postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2021 – 2022 навчальний рік

Картинки по запросу дифтерія у дітей у днз картинки

         Звіт складений відповідно до вимог «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю», який затверджено Наказом МОН України від 23.03.2005 №178.

         Метою звітування є подальше

 • утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом,
 • поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,
 • запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

         Завдання звітування:

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом,
 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання
  керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 1. Загальна характеристика закладу дошкільної освіти

          Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради розпочав функціонування у 1972 році рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 1122.

Юридична адреса закладу дошкільної освіти :

18015

м .Черкаси,

вул. Пастерівська, 57,

тел. 31-21-11,

e-mail: ds10@ua.fm

Web: http://dnz10.ck.ua/site

Заклад дошкільної освіти заснований на комунальній формі власності. Власником майна є Черкаська міська рада (далі – власник), яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

У своїй діяльності заклад дошкільної освіти керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305»);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України (затверджене наказом МОН України від 12.01.2021 № 33).

          Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

         Структура управління навчальним закладом виглядає таким чином:

 • департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради є безпосереднім керуючим органом, він здійснює координуючу та контролюючу функції;
 • завідувач координує всю роботу дошкільного закладу, йому підпорядковуються всі служби та спеціалісти;
 • в закладі є органи, які мають повноваження приймати рішення з важливих питань – це
 • педагогічна рада ДНЗ (організація освітнього процесу),
 • рада ДНЗ (організація співпраці з батьками та іншими громадськими організаціями),
 • профспілковий комітет (соціальний захист працівників),
 • медична служба (відстежує стан здоров’я вихованців та працівників закладу, проводить профілактичну роботу).

         Батьківська громадськість є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідно до ст.28 Закону України «Про освіту» сприяють захисту законних інтересів дошкільників, беруть участь в організації освітнього процесу, в прийнятті рішень стосовно поповнення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснюють громадський контроль.

Приміщення дошкільного навчального закладу розраховане на 12 груп, проектна потужність – 280 місць.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

Режим роботи закладу: з 8.00 до 18.00 (чергова група з 07.30 до 18.00),

                                               п’ятиденний,

                                               з триразовим харчуванням.

Освітня модель закладу: стандартна, виконує замовлення держави.

Мовний статус: україномовний освітній заклад

2. Склад вихованців

 Протягом звітного року в ДНЗ функціонувало 6 груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 4 групи для дітей дошкільного віку.

         Цього року заклад відвідує 108 дітей, з них:

 • раннього віку 30 дітей;
 • дошкільного віку 78 дітей;
 • випущено до школи 23 дитини.

               Режим роботи груп, згідно з результатами опитування, повністю задовольняє батьків.

      Середньорічне відвідування дітьми дошкільного закладу складає 54%, що є досить непоганим результатом, зважаючи на карантинні обмеження.

         З 2013 року в ДНЗ № 10 забезпечено роботу електронного реєстру вихованців «КУРС Дошкілля», де введені дані про контингент вихованців та працівників ДНЗ № 10. Дані КУРСУ оновлюються щомісяця. Протягом навчального року зарахування вихованців здійснюється на підставі електронної черги.

  3. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

          В закладі працює 15 педагогічних працівників та 16 осіб обслуговуючого персоналу. ЗДО № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

        Так за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

         звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

         «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагога,

         «спеціаліст першої категорії» – 3 педагога,

         «спеціаліст другої категорії» – 1 педагог,

         кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогічних працівників.

         Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 7;
 • вища педагогічна освіта – 4;
 • середня – спеціальна освіта – 4.    

          Важлива умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників – набуття ними нових та вдосконалення набутих компетентностей у межах професійної діяльності – навчання на курсах підвищення кваліфікації. Протягом 2021 – 2022 навчального року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» курси підвищення кваліфікації пройшов один педагогічний працівник: вихователь Шпилько І.В.

          Щороку в ЗДО проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

  У 2022 році було атестовано 2 педагога.

  За результатами атестації:

 • Коваленко О.В. – вихователь-методист, атестована департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Сусська Н.А. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст», із встановленням посадового окладу, згідно 11 тарифного розряду.
 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі

          Освітній процес в закладі координує вихователь-методист Коваленко О.В.. Центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу є методичний кабінет, робота якого організовується з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

            Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

        Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2018 – 2022 роки.

        Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану та вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

         Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, перед колективом були поставлені наступні завдання в  методичній, дослідно-експериментальній, освітній  роботі закладу дошкільної освіти на 2021 – 2022 навчальний рік:

 1. Забезпечити реалізацію змісту оновленого Базового компонента дошкільної освіти в освітній діяльності, активізуючи взаємодію педагогів з родинами вихованців, у формуванні компетентностей дошкільників.
 2. Створити розвивальне освітнє середовище в закладі дошкільної освіти, «дружнє до дитини», спонукаючи дітей до особистісного становлення та збереження дитячої субкультури.
 3. Оптимізувати роботу з розвитку зв`язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання. Розвивати здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів.

          Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми на 2021 – 2022 навчальний рік, Плану роботи на навчальний рік та Стратегії розвитку ЗДО на 2018 – 2022 рр., освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та передбачає чергування різних видів діяльності.

         Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Особистість дитини», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини»,  відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Мовлення дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі».

         Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені навчання в школі, із 23-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

 • високий – 9 (що становить 39%);
 • достатній – 8 (що становить 35%);
 • середній – 6 (що становить 26%);
 • низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

        Значну роль в засвоєнні знань дітей старшого дошкільного віку мала індивідуальна робота з навчання грамоти та логіко-математичного розвитку.        

         Але за результатами обстеження дітей всіх вікових груп треба відмітити, що і надалі більше уваги необхідно приділяти саме розвитку, а не навченості. Тому що, тільки 34% дітей можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні, а останні діти – це діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

        Для реалізації на практиці вирішення завдань розвитку дитини у плануванні освітньої діяльності доцільно віддати перевагу в наступному навчальному році міні-заняттям, адже вони надають змогу врахувати міру зацікавленості, інтерес дітей, дозувати інформацію чи завдання.

          Протягом 2 років у закладі дошкільної освіти працює інклюзивна група  № 3, завдання якої забезпечити освітній процес, орієнтований на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами.

         Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП провадять, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей, враховуючи рекомендації ІРЦ.

        Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

         Завдання команди супроводу: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах ЗДО на підставі висновку ІРЦ.

          Згідно нової постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», 28 липня 2021 року, удосконалено організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. На проталі ІРЦ України створено реєстр дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. У реєстрі нашого закладу перебуває 3 дитини з відповідними висновками про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку, ІПР (індивідуальними програмами розвитку), протоколами оцінки потреби особи з ООП в наданні підтримки у закладі дошкільної освіти.

          Впроваджено диференційований підхід до забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП), затверджено нові форми індивідуальної програми розвитку та визначення рівнів підтримки в освітньому процесі дітей під час інклюзивного навчання.

          Для всіх дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від визначеного рівня підтримки, команда психолого-педагогічного супроводу  закладу склала індивідуальну програму розвитку, а для тих дошкільнят, які цього потребують, – індивідуальний навчальний план. Зазначаємо, що діти з ООП здобувають дошкільну освіту відповідно до державного стандарту дошкільної освіти як і всі діти, проте за допомогою найбільш прийнятних методів, що враховують їхні потреби та можливості.

           Таким чином нові зміни спрямовані на індивідуалізацію навчання для дошкільнят з особливими освітніми потребами та допомогу в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб.

        Пріоритетним питанням у освітньому процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

         Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

          Протягом  2021 – 2022 навчального року колектив продовжував роботу по охороні життя, зміцненні здоров`я, фізичного розвитку дошкільника, забезпечуючи емоційно-позитивне тло взаємодії з дітьми, належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Об`єднанні зусилля педагогів, медиків та батьків допомогли сформувати належний інтерес дітей до рухової активності. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими. Фізіологічні запити дітей упродовж дня задовольнялися повністю.

         Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

         Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 88%, в порівнянні з минулим роком 80%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

         Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою.

         Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 78 дітей 6 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

         Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

                   У лютому 2022 року ЗДО прийняв участь у Всеукраїнській акції  «Happv Гав для Сірка». Акція вже стала чудовою традицією і цього року для наших маленьких супергероїв. 

           У лютому  2022 року у ЗДО відбувся шашковий турнір, у якому прийняли участь діти старшого дошкільного віку (групи № 4, групи № 3). Проведена робота з інтелектуальної підготовки дітей дала гарні результати: Гезь Юрій зайняв І місце серед хлопчиків, Кравченко Вікторія зайняла І місце серед дівчаток.

           Починаючи з 24 лютого 2022 року по всій території України було введено воєнний стан (згідно Указу президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»), який позначився на всіх сферах людського життя.

           Особливих змін зазнала освітня галузь, зокрема дошкільна. Чимало закладів дошкільної освіти не працюють, наш заклад також призупинив свою роботу. Педагоги організовують освітній процес дистанційно, консультують батьків тощо.

         Під час воєнного стану у ЗДО була організована дистанційна робота з батьками та дітьми всіх вікових груп з допомогою соціальної мережі Viber в закритих групах:

 • ведення моніторингу стану здоров’я дітей;
 • розміщення пам’яток та порад, як організувати діяльність дітей вдома;
 • надання корисних онлайн-ресурсів для розвитку та навчання дошкільників;
 • проводилось анкетування та опитування на різні теми;
 • розміщувались цікаві завдання для дітей;
 • організовувались виставки малюнків та виробів, відеозаняття, при цьому педагогами враховувався вік дітей та рівень педагогічної культури батьків. Добирались цікаві ігри та вправи, які не вимагають тривалого перебування дитини біля гаджета. Завдання постійно оновлювались. Здійснювався зворотній зв’язок.

         Всі інші заплановані форми роботи не проведено в зв’язку із введеним воєнного стану.

          В умовах воєнного стану зазнала змін й організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та методична підтримка педагогів. Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива. У стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Діти, які вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в нових соціальних умовах.

          У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, стає питання організації освітнього процесу в умовах карантину. Визначили форми організації освітнього  процесу в умовах воєнного стану. Педагоги закладу дошкільної освіти працюють дистанційно та викладають відео заняття, ігрові вправи та консультації, які можна переглянути у Viber групах.

          Заклад дошкільної освіти прийняв участь у проєкті Дитячий онлайн-садок міста Черкаси.

          Педагоги закладу запропонували серію рекомендацій для тих батьків, які мають дітей від 1-го до 3-х років:

 • методичні поради: «Які іграшки обрати дітям раннього віку?» – вихователь-методист Коваленко Ольга Валентинівна;
 • онлайн – інформація: «Навіщо дітям потрібен режим дня?» – вихователь-методист Коваленко Ольга Валентинівна;
 • методичні рекомендації: «Діти і книга» – вихователь-методист Коваленко Ольга Валентинівна;
 • консультаційні поради від вихователя: «Побут навколо нас. Або чим зайняти дитину, коли набридли магазинні іграшки?» – вихователь Сусська Наталія Андріївна;
 • консультація: «Сенсорний розвиток дітей раннього віку» – вихователь Сусська Наталія Андріївна.

          Міністерство освіти і науки розробило рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні, що складаються з трьох частин:

 • «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану»;
 • «Щодо здійснення заходів захисту вихованців під час освітнього процесу в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації»;
 • «План дій вихователя закладу дошкільної освіти у випадку надзвичайної ситуації».

          У травні 2022 року педагогічний колектив прийняв участь в обласній виставці – конкурсі «Нова українська школа Черкащини» на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», де новий зміст Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), розкрила у творчому доробку «Критичне мислення, як засіб формування мовного мислення дошкільника» вихователь-методист Коваленко О.В. За участь у складі творчої групи вихователів-методистів закладів дошкільної освіти міста нагороджена Дипломом інституту педагогічних працівників за представлені на виставку матеріали, які мають високий рівень методичного забезпечення (наказ управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації №62 від23.06.2022 р. «Про підсумки проведення обласної виставки-конкурсу «Нова українська школа Черкащини»).

        З метою розвитку творчості і здібностей дітей у закладі згідно програмових вимог проводилась гурткова робота. Зміст її визначався авторськими програмами, які складали вихователі на основі власної педагогічної діяльності, власних вмінь та творчих здібностей; вивчення досвіду інноваційних технологій.

         Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток. Гуртковою  роботою в закладі дошкільної освіти охоплено 24 дитини. В 2021 – 2022 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 3 формах різної спрямованості. Продовжує працювати гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії Хниченко І.Б.. Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Ізосіна І.М., яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики». Розвивати та тренувати своє мислення, пам’ять, логіку, фантазію та вольові зусилля старші дошкільники мали змогу під час занять у  гуртку «Юні шахісти», керівником якого є інструктор з фізичної культури Сіренко О.М. 

       5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

          Робота з соціального захисту в закладі координується профспілковим комітетом, який є зв’язувальною ланкою між адміністрацією та колективом.

         В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів, жінкам, які мають 2-х і більше дітей віком до 15 років надається додаткова відпустка 10 календарних днів.

         Згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, де є окремий

розділ «Заохочення за успіхи у роботі», наші працівники за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю отримують моральне та матеріальне заохочення.

         Проводиться робота по дотриманню вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, впровадженню системи НАССР.

         Роботу з даного напрямку було спрямовано на виконання законодавчих, нормативних та інструктивних документів, які надходили до закладу дошкільної освіти. В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників освітнього процесу:

 • проведений практичний тренінг з евакуації з усіма учасниками освітнього процесу;
 • систематично проводилася робота з дітьми з питань особистої безпеки в природі, побуті, на дорозі;
 • вихованці та педагоги закладу брали активну участь в Тижнях та Місячниках безпеки.

         Систематично з колективом дошкільного навчального закладу проводяться інструктажі з охорони праці та організації охорони життя та здоров’я дітей.

         На сайті закладу створена сторінка «Батькам про безпеку», на якій розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки.

         Серед учасників освітнього процесу у 2021 році зафіксовано 1 випадок травматизму. Травм серед працівників на виробництві не було.

         В рамках різних видів контролю адміністрацією закладу проводилося вивчення стану роботи з охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму. Це питання розглядалося на нараді при завідувачі.

          У ЗДО проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

         У 2021 – 2022 навчальному році загальна кількість дітей пільгового контингенту – 22 особи (станом на 31.05.2022).

         Заклад відвідує:  11 дітей з багатодітних сімей,

                                      2 дітей із малозабезпечених сімей,

                                      4 дитини-інваліда,

                                      2 дитини переселенця,

                                      3 дитини учасників АТО.

         З батьками проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Забезпечено збір та надання до централізованої бухгалтерії № 1 департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради документів, що підтверджують право оплачувати 50% вартості харчування 11 дітям із багатодітних сімей, 11 дітей звільнені від оплати за харчування.

Проведено бесіди з батьками щодо захисту прав дітей від будь-яких форм насильства з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також відстеження подібних випадків з іншими дітьми.

          Неможливо уявити дитячий заклад без медичної служби, яку у нас забезпечує сестра медична старша Тристан В.М..

         Основними завданнями медичної служби є:

 • постійний контроль за станом здоров’я дітей;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування;
 • дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
 • контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи;
 • медико-педагогічний контроль за станом фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти.

         З огляду на події сьогодення медична служба має додаткове навантаження: щоранку проводиться температурний скринінг працівників закладу з обов’язковою фіксацією результатів, контролюється температурний скринінг в групах, який проводять вихователі, забезпечується неухильний контроль за дотриманням всіх протиепідемічних норм (засоби індивідуального захисту, обробка рук та поверхонь антисептичними та дезінфікуючими засобами тощо).

                Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу   № 486 від 21.07.2003 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 № 90/38, в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

         Медичною службою ведеться постійний контроль за станом здоров’я дітей, аналіз захворюваності проводиться щомісячно, в кінці року підбиваються підсумки. Так, в 2021 році дошкільниками пропущено через хворобу 811 днів.

         У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Слід відмітити, що порівняно з 2021 роком в 2022 році збільшився показник простудних захворювань, що зумовлено пандемією коронавірусу, слабким дитячим імунітетом.

         В закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

 • контроль за станом здоров’я дітей;
 • ретельний ранковий фільтр;
 • активний руховий режим;
 • система загартування;
 • профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя.

         План роботи медичної служби на 2021 – 2022 н.р. виконаний в повному обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

        Працівники дошкільного закладу суворо виконували рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів  на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), педагоги навчали дітей особистої гігієни в умовах карантину.

         Одним із пріоритетних завдань  в роботі дошкільного закладу протягом навчального року є організація повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей.

Харчування дітей дошкільного закладу здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004 та іншими нормативними документами.

         З 01 січня 2022 року дошкільний заклад перейшов на оновлений режим харчування відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

         Такі зміни прийняті, з метою

 • врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування,
 • приведення енергетичної цінності раціону,
 • структури харчування до норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії.

Які ж відбулись позитивні зміни у дитячому харчуванні?

 • харчування стало більш збалансованим та відповідати порі року;
 • нове меню передбачає значне зменшення та поступово повну відмову від солі та цукру;
 • збільшено кількість споживання: фруктів, овочів (кожний прийом їжі повинен включати вживання овочів згідно вікової норми), м’яса, риби, молока та кисломолочних продуктів, круп та бобових;
 • зменшення вживання хліба (цільнозерновий, є прийоми їжі без хліба);
 • зменшення вживання картоплі (одна страва картоплі чергується з 4-5 страв із злакових);
 • збільшується споживання птиці;
 • зменшується споживання насичених жирів (масла);
 • обмежується вживання чаю, соку та какао (не більше 2 порцій на тиждень кожного виду);
 • виключено: ковбасні вироби, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби.

 На підставі примірного чотиритижневого меню щодня медична сестра закладу складає меню-розклад, в якому зазначається повна назва страв, їх теоретичний вихід для кожної вікової групи, кількість порцій, кількість продуктів харчування (брутто/нетто) у чисельнику для одної дитини, у знаменнику для всіх дітей.

Проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Кожні десять днів місяця проводиться аналіз виконання натуральних та грошових норм харчування, та їх подальша корекція.

Дошкільний заклад працює по впровадженій системі управління безпечністю харчових продуктів НАССР. На початок начального року видано необхідні накази, в яких визначені обов’язки з організації харчування для всіх категорій працівників, вказано загальні вимоги до організації харчування, ведеться відповідна документація системи управління безпечності харчових продуктів.

           В ЗДО організовано 3-разове харчування – сніданок, обід, вечеря. Наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

     Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

       Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини у заклад дошкільної освіти забезпечують ТОВ «Каштан-Плюс», ПАТ «Юрія», ТОВ «Ходак», ТОВ «Оптторг-К», ТОВ «Альянс-Агрі».

Продукти харчування надходять до закладу у централізованому порядку, сертифіковані та мають посвідчення якості. Як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

Щоп’ятниці подається заявка на продукти харчування на наступний тиждень. В разі збільшення кількості дітей у закладі завжди проводиться коригування заявки.

Перевірка журналів бракеражу сирих продуктів засвідчує про доставку якісних продуктів харчування.

Вся облікова документація з організації харчування ведеться згідно з вимогами чинного законодавства. Є картотека страв.

Відповідно до п.1.22 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичним працівником. Зняття проби готової продукції проводиться щоденно під особистий підпис медичної сестри.

            Фінансується харчування: 40%  – міський бюджет; 60% – кошти батьків. Вартість харчування у 2021 році нараховувалась відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.12.2019 № 1474 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2020 рік», а саме:

 • для дітей садових груп – 33,95 грн., з них за рахунок бюджету 13,58 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 20,37 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 22,29 грн., з них за рахунок бюджету 8,92 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 13,37 грн. (60%).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаського виконавчого комітету від 10.11.2021 року № 1308 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та встановлення розміру батьківської плати на 2022 рік» (із змінами від 14.12.2021 року № 1453) з 01 січня 2022 року була встановлена вартість харчування в закладі дошкільної освіти у розмірі:

 • для дітей садових груп – 53,18 грн., з них за рахунок бюджету 21,28 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 31,90 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 40,72 грн., з них за рахунок бюджету 16,29 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 24,43 грн. (60%).

Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно   до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого   Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002  № 667.

         Відповідно до Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах протягом року проводилась організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням відповідно грошових норм. Заборгованості по батьківській платі на кінець 2021 року не було.      

     Постійне підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину унеможливлює виконання норм харчування відповідно до рекомендованих.

         Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти за 2021 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2020 роком становить:

Найменування 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
М’ясо, м’ясні продукти 74 74 75
Рибопродукти 58 69 70
Масло вершкове 88 82 87
Сир кисломолочний 70 84 92
Сметана 57 71 75
Яйця 67 73 78
Молоко 76 74 56

         Аналіз виконання норм харчування за 2021 рік показав, що відсоток виконання норм харчування за 2021 рік складає  – 59%, в 2020 році – 63%.

         На виконання вимог Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалася на 10 %.

Проаналізувавши роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування  дітей, можна зробити висновок, що рівень організації роботи за 9 місяців 2021 – 2022 років в основному відповідає нормативним вимогам.

Забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у закладі дошкільної освіти можливе лише при збільшенні бюджетного фінансування, залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

         Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоку.

         Матеріально-технічний стан харчоблоку закладу задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. Системи водопостачання та каналізації функціонують.

         Всі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я.

         Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску.

         У закладі дошкільної освіти ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

         Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, виховують культурно-гігієнічні навички. Щодня до кожного прийому їжі столи дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають до охайності та навчають правильному користуванню столовими приборами. Дошкільнят середньої та старшої груп залучають до чергування, сервірування столів та прибирання після обіду.

         У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

 1. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

 У закладі створені умови, що відповідають педагогічним вимогам, сучасному рівню освіти й санітарних норм:

 • групові осередки, де раціонально розміщені сенсорні куточки, зони рухової активності, ігрові рухові модулі (ясельні групи), літературні осередки, центри театралізованої діяльності, центри розвиваючих ігор, куточки СХД;
 • фізкультурна зала, спортивний майданчик;
 • музична зала;
 • ресурсна кімната;
 • на території ЗДО створено «Бабусине подвір’я».

         Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти у закладі функціонує методичний кабінет. Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами, та можливість задовольняти свої потреби у професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленні.

Адміністрація закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. Навчальна база поповнилась новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

        Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту дошкільного закладу.

         Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється згідно кошторису на рік, який формується із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

         За 2021 – 2022 навчальний рік оснащення матеріальної бази проводилось виключно за кошти отримані від оренди приміщення закладу дошкільної освіти, фінансування з міського бюджету по КЕКВ № 2210, 2240, 2220,  3110.

         Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

         За 2021 рік отримано благодійної допомоги від батьків на суму 2 790,00 гривень. Все, що придбано і подаровано батьками ставиться на облік. Щороку проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

         За кошти, отримані від оренди приміщення закладу дошкільної освіти,  зроблено  капітальний ремонт комори, ресурсної кімнати  на суму 62 512,40 гривень.

         За 2021 рік за кошти міського бюджету придбано: 

№ з/п Рік Найменування кількість Сума
1 2021 Бойлер ROUND VM R-80 1 3 107,00
2 2021 Протигаз цивільний ГП-5 2 900,00
3 2021 Лінолеум полукомерційний 65 м2 14 036,40
4 2021 Екран (радіатори) 8 3 836,00
 Загальна сума 21 879

 Основні проблеми закладу дошкільної освіти, що зберігаються

         Потреба у фінансуванні:

 • закінчення капітального ремонту групи № 1,
 • проведення ремонтних робіт фасаду,
 • заміна дверей запасного виходу групи № 3, евакуаційних сходових маршів,
 • капітальний ремонт пральні, харчоблоку, коридорів,
 • кімнат гігієни груп № 2, 3, 4, 5, 6.
 • встановлення пожежної сигналізації,
 • харчування дітей,
 • придбання необхідного господарчого обладнання, м’якого інвентарю відповідно до вимог НАССР,
 • придбання меблів,
 • придбання ігрового обладнання, методичних посібників, педагогічної літератури т.п.,
 • необхідність заміни ігрового та спортивного обладнання на майданчиках, твердого покриття території,
 • необхідність заміни та придбання технологічного обладнання харчоблоку (електросковорода, пристрій для протирання, дошки обробні і т.п.).
 1. Основні напрямки подальшого розвитку закладу дошкільної освіти

 Створення сучасного освітнього простору у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності.

 • Створення умов для формування здоров’язбережувального середовища в закладі.
 • Здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника.
 • Забезпечення якісного управління освітнім процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; удосконалення змісту методичної роботи.
 • Створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик.
 • Оптимізація роботи з батьками та громадськістю.
 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу.
 • Підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

           Отже, цей навчальний рік ми провели плідно, з вагомими результатами.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

         Ми, як і вся Україна, щиро віримо, що скоро на нашу землю прийде мир й
ми обов’язково повернемося до своєї чудової роботи. Зустрінемо своїх
вихованців та будемо працювати ще краще, ще яскравіше.

         Все буде Україна!

Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Секс шоп Купить мед. справки