставку-конкурс «Нова українська школа Черкащини – 2022».

На засадах партнерства, права педагога на академічну свободу, з урахуванням реальної ситуації здійснювалася координація діяльності професійних спільнот. Так, для спільноти вихователів груп раннього віку в онлайн-режимі на базі дошкільного закладу №63 проведено засідання на тему «Особливості організації освітнього процесу в групі раннього віку в контексті нового Базового компоненту дошкільної освіти». Методистом дошкільного закладу Ніною Бойченко підготовлено інформаційний виступ з практичними рекомендаціями по темі засідання, а сучасні форми реалізації нового змісту БКДО продемонструвала в роботі з дітьми вихователь Наталія Базалій.

 Важливе питання «Самостійність дитини раннього віку та шляхи її розвитку» розглянули вихователі груп раннього віку на онлайн засіданні методичного об’єднання, яке відбулося на базі дошкільного закладу №90 . Про шляхи формування самостійності у малят повідомила в своєму виступі вихователь-методист Катерина Майстренко. Методи та прийоми, які мотивують малюків до самостійності, продемонстрували під час організації режимних моментів вихователі груп раннього віку дошкільного закладу.

 У взаємодії ЦПРПП з методистами дошкільних навчальних закладів № 89 Наталією Берестовою та №77 Світланою Бурмістровою були розроблені і проведені онлайн – засідання методичного об’єднання професійної спільноти вихователів молодших груп за темами:

– Форми та методи освітньої діяльності, які відповідають віковим закономірностям розвитку дитини в реалізації нового змісту БКДО.

– Щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті

Професійна спільнота вихователів середніх груп обговорювала актуальні для освітньої діяльності з цією віковою групою дітей питання на засіданнях методичного об’єднання, які були якісно підготовлені педагогами дошкільних закладів №73 (методист Наталія Петраш) та №43 ( методист Світлана Баранник) за темами:

– «Набуття дитиною особистого досвіду в різних видах діяльності – як ключовий шлях формування компетентностей»

– Формування мовленнєвої компетентності дошкільника в ігровій діяльності

 Учасники професійної спільноти музичних керівників закладів дошкільної освіти на онлайн-засіданні методичного об’єднання ознайомилися з новим змістом Базового компонента дошкільної освіти з освітнього напряму «Дитина в світі мистецтва». В практичній частині заходу цікавим досвідом проведення моніторингу рівня музично-творчої компетентності старших дошкільників на підсумковому музичному занятті, проведеному у форматі музичного квізу «Шукаємо перлини – талановитих дітей України», поділилася Юлія Гінкота, музичний керівник дошкільного закладу №50 «Світлофорчик». Вивчення Державного стандарту дошкільної освіти продовжувалося на наступному засіданні професійної спільноти музичних керівників на тему «Зміст БКДО по формуванню мистецько-творчої компетентності. Роль музичної діяльності у формуванні соціально-громадянської компетентності дошкільників». Теоретичний аспект означеного питання висвітлила вихователь-методист дошкільного закладу №45 Валентина Вовк. Музичний керівник цього дошкільного Олена Лазоренко в співпраці вихователем старшої групи Іриною Святою провели музичне свято «Моє багатство – рідна мова»

В онлайн-режимі відбулося засідання методичного об’єднання професійної спільноти інструкторів з фізичної культури міста на тему «Моніторинг фізичного розвитку дошкільника». Вихователь-методист Галина Гурічева в презентаційному виступі поділилася досвідом здійснення моніторингу, а інструктор з фізичної культури Людмила Капуста продемонструвала на практиці варіанти здійснення моніторингу в сюжетно-ігровому занятті з фізичної культури «Козацькому роду нема переводу». Питанню зміцнення і збереження здоров’я дитини було присвячене засідання фокус-групи інструкторів з фізичної культури на тему: «Формування рухової та здоров’язбережувальної компетентності дошкільника в контексті нової редакції БКДО»/

Важливе питання «Емоційний інтелект дошкільника» в теоретичному та практичному плані розкрила на засіданні майстер-класу вихователь дошкільного закладу № 62 Наталія Мартинюк

Центром забезпечувалася своєчасна інформація педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо проведення вебінарів, конференцій, семінарів, конкурсів. На сайті Центру в розділі «дошкільна освіта» розмішена інформація «Де можна підвищити кваліфікаційний рівень» з переліком освітніх установ та платформ, які мають ліцензію на проведення курсів підвищення кваліфікації. Також підготовлений перелік інтернет-ресурсів для професійного розвитку педагогів З метою виявлення, популяризації інноваційних ідей та освітніх технологій, поширення творчих здобутків, упровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи освітніх закладів, в травні 2021 року (в онлайн форматі) проводився VI Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Оберігаємо планету разом», з проблем сталого розвитку дітей дошкільного віку і молодших школярів. За сприянням Центру у фестивалі взяла участь вихователь-методист дошкільного закладу №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Наталія Муренко і здобула гран-прі в номінації фестивалю «Ідеї сталого розвитку у сучасній освіті (статті, розробки позакласних заходів, портфоліо, презентації з досвіду організації методичної роботи, творчі завдання, конспекти уроків, уроків на природі).

 З усіма категорія педагогічних працівників закладів дошкільної освіти були проведені онлайн-заходи, на яких вони отримали інформацію щодо можливостей професійної підтримки та професійного розвитку, які пропонує комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради

Налагоджена співпраця дошкільного напряму Центру з кафедрою дошкільної освіти ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Консультант з дошкільної освіти Центру дала можливість познайомитися з майбутніми педагогами закладів дошкільної освіти на захисті магістерських робіт випускників спеціальності 012 «Дошкільна освіта», взяти участь у заході ЧНУ – освітнє кафе « Сучасна дефектологія – від садка до школи». За участі педагогів закладів дошкільної освіти міста був проведений для студентів кафедри дошкільної освіти семінар-практикум «LEGO-технології в освітньому процесі дошкільного закладу» Співпраця дала можливість переконалися, що викладачі кафедри дошкільної освіти орієнтують майбутніх спеціалістів дошкільної освіти на набуття знань і оволодіння навичками освітньої діяльності по реалізації нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти з урахуванням особливостей сучасних дітей дошкільного віку. Учасники зустрічей відзначили важливість спільних заходів та окреслили напрями подальшої співпраці.

Консультантом Центру були розроблені рекомендації з питань: «Ключові компетентності сучасного педагога ЗДО», «Облаштування та змістове наповнення бібліотечного осередку в групі раннього віку», «Соціальна і фінансова освіта – з дошкільного віку», «Створення емоційно-сприятливих умов для мовленнєво-комунікативної активності дитини», «Сексуальне виховання дітей». Педагогам є можливість ознайомитися з методичними рекомендаціями на сайті Центру в розділі «Дошкільна освіта»

На запит практичних працівників окремих категорій консультантом Центру були проведені онлайн-консультації на теми: « Як педагогу підготуватися до атестації: цікаве і важливе»,«Законодавче забезпечення діяльності методичного кабінету закладу дошкільної освіти», «Стимулюючий зворотній зв’язок як засіб морально-психологічної підтримки дитини», «Майстер-клас – ефективна форма обміну і поширення перспективного педагогічного досвіду».

Консультантом надані індивідуальні консультації для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з питань:

– Планування та організація освітнього процесу – 18

– Розробка освітньої програми ЗДО та ВСЗЯДО – 7

– Організація роботи з педагогами – 39

– Моніторинг рівня сформованості життєвої компетентності дошкільників – 9

– Проектування змісту та форм діяльності професійних спільнот – 12

Педагоги закладів дошкільної освіти отримували своєчасну інформацію щодо проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації та змін в зв’язку з карантинним заходами та умовами воєнного часу. Було сформовано 2 групи керівників ЗДО, 2 групи вихователів-методистів, 17 груп вихователів, 3 групи музичних керівників, 1 група інструкторів з фізичної культури. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за цей період пройшли навчання 188 осіб.

Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Секс шоп Купить мед. справки