postheadericon АТЕСТАЦІЯ

Єдина атестаційна система(ЄАС) – платформа для цифровізації атестаційного процесу за сприяння Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Заклади освіти отримали доступ до цифрового формату атестаційного процесу педагогів та керівників установ у рамках реалізації Меморандуму про партнерство та співпрацю між «Національна платформа педагогічних установ» та Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», підписаного 23 травня 2022 року. З 15 жовтня 2022 року навчальним закладам надається доступ до атестаційних кабінетів педагогів. ЄАС об’єднує всю ланку атестаційного процесу – заклади освіти, атестаційні комісії, ІППО та суб’єкти підвищення кваліфікації.

З 1 вересня 2023 року у школах набуло чинності нове Положення про атестацію педагогічних працівників. Профспілка працівників освіти і науки України підготувала відповіді на питання обласних організацій профспілки щодо застосування норм нового Положення про атестацію педагогічних працівників” (наказ МОН від 09 вересня 2022 р. № 805, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року). 

Нове положення про атестацію педагогічних працівників 

11 змін в атестації педагогів: підготуйтеся завчасно

Атестація проходить згідно перспективного плану і проводиться в зазначені Положенням терміни. Щорічно для проведення атестації наказом по дошкільному навчальному закладу створюється атестаційна комісія, яка працює згідно своїх повноважень. Всі засідання атестаційної комісії оформляються протокольно. За результатами атестації видаються відповідні накази.

Додаток 1

до наказу дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» 

Черкаської міської ради

від 30.08.2023 48/од

 СКЛАД

 атестаційної комісії

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу №10 «Ялинка»

Черкаської міської ради 

Голова комісії

РИСІЧ Вікторія Владиславівна завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради

Секретар атестаційної комісії

КОВАЛЕНКО Ольга Валентинівна

вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради

Члени комісії

УКОЛОВА Тетяна Вячеславівна вихователь, голова профспілкової організації дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради
ТИРІКОВА Юлія Андріївна вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради
ШПИЛЬКО Ірина Володимирівна

вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради

Додаток 2

до наказу дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» 

Черкаської міської ради

від 30.08.2023 48/од

 ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників 

дошкільного навчального закладу №10 «Ялинка»

у 2023 – 2024  навчальному році 

з\п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний Примітка
1

Поновити  інформацію  для педагогів дошкільного навчального закладу в куточку  з  атестації.

до 01.09.2023 Вихователь-методист
2 Переглянути перспективний план атестації вихователів, внести  необхідні зміни. Вересень,

2023

Вихователь-методист
3 Ознайомити  педагогічний колектив з нормативними  документами щодо проведення  атестації. Вересень,

2023

Вихователь-методист
4 Видати  наказ  про створення атестаційної комісії у 2023-2024 навчальному році та затвердити  її склад. до 01.10.2023 Голова атестаційної комісії ЗДО
5 Прийняти  заяви  від педагогічних працівників на проходження  позачергової  атестації. до 20.12.2023 Голова атестаційної комісії ЗДО
6 Розглянути  подані документи, затвердити графік проведення атестації, довести його під особистий підпис до відома педагогів, які атестуються. до 10.10.2023 Атестаційна

комісія

7

 

Видати наказ про проведення атестації педагогічних працівників  у 2023-2024 навчальному році. до 10.10.2023 Завідувач ЗДО
8 Підготувати  бланки  заяв про проведення позачергової атестації, згідно Додатку 1 до Положення про атестацію педагогічних працівників (пункт 2 розділу ІІІ). До 10.12.2023 Вихователь-методист
9 Провести відкриті перегляди  занять, освітніх заходів, проєктів, режимних моментів, свят педагогами, які атестуються. За графіком Педагоги,

атестаційна комісія

10 Провести  співбесіди з педагогами, моніторинг знань вихованців з метою об’єктивної оцінки роботи педагога. Жовтень-

березень,

2023 – 2024

Члени атестаційної комісії
11 Завершити  вивчення  роботи педагога, оформити атестаційні листи. До 10.03.2023 Атестаційна комісія
12 Провести засідання атестаційної комісії, розглянути атестаційні матеріали, заслухати  презентації, портфоліо, звіти педагогів, які атестуються. За графіком Голова атестаційної комісії
13 Видати наказ за результатами атестації, надати матеріали для перерахунку  заробітної  платні, відповідно до тарифного розряду. Березень,

2024

Голова атестаційної комісії
14 Видати наказ про результати атестації. Квітень,

2024

Голова атестаційної комісії

Додаток 3

до наказу дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» 

Черкаської міської ради

від 30.08.2023 48/од

ПЛАН МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕДАГОГІВ,

які атестуються у 2023-2024 навчальному році

з/п Зміст діяльності Строк Примітка
1 Підготувати та розмістити на методичному стенді інформацію про документи, які регламентують проведення атестації педагогів вересень
2 Провести:

·         Анкетування «Підготовка до атестації: що, як, коли», опрацювати результати;

·         Консультацію: «Що потрібно знати за новими вимогами»

 

вересень

3 Підготувати пам’ятки та шпаргалки з інформацією про зміни в проведені атестації вересень
4 Підготувати пам’ятки з інформацією про зміни в проведені атестації вересень
5 Оформити на методичному стенді розділ щодо проведення атестації, розмістити наказ про склад атестаційної комісії до 10.10.23
6 Підготувати:

·         Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році

·          Список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації в наступному календарному році

 

до 10.10.23

 

до 20.12.23

7 Створити кабінет ЄАС до 01.10.23
8 Надати консультацію педагогам: «Як правильно внести інформацію в систему ЄАС» до 01.10.23
9 Оновити розділ «Атестація педагогічних працівників» на сайті закладу до 20.10.23
10 Провести семінар-практикум «Як правильно узагальнити та презентувати педагогічний досвід» листопад
11 Оновити інформацію щодо перебігу атестації на сайті закладу грудень
12 Підготувати рекомендації «Як підготувати публікацію у фахове видання» грудень
13 Організувати презентацію (колективні перегляди) різних форм роботи з дітьми педагогів, що атестуються січень-лютий
14 Надати психологічну та методичну підтримку педагогам, які атестуються.

Провести:

·         Тренінг «Як підготуватися до виступу перед атестаційною комісією» (спільно з практичним психологом);

·         Консультацію «Права та обов’язки педагога, який атестується

 

 

 

жовтень-

 

січень

15 Забезпечити участь педагогів, які атестуються, у роботі міських методичних заходах. протягом року
16 Оформити аналітичні матеріали за результатами атестації лютий, березень
17 Розмістити на методичному стенді інформацію про результати атестації березень

 Додаток 2

до протоколу №2

засідання атестаційної комісії

від 10.10.2023

ГРАФІК  ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка»

Черкаської міської ради   

у 2023 – 2024 навчальному році  

з/п

Дата засідання Тема засідання
1. 20.09.2023 Про розподіл функціональних  обов’язків між членами атестаційної комісії.

Складання графіку засідань атестаційної комісії та плану роботи атестаційної комісії.

2. 10.10.2023 Про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2023/2024 навчальному році, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації.

Про розгляд заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію, чергову атестацію з метою підвищення кваліфікаційної категорії, про перенесення строку атестації.

Про подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Про затвердження графіка проведення атестації, плану роботи атестаційної комісії.

3. 10.01.2024 Про хід вивчення системи роботи  педагогічних працівників, які атестуються, членами атестаційної комісії:

  • вивчення рівня досягнень дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти, яких навчають педагогічні працівники, що атестуються;
  • про участь педагогічних працівників, що атестуються, у методичній роботі закладу та міста;
  • результати  роботи з документацією педагогічних працівників, що атестуються.
4. 28.02.2024 Ознайомлення членів атестаційної комісії з портфоліо педагогічних працівників, що атестуються.
5. 21.03.2024 Про встановлення (присвоєння) тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань та їх відповідність педагогічним працівникам закладу освіти

Додаток 3

до протоколу №2

засідання атестаційної комісії

від 10.10.2023

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради у 2023/2024 н.р. 

Заходи Термін виконання Відповідальні

Відмітка про виконання

1 Внесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками дошкільного закладу (за потреби). Вересень Завідувач
Вихователь – методист
2 Ознайомлення педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію, ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту» та з іншими нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних працівників. Вересень Завідувач
Вихователь – методист
3 Видання наказу про створення атестаційної комісії, затвердження її складу та ознайомлення педагогічних працівників ЗДО з даним наказом. До 20 вересня Завідувач
4 Випуск методичних бюлетенів, розроблення пам’яток, порад для педагогічних працівників щодо організації та  проведення атестації. Вересень Вихователь -методист
5 Оформлення та оновлення стенда з питань атестації. Жовтень Вихователь – методист
6 Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників ЗДО, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та даних про проходження підвищення кваліфікації. До 10 жовтня Завідувач
7 Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації (за потреби) певних педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій (педагогічних звань). До 10 жовтня Завідувач
8 Оформлення заяв педагогів ЗДО про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації (за потреби). До 10 жовтня Завідувач
9 Розгляд документів, поданих педагогічними працівниками ЗДО до атестаційної комісії; 
ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (за наявності відповідних  заяв працівників);
 затвердження списку педагогічних працівників ЗДО, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; 
доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис.
До 20 жовтня Члени атестаційної комісії
10 Перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ЗДО. До 20 жовтня Завідувач
Вихователь – методист
11 Закріплення  відповідальних осіб для вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів ЗДО, які атестуються. До 20 жовтня Завідувач
Вихователь – методист
12 Вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх фахової підготовки, загальної культури для об’єктивного оцінювання їхньої роботи. Жовтень
Березень
Члени атестаційної комісії
13 Відвідування занять, інших форм роботи з вихованцями, які проводять педагогічні працівники ЗДО, що атестуються. За індивідуальним планом Члени атестаційної комісії
14 Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період. Листопад Члени атестаційної комісії
15 Підготовка необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників ЗДО. Листопад Секретар атестаційної комісії
16 Анкетування батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників ЗДО, які атестуються. Січень – лютий Вихователь – методист
Члени атестаційної комісії
17 Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. До 15 лютого Завідувач
18 Оформлення творчих доробок, презентацій портфоліо з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються (за бажанням педагогів). До 1 березня Вихователь – методист  
19 Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі районних та внутрішньосадківських методичних об’єднань, творчих груп фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи. До 15 лютого Члени атестаційної комісії
20 Складання характеристик педагогів, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках). До 1 березня Завідувач
Секретар атестаційної комісії
21 Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності. За 10 днів до засідання атестаційної комісії Вихователь – методист
22 Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії. За графіком Голова атестаційної комісії
23 Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з характеристиками, атестаційними листами та результатами атестації (під підпис). За 10 днів до засідання атестаційної комісії Секретар та члени атестаційної комісії
24 Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються (під підпис). Не пізніше 3-х днів після підсумкового засідання атестаційної комісії Члени атестаційної комісії
25 Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам ЗДО. Протягом 5-ти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії Завідувач
26 Доведення наказу про присвоєння (не присвоєння) або підтвердження (не підтвердження) кваліфікаційних категорій, педагогічних звань; відповідність (невідповідність) займаній посаді, встановлення (підтверження) тарифного розряду,  до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. У 3-денний строк після видання наказу Секретар атестаційної комісії
27 Оформлення особових справ працівників, які атестувалися. Не пізніше 3-х днів після видання наказу Завідувач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання атестаційної комісії дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка” Черкаської міської ради

10 жовтня 2023р. № 1

СТРОКИ

проведення атестації педагогічних працівників

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу №10 «Ялинка»

Черкаської міської ради

у 2023-2024 навчальному році

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Видання наказу про створення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

комбінованого типу №10 «Ялинка», у якому визначається її персональний склад, призначається голова, секретар та організаційні питання проведення атестації.

До 20 вересня Голова атестаційної комісії
2 Складання і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2024 році, строків проведення їх атестації та графіків проведення засідань атестаційної комісії. До 10 жовтня Атестаційна комісія
3 Визначення строків та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі). До 10 жовтня Атестаційна комісія
4 Оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу. До 10 жовтня Секретар атестаційної комісії
5 Затвердження окремого списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внесення змін до графіка своїх засідань. До 20 грудня Атестаційна комісія
6 Організація роботи атестаційної комісії, ведення та підписання протоколів засідань атестаційної комісії. До 10 жовтня

До 20 грудня

До 01 квітня

Секретар атестаційної комісії

Додаток 4

до протоколу №2

засідання атестаційної комісії

від 10.10.2023

 СПИСОК

педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради, які атестуються у 2023/2024 н.р.

№ з/п Прізвище, ім’я

по батькові

Дата народження Освіта Посада, категорія, звання Пед.

стаж

Попередня атестація Курси підвищення кваліфікації Претендує Адреса електронної пошти
Освітньо-кваліфікаційний рівень Заклад, рік закінчення Спеціальність за дипломом категорія звання
1 Гончар

Ірина

Анатоліївна

05.03.1977 спеціаліст Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького,

1999р.

Фізичне виховання асистент вихователя 12 років 2021 Встановлення

12 тарифного розряду


irinagoov@gmail.
com
 
2 Козиренко

Наталія

Володимирівна

19.06.1979 молодший спеціаліст Уманське державне педагогічне училище імені Т.Г.Шевченка, 1999р. Дошкільне виховання вихователь 9 років 2023 Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» nataliakozirenko4@

gmail.com

3 Тирікова

Юлія

Андріївна

24.05.1982 магістр Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького,

2020р.

Менеджмент вихователь 16 років 22.03.2021 2021 Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» yulitsa@ukr.net
4 Хниченко

Інна

Борисівна

31.07.1973 спеціаліст Луганський державий педагогічний університет імені Тараса Шевченко,

1999р.

 Музичне виховання музичний керівник,

вища категорія,

вихователь-методист

29 років  02.04.2019 2020 підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» підтвердження раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» ib73@ukr.net

Список працівників, які підлягають атестації у 2023 – 2024 навчальному році

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Секс шоп Купить мед. справки