postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2019 – 2020 навчальний рік

Картинки по запросу дифтерія у дітей у днз картинки

 1. Загальна характеристика

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп , проектна потужність – 280 місць.

         Режим роботи закладу:        з 8.00 до 18.00,

                                               п’ятиденний,

                                               з триразовим харчуванням.

         На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп, із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

         Статус дошкільного закладу: україномовний.

         У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України (нова редакція).

          Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

 1. Склад вихованців

          У 2019 – 2020 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

         Цього року заклад відвідує 111 дітей, з них:

 • раннього віку 27 дитини;
 • дошкільного віку 84 дітей;
 • випущено до школи 32 дитини.

         У ДНЗ проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

         Заклад відвідує:  6 дітей з багатодітних сімей,

                                      5 дітей із малозабезпечених сімей,

                                      4 дитини учасників АТО.

                           

 1. Кадрове забезпечення

          В закладі працює 15 педагогічних працівників та 16 осіб обслуговуючого персоналу. ЗДО № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

        Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

         звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

         «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагога,

         «спеціаліст першої категорії» – 3 педагога,

         «спеціаліст другої категорії» – 1 педагога,

         кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогічних працівників.

         Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 8;
 • вища педагогічна освіта – 3;
 • середня – спеціальна освіта – 4.    

         Важлива умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників – набуття ними нових та вдосконалення набутих компетентностей у межах професійної діяльності – навчання на курсах підвищення кваліфікації.         Протягом 2019 – 2020 навчального року на базі комунального навчально-го закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагогічних працівники: вихователь-методист Коваленко О.В. та музичний керівник Хниченко І.Б..

                   Щороку в ЗДО проходить атестація педпрацівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

  У 2020 році було атестовано 1 педагога.

  За результатами атестації:

 • Шпилько І.В. – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

         Підвищила свій освітній рівень вихователь Тирікова Ю.А., отримавши другу вищу освіту у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та здобула кваліфікацію магістра дошкільної освіти.

 1. Методична робота

      Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

         Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2018 – 2022 роки.

        Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану та вимог Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446.

         Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, перед колективом були поставлені наступні завдання в  методичній, дослідно-експериментальній, освітній  роботі закладу дошкільної освіти на 2019 – 2020 навчальний рік:

 1. Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів з організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу (експерименту-вання, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо), поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогами і дітьми.
 2. Продовжувати роботу по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.
 3. Сприяти формуванню позитивно-діяльного, оптимістичного ставлення дитини до життя, креативності та критичного мислення.

         Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»  та передбачає чергування різних видів діяльності. Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Гра дитини»,  «Привчаємося працювати», «Образотворча майстерня», «Дитина у природному довкіллі», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Музичний калейдоскоп»,  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі».      

Рівень сформованості компетентностей дітей за програмовими розділами:

з/п

Тематичні розділи Загальний показник
1. «Гра дитини» 63%
2. «Привчаємося працювати» 62%
3. «Образотворча майстерня» 61%
4. «Дитина у природному довкіллі» 61%
5. «Літературна скринька» 58%
6. «Особистість дитини» 57%
7. «Музичний калейдоскоп» 54%
8. «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 53%
9. «Мовлення дитини» 49%
10. «Дитина в соціумі» 51%
Загальний коефіцієнт 58% – достатній рівень

          Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені навчання в школі, із 32-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку: високий – 23 (що становить 72%);

                середній – 9 (що становить 28%);

                низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

        Значну роль в засвоєнні знань дітей старшого дошкільного віку мала індивідуальна робота з навчання грамоти та логіко-математичного розвитку.        

         Але за результатами обстеження дітей всіх вікових груп треба відмітити, що і надалі більше уваги необхідно приділяти саме розвитку, а не навченості. Тому що, тільки 37% дітей можуть застосовувати свої знання щодо розв’язання проблеми, працюють на творчому рівні, а останні діти – це діти, які працюють за підказкою вихователя, самостійно не спроможні розв’язати проблему.

        Для реалізації на практиці вирішення завдань розвитку дитини у плануванні освітньої діяльності доцільно відати перевагу, в наступному навчальному році, міні-заняттям, адже вони надають змогу врахувати міру зацікавленості, інтерес дітей, дозувати інформацію чи завдання.

          Протягом 10 років у закладі дошкільної освіти працює логопедичний пункт для дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу відмічаємо високу результативність його роботи. Із 36 дітей, які відвідували логопедичний пункт, мовлення виправлено:

 • повністю – у 20 дітей;
 • покращено мовлення – у 9 дітей;
 • вибуло – 2 дітей;
 • рекомендовано направити у школу в перший клас – 26 дітей;
 • залишено для продовження занять на логопедичному пункті – 5 дітей.

         Пріоритетним питанням у освітньому процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

         Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

         Протягом  2019 – 2020 навчального року колектив продовжував роботу по охороні життя, зміцненні здоров`я, фізичного розвитку дошкільника, забезпечуючи емоційно-позитивне тло взаємодії з дітьми, належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами. Об`єднанні зусилля педагогів, медиків та батьків допомогли сформувати належний інтерес дітей до рухової активності. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими. Фізіологічні запити дітей упродовж дня задовольнялися повністю.

         Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

         Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 86%, в порівнянні з минулим роком 79%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

          В порівнянні з минулим роком оцінка фізичної підготовленості значно зросла.

2017 – 2018н.р. 2018 – 2019н.р.
всього дітей, допущених до тестування 42 100% 32 100%
добре 36 86% 22 69%
задовільно 7 14% 10 31%
незадовільно

                 Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою.

         Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 81 дитини 7 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

         Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

   23 січня 2020 року відбувся методичний практикум для методистів-початківців з питання «Методичний аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей дошкільного віку», під час якого вихователь-методист Коваленко О.В. поділилася власним досвідом роботи, щодо здійснення моніторингу рівня життєвої компетентності дітей відповідно змісту Базового компонента дошкільної освіти, мета якого є вивчення стану організації освітнього процесу в ЗДО, визначення чинників, які сприяють покращенню виконання освітньої програми, надання рекомендацій педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

           Молоді вихователі-методисти мали можливість переглянути контрольне заняття «Ми самі творимо казку» (вихователь Шпилько І.В.) та на практиці оцінити рівень засвоєння дітьми програмових вимог освітньої лінії «Дитина у світі культури» змістової лінії «Образотворча майстерня». Працюючи в творчих лабораторіях, методисти-початківці набули практичних навичок створення методичного інструментарію для вивчення рівня сформованості життєвої компетентності дошкільників за програмою «Дитина».

     Вихователю Шпилько І.В. оголошено подяку за якісну підготовку загальноміського методичного заходу, змістовний практичний показ, поширення інноваційних технологій, методик, форм та методів навчальної взаємодії педагога з дітьми.

     Коваленко О.В., як керівника методичного практикуму для вихователів-методистів, нагороджено Грамотою Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (наказ № 436 від 10.07.2020).

     02 березня 2020 року заклад дошкільної освіти прийняв участь у ІІ Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», провівши тематичні заняття з дошкільниками на тему «Тварини наші друзі».

         Починаючи з 12 березня 2020 року по всій території України було введено карантин (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID–19».

         Під час карантину у ЗДО була організована дистанційна робота з батьками та дітьми всіх вікових груп з допомогою соціальної мережі Viber в закритих групах:

 • ведення моніторингу стану здоров’я дітей;
 • розміщення пам’яток та порад, як організувати діяльність дітей вдома;
 • надання корисних онлайн-ресурсів для розвитку та навчання дошкільників;
 • проводилось анкетування та опитування на різні теми;
 • розміщувались цікаві завдання для дітей;
 • організовувались виставки малюнків та виробів, відеозанняття, при цьому педагогами враховувався вік дітей та рівень педагогічної культури батьків. Добирались цікаві ігри та вправи, які не вимагають тривалого перебування дитини біля гаджета. Завдання постійно оновлювались. Здійснювався зворотній зв’язок.

         Всі інші заплановані форми роботи не проведено в зв’язку із введеним карантином по СOVID–19.

 1. Організація гурткової роботи

 

        З метою розвитку творчості і здібностей дітей у закладі згідно програмових вимог проводилась гурткова робота. Зміст її визначався авторськими програмами, які складали вихователі на основі власної педагогічної діяльності, власних вмінь та творчих здібностей; вивчення досвіду інноваційних технологій.

         Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток. Гуртковою  роботою в закладі дошкільної освіти охоплено 24 дитини. В 2019 – 2020 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 3 формах різної спрямованості. Продовжує працювати гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії Хниченко І.Б.. Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Розпутня Н.Л., яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики». Розвивати та тренувати своє мислення, пам’ять, логіку, фантазію та вольові зусилля старші дошкільники мали змогу під час занять у  гуртку «Юні шахісти», керівником якого є інструктор з фізичної культури Гончар І.А.. 

      На прохання батьків у закладі дошкільної освіти надаються додаткові освітні послуги. Для кращого опанування іноземної мови у закладі діяв гурток англійської мови, де викладач активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри-лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.       

        Навчання англійської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Навчання дошкільнят англійської мови – це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування.        

 1. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

         Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу   № 486 від 21.07.2003 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 № 90/38, в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

         Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Овчаренко О.В..

         Медичний кабінет, ізолятор, кабінет для щеплень оснащені згідно санітарно-нормативних вимог. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги медичний кабінет забезпечений.

     У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

                   Моніторинг захворюваності за 2019 рік показав, що порівняно з 2018 роком показники нижчі, а саме:

Одна дитина пропустила по хворобі 2018 р. 2019 р.
ясла 6 3
сад 5 2
всього 10 5
Одна дитина хворіла раз    
ясла 1,2 1
сад 1,1 1
всього 1,1 1

                 Діти хворіли простудними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, вітряною віспою, фарингітом, трахеїтом.

         Порівняно з минулим роком захворюваність зменшилась. Хоча проблема залишається – батьки не загартовують дітей, приводять у заклад дошкільної освіти недолікованими, що в свою чергу призводить до розповсюдження інфекції, типу ОРВІ, на інших дітей.

         Щомісячно в закладі проводиться аналіз захворюваності дітей, розробляються заходи, спрямовані на зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

         Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму дня.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
 1. Організація харчування

         Одним із пріоритетних завдань  в роботі дошкільного закладу протягом навчального року було організація повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей.

         Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004 та іншими нормативними документами.

         З вересня місяця 2019 року в закладі дошкільної освіти впроваджується система управління безпечністю продуктів харчування – НАССР. Це дасть можливість здійснювати контроль за безпечністю харчових продуктів та виявлення потенційної небезпеки, зосередити увагу на питаннях безпечності, визначити процеси та об’єкти  ризику та контролювати їх.

           Для цього в закладі  створена робоча група НАССР,  яка склала план, проаналізувала небезпечні фактори, критичні точки та визначила хто здійснює та контролює ці питання; розроблено блок-схеми до кожного технологічного процесу, зроблено опис кожного продукту, опис приготування страв.

          Підсумки засідань групи НАССР задокументовано в протоколах.

          Розроблено єдине перспективне меню для всіх закладів дошкільної освіти міста з урахуванням фізіологічних потреб дітей в калорійності та харчових речовинах, відповідно до сезону (весна, літо, осінь, зима). Меню затверджене директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, погоджено в.о. начальника управління Держпродспоживслужби м. Черкаси та технологом Черкаського комерційного технікуму. До перспективного меню розроблені технологічні карти, які дають змогу дотримуватись всіх вимог приготування страв.

           Завдяки цьому, раціон  харчування збалансований: в меню багато молочних страв, страв із овочів, м’ясні  страви готуються з двох видів м’яса, майже кожного дня даються фрукти, соки два рази на тиждень.

           В ЗДО організовано 3-разове харчування – сніданок, обід, вечеря. Наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

         Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП «Каштан-Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

         Фінансується харчування: 40%  – міський бюджет; 60% – кошти батьків. Загальна вартість харчування (на одну дитину) у 2019 році становила в день:

 • для дітей садових груп – 32,03 грн., з них за рахунок бюджету 12,81 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 19,22 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 21,03 грн., з них за рахунок бюджету 8,41 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 12,62 грн. (60%).

           З 1 січня 2020 року вартість харчування збільшилась на 6% і становить в день:

 • для дітей садових груп 33,95 грн., з них за рахунок бюджету 13,58 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 20,37 грн. (60%);
 • для дітей ясельних груп – 22,29 грн., з них за рахунок бюджету 8,92 грн. (40%), за рахунок батьківської плати 13,37 грн. (60%).

        Відповідно до Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах протягом року проводилась організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням відповідно грошових норм, заборгованості по батьківській платі немає.      

         Постійне підвищення цін на продукти харчування та продовольчу сировину унеможливлює виконання норм харчування відповідно до рекомендованих.

         Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти за 2019 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2018 роком становить:

Найменування 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%)
М’ясо, м’ясні продукти 82 80 74
Рибопродукти 62 60 58
Масло вершкове 83 80 88
Сир кисломолочний 68 76 70
Сметана 68 68 57
Яйця 75 72 67
Цукор 83 78 80
Молоко 61 72 76
Хліб 78 100 81

        Аналіз виконання норм харчування за 2019 рік показав, що відсоток виконання норм харчування за 2019 рік складає  – 61%, в 2018 році – 55%.

         На літній оздоровчий період (90 днів) видатки на харчування дітей буде збільшено на 10%.

         У ЗДО ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

      Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, виховують культурно-гігієнічні навички. Щодня до кожного прийому їжі столи дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають до охайності та навчають правильному користуванню столовими приборами. Дошкільнят середньої та старшої груп залучають до чергування, сервірування столів та прибирання після обіду.

         У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

Стан матеріально-технічної бази харчоблоку задовільний. 

 1. Фінансово-господарська діяльність

          Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту дошкільного закладу.

         Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється згідно кошторису на рік, який формується із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

         За 2019 – 2020 навчальний рік оснащення матеріальної бази проводилось виключно за кошти отримані від оренди приміщення закладу дошкільної освіти, фінансування з міського бюджету по КЕКВ № 2210, 2240, 2220,  3110.

         За 2019 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 2 мільйон 76 тис. 402 грн. 78 коп.
 • Харчування дітей – 208 тисяч 39 грн. 11 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 380 тис. 548 грн. 24 коп.
 • Оплата послуг (крім комунальних) – 24 тис. 287 грн. 42 коп.
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 762 грн. 25 коп.
 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 54 тис. 984 грн. 72 коп.

         Заклад дошкільної освіти забезпечений в достатній кількості миючими засобами, посудом, постільною білизною, іграшками, навчальними посібниками.

     Ефективною формою роботи по здійсненню та функціонуванню матеріально-технічного стану закладу залишається робота ради закладу дошкільної освіти, де вирішуються питання по створенню належних умов перебування дітей в закладі, вишукуються різні шляхи по залученню позабюджетних коштів.

За 2019 рік отримано благодійної допомоги від батьків:

  Група № 1

№ з/п Назва Кількість Ціна
1 Годинник 1 50,00
2 Відро пластмасове для сміття 1 80,00
3 Відро пластмасове зі шваброю 1 180,00
4 Лотки пластмасові 3 30,00
5 Стакани пластмасові 14 140,00
Група № 2
1 Лавка садова 2 80,00
2 Відро пластмасове з педальною 1 250,00
3 Лотки пластмасові 3 60,00

  Група № 3

№ з/п Назва Кількість Ціна
1 Відро пластмасове з кришкою 1 100,00
2 Відро пластмасове з педальною 1 300,00
3 Лотки пластмасові 3 60,00
4 Підставка під миючі 1 70,00
Група № 4
1 Лавка садова 3 120,00
3 Жалюзі 6 3000,00
5 Відро пластмасове для сміття 1 60,00
Лотки пластмасові 8 210,00
Група № 5
1 Лавка садова 2 80,00
Група № 6
1 Лавка садова 2 80,00
2 Пісочниця дерев’яна 1 500,00
3 Відро пластмасове для сміття 6 1090,00
4 Лотки пластмасові 7 210,00
Всього на загальну суму:  5 тис. 880 грн. 00 коп.

          Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

         Хочу подякувати батькам, педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

         Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом та батьками.

Дякую за увагу.

 Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2018 – 2019 навчальний рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп, проектна потужність – 280 місць.

Режим роботи закладу:          з 8.00 до 18.00,

                                                         п’ятиденний, з трьохразовим харчуванням.

На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп,  із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

Статус дошкільного закладу: україномовний

       У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України (2012р.).

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         У 2018 – 2019 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідує 136 дітей, з них:

 • раннього віку 37 дітей;
 • дошкільного віку 99 дітей;
 • випущено до школи 33 дитини.

У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

Заклад відвідує:  1 дитина, що знаходяться під опікою,

6 дітей з багатодітних сімей,

5 дітей із малозабезпечених сімей,

4 дитини учасників АТО,

1 дитина переселенець.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі працює 15 педагогічних працівників та 19 осіб обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • звання «вихователь-методист» – 1 педагог,
 • «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагога,
 • «спеціаліст першої категорії» – 2 педагога,
 • «спеціаліст другої категорії» – 2 педагога,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогів працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 6;
 • вища педагогічна освіта – 5;
 • середня – спеціальна освіта – 4.

Протягом 2018 – 2019 навчального року підвищила кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників  вихователі Сурай О.М., Ізосіна І.М., Дорофєєва Я.П., вчитель-логопед Стряхілєва Н.В.

В навчальному році було атестовано музичного керівника, вчителя-логопеда та 4 вихователів.

За результатами атестації:

Хниченко Інна Борисівна – музичний керівник, відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного звання “вихователь-методист”;  

Стряхілєва Наталія Вікторівна – вчитель-логопед, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Сурай Олена Михайлівна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Дорофєєва Яна Павлівна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» із встановленням посадового окладу, згідно 11 тарифного розряду;

Ізосіна Ірина Миколаївна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» із встановленням посадового окладу, згідно 11 тарифного розряду.

Підвищують свій освітній рівень, навчаються у вищих навчальних закладах два працівника.

 4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Програмі розвитку дошкільного закладу на 2018 –2022 роки.

Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетні в діяльності дошкільного навчального закладу  у 2018 – 2019 навчальному році такі завдання:

 1. Методичну роботу спрямувати на творчу реалізацію професійної діяльності педагогів з урахування положень Закону України «Про освіту».
 2. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.
 3. Підтримувати власну активність дитини в здобутті знань шляхом проведення дослідно-експериментальної діяльності. Узгоджувати в освітньому процесі колективні, групові, парні, індивідуальні форми навчально-розвивальної взаємодії педагога з дітьми.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»  та передбачає чергування різних видів діяльності. Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких тематичних розділів як «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Музичний калейдоскоп», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують розділи «Літературна скринька», «Образотворча майстерня», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

     Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені до навчання в школі, із 42-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

 • високий – 28 дітей (що становить 67%);
 • середній – 14 дітей (що становить 33%);
 • низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

      Протягом навчального року в дошкільному закладі працює логопедичний пункт для дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу відмічаємо високу результативність його роботи.

Із 31 дитини, які відвідували логопедичний пункт,  мовлення виправлено:

 • повністю – у 20 дітей;
 • покращено мовлення – у 9 дітей;
 • рекомендовано направити у школу в перший клас – 26 дошкільників;
 • залишено для продовження занять на логопедичному пункті – 2 дитини.

Пріоритетним питанням у навчально-виховному процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року, сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 86%, в порівнянні з минулим роком 79%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

В порівнянні з минулим роком оцінка фізичної підготовленості значно зросла.

Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою. Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 98 дітей 26 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

Позитивно треба відмітити роботу творчої групи, яка приймала активну участь в оформленні матеріалів  для  представлення  на виставках та конкурсах.

У вересні 2018 року на День міста Черкаси дошкільний навчальний заклад прийняв участь у виставці квіткових інсталяцій та поробок із композицією «Обереги української родини».

У листопаді 2018 року в рамках Новорічно-різдвяних свят департамент освіти та гуманітарної політики організував соціальний мистецький проект «Відчуй себе чарівником». Головна мета проекту – ознайомити та зацікавити дітей у створенні  художніх робіт, які в подальшому стануть окрасою дитячих відділень міських та обласних медичних та спеціалізованих закладів. В цьому році було запропоновано створення робіт у техніці витинанки.

Педагогічний колектив та батьки вихованців нашого закладу активно долучилися до означеного проекту та виготовили 12 робіт. Всі вони, були передані спеціалізованим дитячим закладам, лікарням.

19 грудня 2019 року педагоги та батьки нашого закладу долучилися до виготовлення новорічних іграшок. Авторські ялинкові іграшки виконані з дерева, тканини, ниток у різноманітних техніках із застосуванням декору, протягом новорічних свят прикрашали красуню-ялинку у центрі міста.

14 березня 2019 року вихованці нашого закладу прийняли участь у XXVІ-ому міському шашковому турнірі серед здобувачів дошкільної освіти закладів міста. Основними завданнями заходу було закріпити знання дітей про шашки, сприяти розвитку навичок гри, розвивати ініціативу, самоконтроль, формувати доброзичливе ставлення до супротивника. Проведена робота з інтелектуальної підготовки дітей дала гарні результати: перше місце серед дівчаток виборола наша вихованка Гармаш Крістіна, яка взяла участь у фінальній грі та стала переможцем зональних змагань. Адамець Міша зайняв четверте місце серед хлопчиків. Переможці турніру були нагороджені грамотами та подарунками. Велика дорога розпочинається з першого кроку. І, хто знає, може так статися, що сьогоднішні маленькі гравці завтра стануть чемпіонами країни!

У березні 2019 року був проведений міський літературно-музичний фестиваль «Поезія Т.Г.Шевченка – скарб української  душі» з метою виховання у дошкільників поваги до визначних особистостей нашої держави, ознайомлення із творчістю Т.Г.Шевченка, виявлення талановитих читців поетичних творів. Наш заклад на конкурсі представляла вихованка старшої групи №4 Ганжа Вікторія. Журі конкурсу відзначило інтонаційно виразне, артистичне читання вірша «Тече вода з – під явора».

У березні 2019 року музичний керівник Хниченко І.Б. прийняла участь у міській виставці освітніх технологій «Зернини досвіду-2019», де подала розробки музично-дидактичних ігор та ігрових вправ з дітьми дошкільного віку у творчому доробку «Панорама музично – дидактичних ігор як засіб музичного розвитку дошкільників».

11 квітня 2019 року відбулося методичне об’єднання музичних керівників закладів дошкільної освіти міста на тему: «Музична гра у розвитку творчих здібностей дитини» під час якого музичний керівник Хниченко І.Б. поділилася власним досвідом роботи, щодо використання музично-дидактичних ігор та ігрових вправ з дітьми дошкільного віку, мета яких – розвиток творчих здібностей дошкільників та поступове залучення їх до музичного мистецтва. Музичні керівники мали змогу переглянути роботу з дітьми, отримали практичні знання та навички під час ігрового практикуму «Калейдоскоп музичних ігор».

06 травня 2019 року за підтримки департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради відбувся конкурс талантів для дітей від 3 до 6 років “Міні Пан та Пані садочок міста Черкаси 2019”. Участь у конкурсі прийняли наші дошкільники – Таран Діана та Валентюк Дарина.

Наша вихованка Таран Діана перемогла у конкурсі краси та талантів серед дітей 3-4 роки років “Міні Пан та Пані садочок міста Черкаси 2019”, де вона здобула титул “Перша Віце Міні Пані садочок міста Черкаси 2019”.

12 травня 2019 року у м. Черкаси відбулася святкова хода до Дня Матері. Наші виховавнці із своїми батьками долучилися до святкового дійства. Активну участь у ході прийняли 10 сімей.

16 травня 2019 року наші педагоги та дошкільники долучились до святкування Дня вишиванки.

Проводиться робота по охороні життя  та здоров’я дітей, формуванню основ безпеки життєдіяльності. У 2017-2018 н.р. не було зареєстровано жодного випадку травматизму.

З 15 по 19 квітня 2019 року організовано пройшов Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми, профілактики травматизму виробничого характеру, оволодіння працівниками закладу основними прийомами захисту від несподіваних травм, що виникають під час навчально-виховного процесу.

З 22 по 26 квітня 2019 року у ДНЗ був проведений плановий «Тиждень безпеки дитини» та об’єктове тренування всього колективу та День ЦЗ – як захід практичного закріплення в пам’яті дітей змісту сказаного і показаного протягом року з тематики охорони здоров’я і життя дітей. Дошкільники мали можливість ознайомитися із роботою рятувальників та спорядженням пожежної машини.

Після евакуації працівники ДСНС України у Черкаській області, цікаво та змістовно розповіли дітям про те, які правила безпеки потрібно дотримуватися, щоб запобігти виникненню пожежі, і як слід себе вести, якщо вона сталася.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ                                                                                   

Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток.
Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота.
Гурткова робота в ДНЗ є важливою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 34 дитини. В 2017 – 2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 5 формах різної спрямованості.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 32 дитини. В 2018 – 2019 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 4 формах різної спрямованості.

Багато років діє гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії  Хниченко Інна Борисівна.

Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Розпутня Наталія Леонідівна, яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики».

На прохання батьків у дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги.

Протягом навчального року дошкільники відвідували заняття англійської мови. Навчання англiйської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови – це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.
Для кращого опанування іноземної мови у закладі діє гурток англійської мови, керівником якого є викладач Шпильова Тетяна Миколаївна. Вона активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри-лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.

6. СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу № 486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Овчаренко О.В..

Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет, маніпуляцій кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

В процесі роботи ЗДО вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно – оздоровчої роботи.

Щомісячно в закладі проводиться аналіз захворюваності дітей, розробляються заходи, спрямовані на зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму дня.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою. 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р. та іншими нормативними документами.

У дошкільному закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП «Каштан- Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

Відповідно до рішення виконавчого комітету  Черкаської міської ради № 21 від 13.01. 2016 року «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2016 рік»  та з метою якісної організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив встановити вартість харчування дітей в ДНЗ у 2018 році (рішення виконавчого комітету № 209 від 28.02. 2017 року):

Ясла – 16 грн., 82 коп. з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 10 грн. 10коп., та 40% за рахунок міського бюджету (6, 72грн.);

Сад – 25 грн. 62 коп., з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 15 грн. 37 коп., та 40% за рахунок міського бюджету (10грн. 25 коп.). Повністю виконуються   грошові норми;  заборгованості по батьківській платі немає.

Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти  за 2018 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2017 роком становить 52%.

Як бачимо із порівняльного аналізу норми харчування виконуються не в повному обсязі, внаслідок невідповідності затвердженій грошовій вартості денного набору продуктів. На літній оздоровчий період видатки на харчування дітей буде збільшено на 10%.

З березня 2017 року дошкільний навчальний заклад  працює згідно єдиного перспективного меню, яке розроблене відповідно сезону, спеціалістами з дитячого харчування, погоджено з Держпродспоживслужбою та затверджене директором департаменту освіти та гуманітарної політики.

У ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

Вихователі привчають дітей мити руки безпосередньо перед прийомом їжі та після її закінчення, сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно, користуватися столовими приборами (згідно з вимогами  навчальної  програми). У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу – це складний, відповідальний  напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису на рік. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.

   За 2018 – 2019 навчальний рік оснащення матеріальної бази проводилось виключно за кошти отримані від оренди приміщення дошкільного закладу, фінансування з міського бюджету по КЕКВ № 2210, 2240, 2220,  3110.

Назва Кількість Ціна
Музичний центр LG 1 10.000.00
Акустична система 1 4498.32
Басейн каркасний 1 5191.00
Кульки пластикові 500 шт. 1475.00
Іграшковий набір 1 935.00
Лялька в коробці 21 2184.00
Гірлянда ялинкова 1 547.00
Гірлянда ялинкова 2 1367.28
Секундомір електричний 1 1150.00
Бандаж фіксуючий дитячий 1 680.00
Мішок Амбу 1 450.00
Опромінювач бактериц. ОБН-75 3 1551.48
Термометр лазерний електричний 1 700.00
Тонометр автоматичний 1 883.32
Ваги напольні 1 270.00
Назва Кількість Ціна
Ваги напольні великі 1 1300.00
Годинник настінний 1 2910.00
Горщик дитячий 30 шт. 3731.00
Мотокоса бензинова 1 3354.00
Ножі – «Набір Вінзер» 1 3380.00
Холодильник «Прайм» 2 11.998.00
Лампи ЛЕД 30 шт. 1017.00
Каструля 40л. 1 3773.00
Набір ручних інструментів 1 3773.00
Пісок 3773.00
Загальна сума: 70тис.891грн.40коп

Спільними зусиллями батьків, трудового колективу, спонсорів та за кошти, отримані від оренди приміщення дошкільного закладу відремонтовано:

–         спальну кімнату групи №4;

–         пофарбовано дитячі ігрові майданчики.

      Придбано за батьківські кошти:

Назва Кількість Ціна
Швабра поворотна 1 95.00
Відро для сміття 1 75.00
Вікномийка 1 100.00
Відро для підлоги 2 120.00
Диван дитячий 1 1600.00
Крісло дитяче 2 1400.00
Піддон сталевий 1 933.00

Сифон

1 64.19
Змішувач 2 866.15
Мийка подвійна 1 880.15
Плінтус для стільниці 1 609.90
Загальна сума:

6 тис. 744 грн. 15 коп.

          Благоустрій території приведено відповідно до санітарних норм.  Вибірково відремонтоване ігрове обладнання на дитячих майданчиках.

         Дошкільний заклад забезпечений в достатній кількості миючими засобами, посудом, постільною білизною, іграшками, навчальними посібниками.

Доводимо до Вашого відома, що за 2018 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 1 мільйон 605 тис. 532 грн. 75 коп.
 • Харчування дітей – 205 тисяч 250 грн. 14 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84 тис. 845 грн. 26 коп.
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 540 грн. 00 коп.
 • Інші поточні видатки КЕКВ 2800 – 12 тис. 529 грн.72 коп.
 • Предмети, обладнання, матеріали КЕКВ 2210 – 558 грн. 24 коп.
 • Капітальний ремонт будівлі(заміна вікон) – 600 тис. 746 грн. 00 коп.
 • Капітальний ремонт прилеглої території (заміна асфальту на тротуарну плитку) – 290 тисяч 836 00 коп.
 • Поточний ремонт музичної зали (оренда) – 68 тис. 966 грн. 00 коп.

В планах на майбутнє  є покращення матеріальної бази  дошкільного навчального закладу, а саме необхідно провести:

 • капітальні ремонти кімнат гігієни,
 • закінчити утеплення фасадів дошкільного навчального закладу,
 • укладання тротуарної плитки.

Всі ці потреби ми постійно відображаємо у своїх бюджетних запитах та зверненнях до департаменту освіти та гуманітарної політики, до Черкаської міської ради і будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому отримаємо фінансування і виконаємо відповідні роботи.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу нашого закладу, батькам за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Я сподіваюсь, що Ви об’єктивно оцінити мою діяльність та діяльність всього  нашого колективу.

         Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння.

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Секс шоп Купить мед. справки