postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2020 – 2021 навчальний рік

Картинки по запросу дифтерія у дітей у днз картинки

 1. Загальна характеристика

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп , проектна потужність – 161 місце.

         Режим роботи закладу:        10 годинний, п’ятиденний.

          На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп, із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

         Статус дошкільного закладу: україномовний.

      У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305»);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти України (затверджене наказом МОН України від 12.01.2021 № 33).

          Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

 1. Склад вихованців

          У 2020 – 2021 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

         Цього року заклад відвідує 115 дітей, з них:

 • раннього віку 32 дитини;
 • дошкільного віку 83 дітей;
 • випущено до школи 30 дітей.

         У ЗДО проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

         Заклад відвідує:  10 дітей з багатодітних сімей,

                                      6 дітей із малозабезпечених сімей,

                                      2 дитини-інваліда,

                                      2 дитини переселенця,

                                      3 дитини учасників АТО.                        

 1. Кадрове забезпечення

         В закладі працює 15 педагогічних працівників та 16 осіб обслуговуючого персоналу. ЗДО № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

        Так за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

         звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

         «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагога,

         «спеціаліст першої категорії» – 4 педагога,

         «спеціаліст другої категорії» – 2 педагога,

         кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 7 педагогічних працівників.

         Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 8;
 • вища педагогічна освіта – 4;
 • середня – спеціальна освіта – 3.    

         Важлива умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників – набуття ними нових та вдосконалення набутих компетентностей у межах професійної діяльності – навчання на курсах підвищення кваліфікації.         Протягом 2020 – 2021 навчального року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагогічних працівника: вихователі Розпутня Н.Л., Тирікова Ю.А.,  асистент вихователя Гончар І.А..

         Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології дошкільної освіти» (обсягом 30 годин), /02.02.2021р. – 18.02.2021р./, пройшли 12 педагогічних працівників ЗДО та отримали сертифікати, видані КНЗ «Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

                   Щороку в ЗДО проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

  У 2021 році було атестовано 2 педагога.

  За результатами атестації:

 • Рисіч В.В. – завідувач ЗДО, атестована департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на відповідність займаній посаді.
 • Тирікова Ю.А. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».        
 1. Методична робота

             Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

        Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2018 – 2022 роки.

        Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану та вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

         Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, перед колективом були поставлені наступні завдання в  методичній, дослідно-експериментальній, освітній  роботі закладу дошкільної освіти на 2020 – 2021 навчальний рік:

 1. Забезпечити активне вивчення усіма працівниками закладів дошкільної освіти нових нормативно-законодавчих документів в галузі дошкільної освіти, здійснювати методичний супровід реалізації законодавчих положень в освітній діяльності.
 2. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників.
 3. Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

      Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми на 2020 – 2021 навчальний рік, Плану роботи на навчальний рік та Стратегії розвитку ЗДО на 2018 – 2022 р.р., Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та передбачає чергування різних видів діяльності.

         Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Особистість дитини», «Образотворча майстерня», «Гра дитини»,  «Дитина у природному довкіллі», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Мовлення дитини», «Літературна скринька», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Привчаємося працювати».

         Рівень сформованості компетентностей дітей за програмовими розділами:

з/п Тематичні розділи Загальний показник
1. «Особистість дитини» 71%
2. «Образотворча майстерня» 65%
3. «Гра дитини» 63%
4. «Дитина у природному довкіллі» 58%
5. «Дитина в соціумі» 54%
6. «Музичний калейдоскоп» 51%
7. «Мовлення дитини» 50%
8. «Літературна скринька» 46%
9. «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 44%
10. «Привчаємося працювати» 38%
Загальний коефіцієнт 64% – достатній рівень

         Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені навчання в школі, із 32-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку: високий – 20 (що становить 69%);

                середній – 12 (що становить 31%);

                низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

        Значну роль в засвоєнні знань дітей старшого дошкільного віку мала індивідуальна робота з навчання грамоти та логіко-математичного розвитку.        

         Але за результатами обстеження дітей всіх вікових груп треба відмітити, що і надалі більше уваги необхідно приділяти саме розвитку, а не навченості. Тому що, тільки 31% дітей можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні, а останні діти – це діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

        Для реалізації на практиці вирішення завдань розвитку дитини у плануванні освітньої діяльності доцільно відати перевагу, в наступному навчальному році, міні-заняттям, адже вони надають змогу врахувати міру зацікавленості, інтерес дітей, дозувати інформацію чи завдання.

          Протягом 11 років у закладі дошкільної освіти працює логопедичний пункт для дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу відмічаємо високу результативність його роботи. Із 29 дітей, які відвідували логопедичний пункт, мовлення виправлено:

 • повністю – у 17 дітей;
 • покращено мовлення – у 5 дітей;
 • рекомендовано направити у школу в перший клас – 19 дітей;
 • залишено для продовження занять на логопедичному пункті – 7 дітей.

         З 01 листопада 2020 року у ЗДО створена інклюзивна група № 3, завдання якої забезпечити освітній процес, орієнтований на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами.

         Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП провадять, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей, враховуючи рекомендації ІРЦ.

        Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

         Завдання команди супроводу: збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах ЗДО на підставі висновку ІРЦ.

        Пріоритетним питанням у освітньому процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

         Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

         Протягом  2020 – 2021 навчального року колектив продовжував роботу по охороні життя, зміцненні здоров`я, фізичного розвитку дошкільника, забезпечуючи емоційно-позитивне тло взаємодії з дітьми, належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Об`єднанні зусилля педагогів, медиків та батьків допомогли сформувати належний інтерес дітей до рухової активності. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими. Фізіологічні запити дітей упродовж дня задовольнялися повністю.

         Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

         Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 86%, в порівнянні з минулим роком 79%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

                   В порівнянні з минулим роком оцінка фізичної підготовленості значно зросла.

2019 – 2020 н.р. 2020 – 2021 н.р.
всього дітей, допущених до тестування 32 100% 32 100%
добре 22 69% 21 66%
задовільно 10 31% 11 34%
незадовільно

              Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою.

       Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 83 дітей 6 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

         Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

              У жовтні 2020 року ЗДО прийняв участь у Всеукраїнській акції  «Happv Гав для Сірка». Акція вже стала чудовою традицією і цього року для наших маленьких супергероїв. Всі групи закладу долучилися до акції. Зібрану допомогу передали до притулку Черкаського міського  товариства «Друг»,  що діє у місті Черкаси.

         Благодійна організація «Благодійний фонд «Щаслива Лапа», нагородила ЗДО № 10 «Ялинка» Подякою за активну участь у V Всеукраїнській благодійній акції «Нарру Гав для Сірка».

          28 січня 2021 року відбувся методичний практикум для вихователів на тему: «Базовий компонент дошкільної освіти», під час якого, вихователь-методист Коваленко О.В., ознайомила з новим Державним стандартом дошкільної освіти, який дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом дошкільної освіти та загальної середньої освіти.          

           З метою успішного оволодіння математичними знаннями і навичкам (під час проведення Року математичної освіти в Україні), в лютому 2021 року в закладі дошкільної освіти проведено Тиждень математики. В інклюзивній групі № 3, під керівництвом вихователя Лахман А.В., діти старшого дошкільного віку взяли участь у «Математичній вікторині». Цікавим було використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме показ відео про пласкі геометричні фігури, які на очах у дітей перетворювалися на об’ємні: піраміду, круг, конус тощо. Заняття було пізнавальним, насиченим, веселим.

         Вихователь старшої групи № 6, Уколова Т.В., провела інтегроване заняття «Цікавинки логіко-математичної країни» з використанням елементів технологій «Логіки світу», LEGO-конструювання, Н.Гавриш «Коректурні таблиці»,  Ф.Фрьобеля «Дари Фрьобеля». Діти подорожували країною Математики, де робили вежу з чарівного LEGO конструктора, працювали з коректурними таблицями, виконали фізкультхвилинку з текстильними м’ячиками, домальовували предмети тощо.                    

 1. Організація гурткової роботи 

                                                                           

        З метою розвитку творчості і здібностей дітей у закладі згідно програмових вимог проводилась гурткова робота. Зміст її визначався авторськими програмами, які складали вихователі на основі власної педагогічної діяльності, власних вмінь та творчих здібностей; вивчення досвіду інноваційних технологій.

         Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток. Гуртковою  роботою в закладі дошкільної освіти охоплено 24 дитини. В 2020 – 2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 3 формах різної спрямованості. Продовжує працювати гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії Хниченко І.Б.. Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Ізосіна І.М., яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики». Розвивати та тренувати своє мислення, пам’ять, логіку, фантазію та вольові зусилля старші дошкільники мали змогу під час занять у  гуртку «Юні шахісти», керівником якого є інструктор з фізичної культури Сіренко О.М. 

        На прохання батьків у закладі дошкільної освіти надаються додаткові освітні послуги. Для кращого опанування іноземної мови у закладі діяв гурток англійської мови, де викладач активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри-лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.       

       Навчання англійської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Навчання дошкільнят англійської мови – це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування.         

 1. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей 

        Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу   № 486 від 21.07.2003 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 № 90/38, в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Тристан В.В.

       Медичний кабінет, ізолятор, кабінет для щеплень оснащені згідно санітарно-нормативних вимог лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги, медичний кабінет забезпечений.

     У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

          Захворюваність дошкільників за видами захворювань за 2019 та 2020 роки:

Види захворювань Кількість випадків, 2019 рік Кількість випадків, 2020 рік
Гостра простудна захворюваність
ясла сад разом ясла сад разом
К-сть дітей Пропущено по хворобі К-сть дітей Пропущено по хворобі К-сть дітей Пропущено по хворобі К-сть дітей Пропущено по хворобі К-сть дітей Пропущено по хворобі К-сть дітей Пропущено по хворобі
ГРВІ, грип 19 76 8 32 27 108 9 48 18 101 27 149
Фарингіт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бронхіт 0 0 2 14 2 14 5 32 10 55 15 87
Пневмонія 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10
Інші захворювання 0 0 1 6 1 6 4 25 9 48 13 73
Всього 19 76 11 52 30 128 18 105 38 214 56 319
  Інфекційна захворюваність
ГЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ротавірусна інфекція 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вітряна віспа 5 50 49 490 54 540 0 0 6 60 6 60
Скарлатина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кір 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 5 50 49 490 54 540 0  0 6 60 6 60
Всього по закладу 24 126 60 542 84 668 18 105 44 274 62 379

За 2020 рік по хворобі пропущено – 379 днів: із них ясла – 105 днів, сад – 274 дні. Було зафіксовано 62 випадки захворювання, а саме: ясла – 18 випадків, сад – 44 випадки.

Діти хворіли простудними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, вітряною віспою. Всього по цих хворобах пропущено 379 днів. Відмічається 6 випадків у групі садового віку по вітряній віспі, 60 днів пропущено.

Аналіз захворюваності дітей за 2020 рік свідчить, що у порівнянні з 2019 роком знизився рівень загальної захворюваності.

         Щомісячно в закладі проводиться аналіз захворюваності дітей, розробляються заходи, спрямовані на зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

         Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму дня.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
 1. Організація харчування

         Одним із пріоритетних завдань  в роботі дошкільного закладу протягом навчального року було організація повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей.

         Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004 та іншими нормативними документами.

          Розроблено єдине перспективне меню для всіх закладів дошкільної освіти міста з урахуванням фізіологічних потреб дітей в калорійності та харчових речовинах, відповідно до сезону (весна, літо, осінь, зима). Меню затверджене директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, погоджено в.о. начальника управління Держпродспоживслужби м. Черкаси та технологом Черкаського комерційного технікуму. До перспективного меню розроблені технологічні карти, які дають змогу дотримуватись всіх вимог приготування страв.

           Завдяки цьому, раціон  харчування збалансований: в меню багато молочних страв, страв із овочів, м’ясні  страви готуються з двох видів м’яса, майже кожного дня даються фрукти, соки два рази на тиждень.

           В ЗДО організовано 3-разове харчування – сніданок, обід, вечеря. Наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

         Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

         Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

         Протягом 2020 року рибу, рибне філе та інше м’ясо риби мороженої постачало ТОВ «Комбінат-Черкаси» в повному обсязі відповідно поданих закладом заявок. 

         Інші продукти харчування і продовольчу сировину постачала база «Каштан-Плюс» відповідно до заявок, які своєчасно подавались комірником на продукти харчування на наступний тиждень (щоп’ятниці) в паперовому варіанті. У разі необхідності вносились корективи до заявок про постачання продуктів, зокрема тих, що швидко псуються, у випадку збільшення (або зменшення) чисельності дітей.

         Проте були нерегулярні поставки з бази «Каштан-Плюс» сиру кисломолочного, молока, сметани, борошна. З грудня місяця створилась складна ситуація з постачанням м’яса, почались перебої з постачанням круп, цукру, олії, фруктів та солоних овочів.

         З цих причин не було можливості чітко дотримуватись вимог примірного двотижневого меню та виконувати норми харчування.

         Тому на засіданні робочої групи по розробці та впровадженню принципів НАССР було прийняте рішення щодо коригування меню страв у дошкільному навчальному закладі, не порушуючи технологію приготування страв, збалансованість раціону (задокументовано в протоколах), що є основними умовами для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у дошкільному навчальному закладі.

         Фінансується харчування: 40%  – міський бюджет; 60% – кошти батьків.

         Вартість харчування у 2020 році нараховувалась відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.12.2019 № 1474 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2020 рік», а саме:

 • для дітей садових груп – 33,95 грн., з них за рахунок бюджету 13,58 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 20,37 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 22,29 грн., з них за рахунок бюджету 8,92 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 13,37 грн. (60%).

         Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно   до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого   Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002  № 667.

         Кількість дітей, пільгових категорій становила – 23 особи. З них:

 • дітей з оплатою 50% –10 осіб;
 • дітей, які харчуються безкоштовно – 13 осіб.

        Відповідно до Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах протягом року проводилась організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням відповідно грошових норм. Заборгованості по батьківській платі немає.       

         Постійне підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину унеможливлює виконання норм харчування відповідно до рекомендованих.

         Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти за 2020 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2019 роком становить:

Найменування 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%)
М’ясо, м’ясні продукти 80 74 74
Рибопродукти 60 58 69
Масло вершкове 80 88 82
Сир кисломолочний 76 70 84
Сметана 68 57 71
Яйця 72 67 73
Цукор 78 80 82
Молоко 72 76 74
Хліб 78 81 91

                 Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік показав, що відсоток виконання норм харчування за 2020 рік складає  – 63,48%, в 2019 році – 61%.

         На літній оздоровчий період (90 днів) видатки на харчування дітей буде збільшено на 10%.

         У закладі дошкільної освіти ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

         Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, виховують культурно-гігієнічні навички. Щодня до кожного прийому їжі столи дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають до охайності та навчають правильному користуванню столовими приборами. Дошкільнят середньої та старшої груп залучають до чергування, сервірування столів та прибирання після обіду.

         У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

Стан матеріально-технічної бази харчоблоку задовільний. 

 1. Фінансово-господарська діяльність 

         Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту дошкільного закладу.

         Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється згідно кошторису на рік, який формується із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

         За 2020 – 2021 навчальний рік оснащення матеріальної бази проводилось виключно за кошти отримані від оренди приміщення закладу дошкільної освіти, фінансування з міського бюджету по КЕКВ № 2210, 2240, 2220,  3110.

         За 2020 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 2 мільйон 664 тис. 690 грн. 73 коп.
 • Харчування дітей – 141 тисяч 689 грн. 83 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 388 тис. 94 грн. 07 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 44 тис. 321 грн. 17 коп.

         Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

За 2020 рік отримано благодійної допомоги від батьків: 

Назва товару, послуги лютий листопад грудень Сума допомоги
Посуд 290,00 290,00
Гірка в групі 200,00 200,00
Меблі різні 700,00 750,00 100,00 1550,00
Господарчі товари 1705,00 590,00 2295,00
Жалюзі 3000,00 3000,00
Пісочниці 500,00 500,00
Опромінювач 700,00 700,00
Всього: 8535,00

За 2021 рік отримано благодійної допомоги від батьків: 

Назва товару, послуги квітень Сума допомоги
Меблі різні 150,00 150,00
Господарчі товари 1120,00 1120,00
Іграшки 1565,00 1565,00
Всього: 2835,00

      За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

         Від імені всього колективу закладу і особисто від себе виношу подяку всім працівникам нашого закладу, батькам вихованців, які небайдужі до життя дошкільного закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей.

         Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.

     Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння.

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Секс шоп Купить мед. справки