postheadericon БЕЗПЕКА ЗДО

 

 М А Т Е Р І А Л И

семінару для вихователів

 

«Формування навичок та вмінь

з безпеки життєдіяльності відповідно

до Базового компонента дошкільної освіти»

  

Мета семінару:

підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 Завдання семінару:

 • підвищити рівень обізнаності вихователів щодо використання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми з метою формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників;
 • пошук засобів розв’язання проблеми та застосування інтерактивних форм роботи;
 • поглибити знання щодо змісту;
 • сприяти обміну досвіду між педагогами ДНЗ.

Матеріали використані на семінарі:

різнокольоровий папір для кожного учасника, маркери, листи ватману, перфокарти на кожного учасника, наочно – дидактичні посібники, виготовлені педагогами.

План проведення:

1. Вступ. Привітання учасників семінару.

2. Безпека життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі: нормативно – правові вимоги.

Коваленко О.В., вихователь-методист

3. Безпека дитини в довкіллі: формування життєвої компетенції в контексті Базового компонента дошкільної освіти. Тиждень знань із безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

Коваленко О.В., вихователь-методист

4. Перегляд заняття з безпеки життєдіяльності. Тема «Цінуй життя – воно єдине».

Іващенко Л.В., вихователь

5. Тренінг «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

                                                                          Коваленко О.В., вихователь-методист

6. Ярмарок нових ідей та аукціон посібників (презентація виготовленого ігрового приладдя та наочності з питань безпеки дитини).

7. Підведення підсумків семінару, вироблення рекомендацій.

 

Безпека життєдіяльності

в дошкільному навчальному закладі:

нормативно-правові вимоги

Коваленко О.В., вихователь-методист

      Пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти на найближчий час визначені Державною соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2021 року (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629), новими соціальними ініціативи Президента України «Діти – майбутнє України»». Одним з ключових питань роботи ДНЗ визначено – охорона життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку, актуалізація питань безпеки життєдіяльності. Практична реалізація цих питань передбачає створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

   Робота з ОП учасників навчально-виховного процесу регулюється чинним законодавством України та розпочинається зі створення та вивчення нормативно-правової бази закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, а саме:

1. Законодавчими актами:

– Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

2. Нормативно-правовими актами:

Типове положення про службу охорони праці, затверджене Держнаглядохорони праці від 15.11.2004;

– Положення про проведення навчання з охорони та безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів, затверджено наказом МОН України 18.04.2006 № 304;

– Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і   закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 20.11.2006 №782;

– Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці;

– Положення про розробку інструкцій з охорони праці в навчальному закладі;

– Положення про адміністративно-громадянський контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 №616 (зі змінами та доповненнями);

– Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270;

– Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232.

3. Нормативно-правовими актами для дошкільних навчальних закладів:

– Державні санітарні правила і норми, Правила безпеки під час проведення  занять з фізкультури, Правила електробезпеки, Правила безпечної поведінці на воді та інше.

 1. Інструктивно-методичними документами з питань безпеки життєдіяльності МОН України:

– Інструкція з організації життя і здоров’я дітей в ДНЗ, затвердженої наказом МОН України №985 від 28.10.2008, Нормативи наповнюваності груп ДНЗ, Про впровадження форм посадових інструкцій, Примірний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності та інше.

5. Накази, листи відділу освіти, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Нормативно-правова база, створена у закладі, забезпечує виконання державних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

   У  ДНЗ повинна діяти система управління охорони праці, діяльність якої здійснюватися за такими напрямками:

 • створення безпечних умов праці і навчання;
 • документальне оформлення робіт з ОП, безпеки життєдіяльності;
 • системне навчання вихованців та працівників безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з ОП, безпеки життєдіяльності.

   Відповідальним за створенням безпечних умов навчально-виховного процесу, згідно з чинним законодавством є керівник закладу, який насамперед повинен забезпечити належне утримання будівель, споруд і території, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану.

   Роботу з вихованцями потрібно планувати на весь навчальний рік за розділами «Безпека дорожнього руху», «Протипожежна безпека», «Безпека життєдіяльності». При плануванні особливу увагу слід приділяти формуванню знань, умінь та навичок дітей про:

 • життя людей у природному та предметному середовищі;
 • правила поведінки з вогнем, електроприладами;
 • безпечні та небезпечні вулиці та дороги;
 • виховання вміння надавати собі та іншим допомогу у випадку необхідності.

   Здійснюючи навчально-виховний процес в ДНЗ протягом дня, потрібно керуватися   наступними принципами:

 • перебування дітей у полі зору дорослих та підтримання контакту з ними – запорука особистої безпеки кожного вихованця;
 • формування у дітей уявлень про існуючу в навколишньому середовищі небезпеку (зокрема, від незнайомців) – основний метод захисту дітей;
 • вироблення і доведення до автоматизму у дітей звички зачиняти двері – засіб особистого захисту вихованців і захисту їхнього житла від злодіїв;
 • виховання у дітей розсудливості та обережності при виборі місць для ігор – запобігання випадкам дитячого травматизму;
 • дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів.

Перевагу в навчально-виховному процесі слід надавати цікавим довірливим бесідам, розмовам, моделюванню та аналізу певних ситуацій, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм, екскурсії до пожежної частини, різноманітні заходи за участю працівників правоохоронних органів, працівників МНС, медичних працівників, відкриті покази, тематичні тижні, інформація в куточку батьків. Важливою формою є проведення Тижня безпеки (листопад, травень).

 

 Конспект заняття

з безпеки життєдіяльності

для дітей середньої групи

Іващенко Л.В., вихователь

Тема: Цінуй життя – воно єдине.

Мета: познайомити дітей з правилами протипожежної безпеки і закріплювати знання про небезпечні для життя ситуації, причини виникнення пожежі; ознайомити з вогнем та його властивостями. Розвивати допитливість, увагу. Виховувати потребу в турботі про свою безпеку. Розвивати допитливість, увагу. Виховувати потребу в турботі про свою безпеку.

Обладнання: Свічка з підсвічником, іграшкові машини –  пожежна, швидка допомога, поліцейська, картки «Якщо виникла пожежа», відерце з водою, телефон, предмети пожежного щита.

Хід заняття

Діти вітаються з гостями і промовляють разом слова:

Цінуй життя – воно єдине,

Цінуй життя своє й родини,

Цінуй життя, як сонце в небі,

Цінуй і бережи!

 • Як ви розумієте ці слова? (відповіді дітей)
 • Що може загрожувати життю людини? (пожежі, дорожні аварії, наводнення, вибух газу, враження струмом, злодії тощо).
 • Які ви знаєте казки, в яких герої не берегли своє життя і нехтували правилами безпеки? (казки «Котик і півник», «Колобок», «Козенята і вовк», «Троє поросят»)
 • А про що ми сьогодні детальніше поговоримо, ви дізнаєтеся, коли ви відгадаєте загадку: «Шипить, злиться, води боїться». (вогонь)

Вихователь запалює свічку

На вогонь можна дивитися без кінця. Якщо на нього довго дивитися, то можна щось розглядіти. Що саме? (відповіді дітей  про те, що вони побачили)

   Як ви думаєте, вогонь допомагає людині? (відповіді дітей)

Знають всі без вогню

не прожити ні єдиної днини.

На вогні готують їжу,

Він нам світить уночі.

Як на вулиці морози,

Він працює у печі.

Якщо піднести руку до свічки, то можна відчути тепло, але, якщо дуже близько піднести руку до вогню, то можна обпектися.

Дослідницька робота зі свічкою

Піднести папір над свічкою – спочатку з’явиться пляма, задимиться і виникне полум’я.

Підвести дітей до розуміння того, як виникає вогонь.

Злий вогонь: Я – Злий вогонь! Я у світі найсильніший, найстрашніший, найспритніший. Діти, дружіть зі мною, грайтеся із моїми друзями – сірничками. (пропонує дітям сірники)

Добрий вогонь: Ні, ні, малята, з сірниками гратися не можна. Це небезпечно. Не слухайте ви цього Злого вогню. А я – Добрий вогник, я вам нічого поганого не заподію.

Злий вогонь: Та не слухайте ви цього боягуза, а краще самі вмикайте вдома телевізори, комп’ютери, а в лісі розводьте вогнища – нехай все горить.

Добрий Вогонь: Не слухайте його діти, вам не можна без дорослих вмикати електроприлади і вогнищ не розпалюйте – це дуже небезпечно.

Вихователь: Не хвилюйтеся. Добрий вогнику, наші діти добре знають правила пожежної безпеки і завжди їх дотримуються, ось послухайте.

Діти показують малюнки про правила протипожежної безпеки, а Злий вогонь демонструє своє незадоволення

 • Для розваги і для гри

сірників ти не бери,

Бо з вогнем погані жарти

жартувати з ним не варто!

 • Не розпалюй сам багаття

А ні в лісі, а ні в хаті.

Легко вогник запалити,

та нелегко погасити.

 • Пам’ятайте! Кожен раз

Де бензин, мастило, газ.

Там вогонь не підпускай,

спалахне усе украй!

 • Телевізор, плитку, праску

умикати самим не слід.

Пам’ятайте це, будь ласка,

Бо від цього стільки бід!

 • Ой, не люблять сірники,

Як беруть їх малюки,

В небезпечні ігри грають,

На дорослих не зважають.

 • У розетку встромляти речі

Дуже, дуже небезпечно!

Іскра може полетіти

і навколо все спалити!

Проводиться конкурс «Чи знаєте ви?»

 • Як можна загасити маленький вогонь?
 • Чому не можна гасити водою телевізор?
 • Чому не можна ховатися в кімнаті під час пожежі?
 • Як можна захиститися від диму?
 • Куди треба дзвонити, коли виникла пожежа?

Разом: Якщо з’явивсь вогонь і дим, то дзвонити – 101!

Добрий вогонь: Давайте спочатку визначимо, від чого буває пожежа.

Вікторина «Від чого буває пожежа»

 1. Чи буває вогонь від гри з сірниками?
 2. Чи можна загорітися телевізор?
 3. Чи буває пожежа, коли сердиться мама?
 4. Чи може від одного сірника згоріти весь будинок?
 5. Чи буде пожежа, якщо користуватися несправними електроприладами?
 6. Чи загориться стілець під дитиною, яка крутиться?

Вихователь: А зараз пограємо в гру «Збери пожежний щит». Адже, ми знаємо, що на всіх підприємствах, у школах, дитсадках є місце, де зберігаються речі, необхідні для гасіння пожежі.

Злий вогонь: Та що ви можете знати про предмети з пожежного щита? Не смішіть мене!

   Злий вогонь показує картки з предметами, діти розповідають про їх призначення – багор, лом, сокира, лопата, вогнегасники, відро, ящик з піском.

Вихователь: Наші діти і прислів’я про вогонь знають, зараз назвемо їх, щоб Злий вогонь став також добрим.

 • З малої іскри – великий вогонь.
 • Не грайся з вогнем – обпечешся.
 • Коробка сірників хоч і мала, багато спричинити може зла.
 • Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна.

Моделювання ситуації «Якщо сталася пожежа».

Діти за картками розповідають про правила поводження під час пожежі.

Вихователь:Ми вже знаємо, що коли виникла пожежа, то телефонувати треба до рятівників – пожежників. А хто ці люди, які вони? (мужні, сміливі, відважні, рішучі, сильні, спритні, добрі тощо)

Діти виконують пісню «Рятівники».

Злий Вогонь «запалює» вогонь в  дитячому садку. Звучить сигнал сирени. Дитина телефонує на 101.

Дитина Алло! Це пожежна частина! Допоможіть! Пожежа в дитячому садку! Наша адреса: вул. Вороніна, 14.

Гра «Хто швидше добереться до місця пожежі»

Пожежна, швидка допомога, міліція – машини підтягують на мотузках.

Гра «Юні пожежники»

Дві команди: хто швидше загасить вогонь відерцями з водою.

Вихователь: Ну то що, Злий вогню, ти переконався, що наші діти не тільки добре знають правила пожежної безпеки, а й вміють їх виконувати?

Злий вогонь: Бачу тут мені нічого робити. Піду я від вас, але буду чекати, коли ви забудете про обережність. (виходить)

Добрий вогонь: Ой, які ви молодці, хлопчики й дівчатка. Будьте завжди з вогнем обережні і пам’ятайте правила протипожежні.

Вихователь: Швидко пролетів безпечний час,

Я дуже рада, діти, за вас.

Про пожежу ви багато взнали

І міцні знання показали.

Тільки пам’ятаймо:

Мало правила знати,

Треба їх ще й виконувати!

Виконується пісня «Пожежним я буду!»

Слово для виступу надається працівнику пожежної частини. Дітям роздаються пам’ятки про протипожежні правила.

 

Тренінг «Сучасні підходи

до організації роботи з формування

навичок безпечної поведінки у дошкільників»

      Коваленко О.В., вихователь – методист

 Методика «Входження в роботу»

Мета: установити контакти людей один з одним, знайти загальні «точки дотику». Сприяти прийняттю кожним з учасників особистої відповідальності за те, що відбувається, активізувати їх.

Учасники розміщуються по колу. Заняття починається з настроювання на конструктивну роботу. Ведучий говорить про цілі заняття.

У ході сьогоднішньої зустрічі нам необхідно розв’язати досить важливу проблему, дати відповіді на ряд запитань. Результативність роботи колективу значною мірою залежить від того, як добре ви знаєте й розумієте одне одного. Тож пропоную не тільки привітатися з колегами, а й повідомити про свої сильні сторони, особливі риси характеру.

«Будемо знайомі»

Вітання відбувається по колу («Я вмію…», «Мені подобається…», «Мене цікавить…» тощо).

– Чи отримали ви для себе корисну інформацію, яка дозволила ближче познайомитися з іншими? Сподіваюся, це допоможе вам у спільній роботі.

 «Передавання запаленої свічки по колу»

 • Як ви вважаєте, що найцінніше для людини? Правильно, здоров’я та життя (запалює свічку, пропонує, щоб педагоги передавали її одне одному, намагаючись не загасити полум’я). Погляньте на свічку – вона яскраво світить, але полум’я це дуже тендітне, його не важко загасити. Так само легко можна втратити найцінніше, що є у людини, – життя, якщо не дбати про власне здоров’я і безпеку. Запалена свічка символізує крихкість і тендітність життя. Тож тема нашої зустрічі пов’язана з безпекою життєдіяльності й носить назву «Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності».

Бесіда

Семінар наш проводиться у формі тренінгу. Тренінг – це надзвичайно цікавий процес. Він допомагає пізнати себе і навколишній світ, змінити своє «Я» через спілкування, перебуваючи у неформальній і довірчій обстановці. Одночасно з отриманням нової інформації на тренінгу можна обговорювати незрозумілі моменти, ставити запитання, тобто накопичувати власний досвід.

Для чого в нашому житті існують правила? (відповіді учасників)

Для того щоб ми могли ефективно працювати , потрібно прийняти правила. Це закони групи, за якими вона живе під час семінару – тренінгу.

Вправа Правила для групи»

Мета: активізувати учасників до роботи.

 • Поважно ставитися до співрозмовника.
 • Один говорить – усі слухають.
 • Кожний має право на точку зору.
 • Тут і зараз.
 • Ми всі різні. Будь толерантним.
 • Час дорого цінується.
 • Двомовність і т.п.

Вправа «Очікування»

Мета: провести самооцінку комунікативних навичок і умінь кожного участника.

  Учасники отримають карточки зі знаками «+», «-», «?».

Завдання: знайти своє місце на цих сходинках і стати туди у відповідності зі своїми власними уявленнями про дану проблему.

 Інтелектуальна розминка

Мета: активізувати знання педагогів з охорони життя і здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Розвивати логічне мислення, вміння швидко відповідати на поставлене питання.

Ведуча. Зараз ми проведемо інтелектуальну розминку. Ви уважно слухаєте питання і якомога швидше даєте відповідь. Відповідати треба коротко – одним словом.

  За кожну правильну відповідь учасник отримує фішку. Виграє той, у кого більше фішок.

 1. Маленький, непомітний, любить бруд? (Мікроб).
 2. Пристрій, який допомагає побачити мікроб? (Мікроскоп).
 3. Хороші слова, які приємно чути в свою адресу? (Комплімент).
 4. Частина дороги, якою рухається транспорт? (Проїзна частина).
 5. Тварина, назвою якої позначають частину дороги? (Зебра).
 6. Пристрій, який відіграє важливу роль в регулюванні дорожнього руху? (Світлофор).
 7. Звуковий інструмент співпрацівника ДАІ? (Свисток).
 8. «Мовчазний інструмент співпрацівника ДАІ? (Жезл).
 9. Люди героїчної професії, які проходять через вогонь, воду та мідні труби? (Пожежні).
 10. Макет Землі? (Глобус).
 11. Двоє рідних – сестра і брат: одну всі бачать, але не чують; другого всякий чує, але не бачить? (Блискавка, грім).
 12. То вперед, то назад ходить – бродить самокат, як зупиниш – горн, продірявить море? (Праска).
 13. Весь скляний фігурний дім, золотий вогонь сховався в нім. Вдень він спить, а як проснеться – світлим полум’ям займеться? (Ліхтар).
 14. Скільки б не їв, ніколи ситим не буде? (Вогонь).

 Вправа «Класифікація»

Мета: поглибити знання педагогів щодо організації та змісту роботи з дітьми з формування безпечної поведінки в довкіллі. Класифікувати види діяльності.

Організуючи роботу з безпеки життєдіяльності дошкільників, ми розуміємо необхідність формування компетентності  дитини у всіх сферах. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні діти повинні мати певний обсяг знань та вмінь, які дадуть їй змогу почуватися безпечно. Формувати ці навички можна різними способами. Тож давайте складемо таблицю «Класифікація  видів діяльності планування роботи з БЖД із дітьми».

 • Свята, розваги та театралізована діяльність.
 • Заняття, ігрові тренінги.
 • Наочність, ТЗН, перегляд ілюстрацій.
 • Пішохідні переходи, екскурсії, спостереження.
 • Бесіди, обговорення, художнє слово.
 • Пошуково – дослідницька діяльність, моделювання ситуацій.
 • Образотворча діяльність, індивідуальна робота.
 • Ігрова, практична діяльність, фізичні вправи.

 Обговорення «Проблема по колу»

   Учасники розподіляються на 3 групи за допомогою методу «Знайди свій колір».вучить музика. Педагоги об’єднуються в групи за кольоровими наклейками). Сформовані команди розташовуються за столами. Кожна обирає педагога, який виконуватиме роль експерта.

Нам потрібно обговорити декілька проблем, пов’язаних із темою зустрічі. На кожному столі є конверт і аркуш паперу. У верхній частині конверта написано: «Проблема, яка мене хвилює, полягає в…». Кожна група протягом 3 хвилин обговорює і записує можливі варіанти розв’язання проблеми, вкладає аркуш у конверт і передає його іншій групі за годинниковою стрілкою, отримуючи конверт від групи зліва. Під час обговорення наступної проблеми (запис якої отриманий від іншої групи), не слід дивитися на попередні пропозиції.

Так триває, доки всі конверти не пройдуть по колу. Після цього експертна група вивчає пропозиції, відзначає найбільш цікаві.

 ЗМІСТ КОНВЕРТІВ

 1. Проблема, яка мене хвилює, полягає в тому, як правильно організувати навчально-виховний процес щодо підвищення рівня безпеки життєдіяльності.
 2. Проблема, яка мене хвилює, полягає в тому, які методи можна використовувати у роботі з дітьми з метою виховання в них навичок безпечної поведінки.
 3. Проблема, яка мене хвилює, полягає в тому, яку наочність, ігри можна використовувати при роботі з дітьми з даного питання.

 «П’ять чудес програми»

Мета: виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів. Вправляти в умінні працювати підгрупами.

Всі учасники поділяються на 5 команд. (лічилка до 5)

У якому розділі програми закладено вивчення правил безпеки? («Дитина у довкіллі»)

В цьому розділі передбачено цілеспрямоване формування безпечного поводження з небезпечними для життя дитини інструментами, технічними приладами, побутовою технікою тощо.

На які умовні частини можемо розділити навчання безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі? Заповнюється схема.

Здоров’я
Побут

 

Вулиця
Природа
Вогонь

Кожна команда дає характеристику, даючи відповіді на запитання:

 1. В якому розділі програми розглядається дане питання?
 2. Навести теми з даної частини.
 3. Навести приклади з досвіду роботи.

Мозковий штурм  «Правила для педагогів»

Мета: профілактика негативного впливу на емоційне здоров’я дітей.

Ознайомлюючи дітей з небезпекою, що криється у звичайних предметах довкілля, педагоги обов’язково дотримуються певних правил. Давайте, назвемо їх:

 • не лякати дитину;
 • не забирати небезпечний предмет;
 • розповідати про можливі негативні наслідки неправильного поводження з небезпечним предметом;
 • ілюструвати розповідь прикладами з власного життя або з життя казкових героїв;
 • показати й пояснити, як правильно поводитися з небезпечними предметами;
 • вправляти дітей у правильному поводженні з небезпечними предметами в соціально змодельованих ситуаціях.

Вправа «Перевір себе – правильно – неправильно» (Робота з перфокартами)

Мета: Виявити знання педагогів  з розділу програми «Охорона життєдіяльності дітей».

За певний час кожен самостійно виконує завдання, які містяться на картках. Якщо згодні – ставите «+», якщо – ні, то даєте правильну відповідь.

 1. Сірник малий, а біда велика. Його цурайся, щоб не було лиха! (+)
 2. Мале полум’я гасять водою, піском, килимком. (+)
 3. При пожежі телефонуй «103»! (Неправильно, номер рятівної служби – «101»).
 4. Коли погасла газова горілка, не можна вмикати світло. (+)
 5. Під час пожежі потрібно відчинити вікна. (Неправильно, так полум’я спалахне ще сильніше).
 6. Коли пожежа в лісі чи полі, треба бігти за напрямком вітру. (+)
 7. Нерухомий автобус, автомобіль, тролейбус обходять позаду (+)
 8. Трамвай обходять також позаду. (Неправильно, трамвай обходять спереду).
 9. Дорогу можна переходити будь – де – водій пішохода завжди пропустить. (Неправильно, переходити вулицю можна лише в спеціально відведених місцях).
 10. Близько біля дороги гратися небезпечно (+)
 11. У транспорті можна їсти морозиво, цукерки, пиріжки (Неправильно, бо можна забруднити одяг свій та інших пасажирів).
 12. Можна переходити дорогу на жовте світло, бо машини ще стоять (Неправильно, жовте світло сигналізує водіям про готовність до руху).
 13. Під сонечком корисно гуляти весь день (Неправильно, можна отримати тепловий або сонячний удар, сонячний опік).
 14. Під час грози треба ховатися під деревом. (Неправильно, у високе дерево може вдарити блискавка).
 15. Під час повені необхідно піднятися на верхні поверхи (+)
 16. З чужими так цікаво про все говорити! (Неправильно, бо незнайомі особи можуть виявитися лихими людьми).
 17. Ліфт не для розваг. (+)
 18. Нічого страшного не буде, якщо ти сам піднімешся на ліфті (Неправильно, бо ліфт може застрягти між поверхами, і тоді буде неприємно).
 19. У машині кататися так цікаво, навіть, якщо нею керує незнайома людина! (Неправильно, водій – незнайомець може завдати тобі шкоду).
 20. Чужу кішку можна приголубити, вона ж бо така гарненька! (Неправильно, бо безпритульна кішка може тебе подряпати чи бути хворою на лишай).
 21. У собаки не можна забирати їжу. (+)
 22. Ліки дає лікар чи мама (+)
 23. Скалки збирати краще віником. (+)
 24. Йодом відкриті подряпини обробляти не можна. (+)
 25. Легкий опік необхідно підставляти під проточну воду. (+)
 26. Пара не гаряча. (Неправильно).
 27. Сироїжки можна їсти сирими. (Неправильно, малюкам взагалі не можна їсти будь – яких грибів, а дорослі повинні їх готувати).
 28. Чистими листками подорожника можна лікувати подряпини (+)
 29. Оса залишає в тілі жало при укусі. (Неправильно).
 30. чим більше ліків приймеш – тим скоріше видужаєш. (Неправильно, великою кількістю ліків можна отруїтися).
 31. Муха розповсюджує хвороби. (+)
 32. Якщо жувати жувальну гумку, то зуби чистити необов’язково (Неправильно, чистити зуби потрібно двічі на день, незалежно від того скільки жуйок ти жуєш).
 33. Солодощі перед обідом шкодять апетиту. (+)
 34. Змій треба винищувати. (Неправильно, кожна жива істота має право на життя, а змій слід уникати).
 35. Стоп – кран у поїзді для того й поставлено, щоб при нагоді ним скористатися. (І правильно, і неправильно. Користуватися ним можна лише дорослим і виключно в аварійних ситуаціях).
 36. Так цікаво лоскотати п’яти товариша під водою. (Неправильно, товариш може захлинутися).
 37. Кликати на допомогу, коли бавишся на воді, дуже весело. (Неправильно, адже якщо тобі дійсно знадобиться допомога, то ніхто тобі не повірить).

Ярмарок нових ідей та аукціон посібників

Мета: презентація виготовленого ігрового приладдя та наочностей з питань безпеки дитини.

Зараз педагоги проведуть презентацію наочно – дидактичних посібників та ідей щодо вдосконалення роботи. Пропоную деякі з них виставити на аукціон.

Плата за вибором педагогів: за комплімент, за добру пораду, за дієву критику, за грошову винагороду тощо.

 Підсумок роботи

Вихователі отримують карточки, на яких зображені сходинки зі знаками: «+», «-», «?».

Шановні колеги! Щоб з’ясувати необхідність і ефективність нашої зустрічі, пропоную кожному заповнити таблиці, які знаходяться на ваших столах. Запишіть власні думки стосовно доцільності та якості проведеної роботи, ставлення до запропонованої проблеми, розмістивши на сходинках відповідно до знаків. Щирі відповіді допоможуть оцінити важливість обраної теми, наскільки вона зацікавила учасників, а також, якщо потрібно, спланувати подальшу роботу в цьому напрямку. Дякую за співпрацю!

 Анкета

для учасника семінару

«Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності відповідно

до Базового компонента дошкільної освіти»

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові учасника) (посада, місце роботи)

 1. Яка просвітницька робота з питань безпеки дитини проводяться з батьками в закладі?

______________________________________________________________

 1. Чи проводиться Тиждень безпеки в закладі? З якою періодичністю?

______________________________________________________________

 1. Чи налагоджено співробітництво з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій? Які форми взаємодії поширені?

______________________________________________________________

 1. Чи можете ви поділитися досвідом роботи з проблеми безпеки життєдіяльності дошкільників?

______________________________________________________________

 1. Чи здійснюється контроль з боку адміністрації за дотриманням техніки безпеки та реалізацією вимог Базового компонента в дошкільному закладі? Які питання з безпеки життєдіяльності вивчаються?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

Консультація для вихователів

Проблема безпеки дитини, її уміння захистити себе завжди була актуальною, а останнім часом загострюється все більше. За результатами опитування, яке було проведено у дошкільних закладах, близько третини дітей 5-річного віку та близько половини дітей 6-річного віку самостійно грають на вулиці. Більше 50% дітей обох вікових груп батьки залишають вдома одних, без нагляду дорослих.

Спеціалісти відмічають високий рівень травматизму серед старших дошкільників та молодших школярів. І якщо серед учнів переважає вуличний травматизм, то дошкільники частіше отримують побутові, домашні травми. Ось чому, починаючи з дошкільного віку, так важливо формувати у дітей свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я, розуміння особистої відповідальності за них.

Діючі освітні програми з валеології та охорони безпеки життєдіяльності ще не отримали значного поширення, а головне, вони недостатньо зорієнтовані на дітей молодших вікових груп. До того ж ці програми мають здебільшого описовий, пізнавальний характер, а ті поради, що в них даються («Не сунь пальці до розетки», «Не розмовляй з незнайомими людьми» і інші), є вказівкою не до реальних дій, а до не дій.

Найбільш вдалою формою є ігровий тренінг. Для дошкільників включення в гру просте і природне, дитина не грає у життя, а живе у грі. А тому практичні знання, які вона отримує у ході тренінгу, не опосредковані, а є результатом реально набутого життєвого досвіду.

Через ігрову ситуацію тренінг дозволяє кожній дитині побувати в ситуації, яка подібна критичній життєвій, та самостійно чи за допомогою групи знайти вірне рішення, відпрацювати алгоритм поведінки в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Опанування алгоритмом дає дитині можливість при зустрічі з новою ситуацією вже самій обирати той тип поведінки, який дозволить їй захистити себе.

Хід кожного заняття – тренінгу визначається реакцією дітей, їх рівнем обізнаності. Постійним є лише коло питань, які пропонуються для вирішення.

Це можуть бути наступні питання:

– як вести себе, якщо заблукали на вулиці, в магазині, на вокзалі;

– як можна звернутися за допомогою до міліціонера, до перехожих;

– як позбавитися від спілкування з настирливим перехожим;

– як виконувати основні правила дорожнього руху для пішоходів;

– як вести себе, якщо порізав палець тощо.

Ігровий тренінг, спрямовуючи дітей на пошук виходу із кризової ситуації, сприяє розвитку їх пошукової активності. Однак не варто при цьому нехтувати негативним досвідом дітей, адже тільки проживаючи, відчуваючи негативні ситуації, людина стає більш обачливою.

Як свідчить практика, переваги ігрового тренінгу полягають ще й в тому, що він має психопрофілактичний ефект. Зустріч з ситуацією, яка може спричинити травму, навіть розповідь про неї викликає у дитини страх. Програвання ж ситуації дозволяє зняти його або зменшити напругу. У той же час при проведенні ігрового тренінгу з основ безпеки не можна ототожнювати гру з реальністю (якщо до квартири спробують залізти крадії, ти можеш вести себе так, як у цій грі). Даючи таку інструкцію, дорослий підсвідомо підтримує тривожні очікування дитини у той час, коли перед ним стоїть зовсім інше завдання – заспокоїти дитину, але при цьому ненав’язливо дати їй модель поведінки в небезпечній ситуації. Важливо також, щоб гра не нагадувала екзамен. Не варто зводити ситуації лише до запитання: «Як треба вчинити у такому випадку?» Не обов’язково вводити в гру елементи чарівної казки – це може відволікати дітей від основної мети.

Знання дитиною того, що можна, чого не можна робити і чому сприяють розвитку її життєвої компетентності, заохочують самостійність у різних видах діяльності з дорослими, зберігають почуття довіри до світу та оточуючих.

 

Дидактичні ігри з ОБЖД

«Вмію – не вмію» (молодший дошкільний вік)

Цілі: акцентувати увагу дітей на своїх уміннях і фізичних можливості свого організму; виховувати почуття власної гідності.

Ведучий кидає м’яч і вимовляє: «Я вмію» або «Я не вмію». Дитина, зловивши м’яч, продовжує фразу, пояснивши, чому він не вміє або вміє. Наприклад: «Я вмію бігати, так як у мене є ноги. Я не вмію літати, тому що в мене немає крил».

«Вгадай, хто покликав?» (молодший дошкільний вік)

Цілі: тренувати органи слуху і активізувати увагу і слухову пам’ять дітей.

Ведучий, стоячи спиною до дітей, дітям, повинен визначити по голосу, хто його покликав. У випадку правильної відповіді місце ведучого займає дитина, чий голос був визначений.

«Знайди пару» (молодший дошкільний вік)

Мета: підбирати пару до предмету по тактильним відчуттям із зав’язаними очима.

Обладнання: ґудзики, кубики, яблуко, олівці, дрібні предмети.

Вибравши собі предмет, дитина повинна із зав’язаними очима вибрати з купки точно такий же. В кінці гри ведучий просить пояснити, що допомогло дитині правильно визначати на дотик різні матеріали.

«Вгадай, хто це» (середній дошкільний вік)

Мета: вчити дітей умінню подумки відтворювати образ через своє бачення людини.

Вихователь вибирає одного з дітей ведучим. Решта сідають у гурток на стільчики. Ведучий повинен, не називаючи імені, розповісти про когось  із дітей: який він (вона), що вміє робити, якого кольору волосся, очі, яка особа, в що одягнений, який у нього характер. Вислухавши розповідь, діти вгадують, про кого йшла мова. Той, хто першим вгадає, займає місце ведучого.

«Що є в іграшки» (середній дошкільний вік)

Мета: виховувати в дитини самовизначення, усвідомлення свого тіла і його специфічних особливостей.

Обладнання: іграшки звірів, птахів, людини, картинки із зображенням різних людей.

Вихователь пропонує дитині порівняти себе з тією чи іншою іграшкою: качечкою, ведмедиком, клоуном, солдатиком, лялькою.

Зразкові відповіді дітей: у качечки дзьобик, а у мене носик; ведмедик волохатий, а у мене шкіра гладка; у собачки чотири лапи, а у мене дві руки, дві ноги. Солдатик і я – сміливі, я жива, а лялька, хоча і пересуваються, але все одно не жива.

«Мій портрет» (середній дошкільний вік)

Мета: навчити дітей розрізняти індивідуальні особливості своєї зовнішності: обличчя, зросту, віку.

Обладнання: альбомні листи, кольорові олівці; стенд для виставки; картинки із зображенням дітей (різних за віком, росту, зовнішності).

Вихователь пропонує розглянути картинки з дітьми різного віку в ігрових ситуаціях. Запитує, якими діти себе бачать: великими, маленькими або не дуже маленькими. Діти відповідають, показують на пальцях, скільки їм років, говорять, якими вони хочуть вирости. Вихователь пропонує дітям намалювати самих себе, якими вони хочуть бути.

За малюнками дітей, виставленим на фланелеграфі, намагаються вгадати, хто на них зображений. Вихователь запитує, чи залежить від росту, яка людина, – хороша чи погана.

 «Хто я?» (старший дошкільний вік)

Мета: розширити знання дитини про собі, своєму імені, свого прізвища, віці.

Обладнання: дзеркало; предметні картинки із зображенням тварин, птахів.

Розкажи, що ти знаєш про себе (ім’я, вік, зріст, колір і довжина волосся, колір очей, дата народження, дівчинка або хлопчик).

Розкажи, на кого ти схожий: на маму чи тата.

Чи є у тебе ознаки, які присутні у якого – або тварини, птахи?

«Садівник» (старший дошкільний вік)

Цілі: поглиблювати уявлення дитини про собі; навчити бачити індивідуальні особливості інших людей.

Обладнання: м’яч.

Діти стають в коло. Ведучий, Садівник, кидає м’яч і говорить: «Я садівником народився, не на жарт розсердився, всі квіти мені набридли, крім Даші». Далі Садівник малює словесний портрет (ім’я, вік, колір очей), Садівником стає Даша.

«Хто як на світ з’явився» (старший дошкільний вік)

Мета: закріпити уявлення дітей про те, як з’являються на світ живі істоти.

Обладнання: три великі картинки із зображенням яйця, ікринки, пляшечки з молоком і соскою; дрібні картинки із зображенням людей, тварин, птахів, земноводних, комах.

Перед дітьми лежать перевернуті зображенням вниз картинки з тваринами, комахами, земноводними, людьми. Діти вибирають будь-яку картинку, повідомляють, яким чином це істота з’явилася на світ. Потім суміщають маленьку картинку з великою – із зображенням яйця, ікринки, пляшечки з соскою (для ссавців)

«Правила гігієни» (молодший дошкільний вік)

За допомогою лічилки вибирається ведучий, він виходить з групи. Вихователь з дітьми домовляється, хто і що буде показувати. Потім дитину, яку вибрали запрошують, діти по черзі показують навички гігієни за допомогою жестів, міміки. Ведучий повинен відгадати, що показують діти: умивання, чищення зубів, причісування, купання, обтирання.

«Естафета» (середній дошкільний вік)

Мета: формувати уявлення про предмети особистої гігієни.

Обладнання: різні іграшки, музичні інструменти, одяг, предмети гігієни.

На столах лежать різні предмети. Діти діляться на дві команди. Кожен учасник підбігає до столу, вибирає предмет, необхідний для вмивання, кладе його на піднос, повертається до своєї команди і передає естафету наступному гравцеві.

«Рівним колом» (середній дошкільний вік)

Цілі: уточнити знання дітей про предмети особистої гігієни; розвивати творчість, уяву.

Обладнання: шапочки – маски із зображенням мила, зубної щітки, шампуню, мочалки, рушники, дзеркала, гребінця.

Діти, взявшись за руки, стають в коло. У середині кола стоїть дитина, яка виконує роль мила (у нього шапочка – маска із зображенням мила), діти рухаються повільними кроками навколо нього і співають.

Рівним колом один за одним

Будемо весело крокувати,

Що нам мило тут покаже,

То і будемо виконувати.

Мило показує, як треба намалювати руки. Діти повторюють рухи. Потім відповідне рух показують рушник, гребінець, мочалка, шампунь.

 «Пилосмок» (середній дошкільний вік)

Мета: розвивати спритність, швидкість реакції, координацію рухів.

Обладнання: 4 совка для сміття, 20 малих м’ячів, 4 корзини для сміття.

Ведучий розкидає по підлозі маленькі м’ячі, четверо дітей збирають їх совком без допомоги рук. Спіймані м’ячі кладуть до кошиків.

 «Як потрібно доглядати за собою» (старший дошкільний вік)

Мета: формувати навички контролю за виконанням правил особистої гігієни.

Обладнання: дзиґа, фішки, картки з питаннями.

Ведучий крутить дзиґа, який визначає картку з питанням. За правильну відповідь дитина отримує фішку. Виграє той, у кого виявиться більше фішок.

Питання

 1. Назви предмети, які тобі знадобляться для вмивання (мило, рушник).
 2. Назви предмети, які будуть потрібні для того, щоб прийняти душ (шампунь, мило, гель для душу).
 3. Як часто потрібно митися? (Кожен день).
 4. Як часто потрібно чистити зуби? (Вранці і ввечері).
 5. Як часто потрібно підстригати нігті? (Не рідше 1 разу на 10 днів).
 6. Як часто потрібно мити вуха? (Кожен день).
 7. Як часто потрібно міняти нижню білизну? (Кожен день).

«Щоб шкіра була здоровою» (старший дошкільний вік)

Мета: формувати навички контролю за виконанням правил особистої гігієни.

Обладнання: картинки, позначені червоним обідком з неправильними діями дітей.

Діти розглядають картинки («Дитина облизує садна, порізи», «Хлопчик в брудній білизні», «Дівчинка одягає чуже взуття») знаходять, що неправильно. За правильну відповідь дитина отримує фішку. Виграє той, у якого виявиться більше фішок.

«Хвалько» (старший дошкільний вік)

Мета: формувати навички контролю за виконанням правил особистої гігієни.

Розкажи про свою шкіру. Покажи на своє личко, свої руки, ноги і продовжи речення: «Моя шкіра чиста, ніжна, пружна, вона допомагає мені …»

 «Визначення» (старший дошкільний вік)

Мета: навчити дитину давати визначення.

Про яких предметах йде мова? Продовжити визначення.

Засіб для миття волосся – це …

Однорідна маса для чищення зубів – це …

Шматок тканини для витирання обличчя і тіла – це …

Засоби для миття рук і тіла – це …

Відповіді: шампунь, зубна паста, рушник, мило.

«Як берегти зуби» (старший дошкільний вік)

Мета: розповісти, що корисно, що шкідливо для зубів.

Обладнання: два площинних зуба – здоровий і хворий; предметні картинки з продуктами харчування.

На ігровому полі представлені картинки корисних і шкідливих для зубів продуктів харчування. Діти по черзі кладуть зображення хворого або здорового зуба поруч з картинкою із зображенням продуктів харчування, пояснюють свій вибір.

«Знайди небезпечні предмети» (молодший дошкільний вік)

Мета: допомогти дітям запам’ятати предмети, небезпечні для життя і здоров’я; допомогти самостійно зробити висновки про наслідки необережного поводження з ним.

Обладнання: ніж, ножиці, голка, праска.

У квартирі залишаються Андрійко Наташа. Їх батьки пішли на роботу. Давайте розповімо малюкам, якими предметами не можна їм користуватися, щоб не сталося лиха. Діти повторюють правила безпеки:

– Всі гострі, колючі, ріжучі предмети обов’язково треба класти на місце;

– Не можна включати електроприлади, вони можуть ударити струмом або стати причиною пожежі;

– Ні в якому разі не можна пробувати ліки – це отрута;

– Не можна чіпати пральні порошки, засіб для миття посуду, соду, хлорку;

– Небезпечно одному виходити на балкон.

«Відгадай загадку по картинці» (молодший дошкільний вік)

Мета: допомогти дітям запам’ятати основну групу небезпечних предметів, розвивати увагу.

Обладнання: картинки із зображенням небезпечних предметів.

Дорослий загадує загадку, а діти відгадують і знаходять відповідну картинку. Дорослий просить подумати і сказати, чим ці предмети небезпечні? Діти розповідають, яку небезпеку має кожен предмет.

«Наша вулиця, або Світлофор» (молодший дошкільний вік)

Цілі: закріпити знання дітей про сигнали світлофора, поняттях: вулиця, дорога, тротуар, дерева, будинки; пригадати ПДР.

Дітей вчать не поспішати, переходячи дорогу, бути уважним, знати і знаходити місце пішохідного переходу, розуміти сигнали світлофора, дорожні знаки.

«Автобус» (молодший дошкільний вік)

Цілі: закріпити знання ПДР; відпрацьовувати навички правильного спілкування, мова, соціальна поведінка.

Обладнання: маленькі стільці, кермо.

За допомогою лічилки обирають водія. Моделювання ситуацій: жінка з дитиною, бабуся, сліпий.

 «Перехід» (молодший дошкільний вік)

Закріплення ПДР. На підлозі смужками позначений перехід, на світлофорі червоне світло. Діти стоять біля переходу. На світлофорі жовте світло. На зелений сигнал діти йдуть по переходу, спочатку дивляться наліво, потім направо.

 «Намалюй дорожній знак» (старший дошкільний вік)

Мета: закріпити дорожні знаки.

Дітям дають папір і олівці. За дві хвилини діти повинні намалювати дорожні знаки.

«Сигнали світлофора» (середній дошкільний вік)

Мета: розвивати увагу.

Ведучий показує  сигнали світлофора, при зеленому світлі діти тупають ногами, при жовтому плескають у долоні, при червоному не роблять нічого.

«Ми водії» (старший дошкільний вік)

Мета: розвивати увагу.

Вихователь дає завдання, за сигналом змінювати напрямок: вліво, вправо, прямо, гальмуй …

«Небезпечно – не небезпечно» (старший дошкільний вік)

Цілі: вчити дітей відрізняти небезпечні життєві ситуації від безпечних; вміти передбачити результат можливого розвитку ситуації; закріплювати знання правил безпечної поведінки; виховувати почуття взаємодопомоги.

Обладнання: набір дидактичних картинок із зображенням небезпечних і безпечних для життя і здоров’я ситуацій; картки різних кольорів (червоного, білого і жовтого) в залежності від варіантів гри.

Зміст картинок: дитина лазить по сходах, читає книгу, стрибає з висоти, одягнений не по погоді, кашляє на інших і т. д.

Дітей просять визначити ступінь загрози пропонованої (наочної чи словесної) ситуації для життя і здоров’я, підняти певну картку, в залежності від небезпеки, правильно розкласти дидактичні картинки.

Уважно прослухавши розповідь вихователя, діти піднімають червону картку, якщо є небезпека, жовту – якщо небезпека може виникнути при певній поведінці, і білу – якщо небезпеки немає. Діти не повинні заважати один одному, при необхідності доповнювати відповіді товаришів, не підказувати і не користуватися підказками.

«Швидка допомога» (старший дошкільний вік)

Мета: закріпити у дітей знання і практичні вміння з надання першої допомоги.

Обладнання: картинки із зображенням медичного приладдя (термометр, бинт, зеленка).

Вихователь обіграє з дітьми ситуацію, коли людина порізала руку, ногу, розбив коліно, лікоть, підвищилася температура, коли захворіло горло, потрапила смітинка в око, пішла носом кров. По кожній ситуації відпрацьовують послідовність дій.

 «Мій вибір» (старший дошкільний вік)

Дітям пропонуються сюжетні картинки і відповідні тексти до них. Вихователь зачитує текст, а діти доводять правильність або неприпустимість даного вчинку, пояснюють, які правила порушені. Якщо дитина правильно пояснила вчинок – отримує фішку.

 «Наші помічники рослини»

Мета: закріпити у дітей уявлення про те, як допомогти собі та іншим залишатися завжди здоровим.

Обладнання: предметні картинки із зображенням лікарських рослин.

Гра проводиться за принципом лото. У дітей карти із зображенням лікарських рослин. Вихователь показує картинки з аналогічними малюнками. Дитина, у якого є ця рослина, розповідає про його використання для лікування. Якщо сказав правильно, отримує картинку. Виграє той, хто першим закриє свою картку.

 

Інструментарій для моніторингу

до розділу «Пожежна безпека»

(Знання та навички, які мають отримати діти на кінець перебування в дошкільному закладі)

Орієнтовні теми для перевірки знань, умінь та навичок дітей до розділу.

 • «Добрий та злий вогонь». (знання про користь та безпеку вогню).
 • «Мамині помічники» (знання про газові та електричні прилади)
 • «Розетка добра, розетка зла» (знання про заборонні правила з пожежної безпеки)
 • «Служба – 01 – попереджує» (знання номеру виклику служби МНС, уміння користуватися телефоном)
 • «Що потрібно пожежнику» (Знання про роботу пожежної служби).
 • «Іноді гра не доводить до добра» (усвідомлення біди, яку може причинити вогонь, якщо з ним гратися).
 • Знання художньої літератури та фольклору про пожежну безпеку.

Проблемно – пошукові питання

 • Для чого потрібний нам вогонь?
 • Які причини виникнення пожежі ви знаєте?
 • Як рятуватися з приміщення, охопленого полум’ям?
 • Чому не можна ховатися в кімнаті під час пожежі?
 • Чому не можна вмикати електроприлади та запалювати вогонь без дорослих?
 • Як можна загасити малий вогонь?
 • Яка небезпека від пожежі?
 • Чому найчастіше гинуть не від полум’я, а від диму?
 • Чому всі предмети на пожежному щиті червоного кольору?
 • Назви предмети на пожежному щиті.
 • Як викликати пожежників?
 • Що потрібно казати по телефону, коли викликаєш пожежних?
 • Для чого на пожежній машині дробина?
 • Чому пожежна машина має червоний колір?
 • Як водій пожежної машини повідомляє на дорозі. Що він поспішає на пожежу?
 • Поясни вислів «Поспішає, як на пожежу».

  

Інструментарій для моніторингу

до розділу «Дитина на вулицях міста»

(Знання та навички, які мають отримати діти на кінець перебування в дошкільному закладі)

Орієнтовні теми для перевірки знань, умінь та навичок дітей до розділу.

 • «Червоний, жовтий, зелений» (знання про дію світлофору).
 • «Азбука автомобільних доріг» (знання про різні види пішохідних переходів).
 • «Ми – пасажири» (засвоєння правил поведінки в міському транспорті, безпека на зупинках).
 • «Щоб не трапилося лиха» (правила безпечних ігор з м’ячем, катання на самокаті поблизу дороги).
 • «Хто такий дорожній знак»? (значення деяких дорожніх знаків)
 • Якщо ти загубився (власні дії, якщо загубився в незнайомому місці)
 • Знання про роботу ДАЇ.
 • Знання художньої літератури та фольклору про дорожній рух та вулицю.

Проблемно – пошукові питання

 • Яка» тварина» вказує путь пішоходу?
 • Скільки кольорів має світлофор?
 • Розкажи про призначення кольорів світлофора.
 • Що загрожує людині, яка перебігає дорогу в недозволеному місці?
 • Навіщо потрібні дорожні знаки?
 • Який знак забороняє перехід?
 • Як називають паличку регулювальника?
 • Який сигнал світлофора забороняє рух?
 • Чому жовтий знак світлофора називають попереджувальним?
 • З якого боку слід обходити автобус, автомобіль?
 • Де малятам можна гратися на вулиці, кататися на санчатах, їздити на самокаті?
 • Чому не можна їсти солодощі, лузгати насіння в транспорті?
 • Чи можна псувати сидіння в громадянському транспорті? Поясніть чому.
 • Які правила поведінки в міському транспорті ви знаєте?
 • До кого слід звертатися, якщо ти загубився на вулиці?

 

Інструментарій для моніторингу

до розділу «Дитина у світі природи»

(Знання та навички, які мають отримати діти на кінець перебування в дошкільному закладі)

Орієнтовні теми для перевірки знань, умінь та навичок дітей до розділу.

 • «Квіткова аптека» (знання про лікарські рослини)
 • У природи є різна погода (Знання про природні стихійні явища).
 • «Кусючі – приставучі» (знання про співіснування людини поруч з дикими, безпритульними тваринами та комахами).
 • «Тече річка невеличка» (користь людям від води. Правила поведінки біля водойми. Чому потрібно вчитися плавати).
 • «Подорож до лісу» (знання про отруйні та їстівні гриби та ягоди)
 • «До природи не неси шкоди» (Знання про взаємозв’язок людини з живою та неживою природою).
 • Знання художньої літератури та фольклору про людину в природному оточенні.

Проблемно – пошукові питання

 • Що таке жива та нежива природа?
 • Як треба поводитись, коли надворі гроза?
 • Чи всі тварини добрі, лагідні? Назви правила поведінки з тваринами.
 • Чому не можна спілкуватися з безпритульними тваринами?
 • Якщо у собаки забирати кістку, що вона зробить?
 • Чому не можна стискати кішку?
 • Якщо тварина мешкає у клітці. Чи можна її чіпати?
 • Хлопчика вкусила миша, яку він впіймав у лісі. Безпечно це чи ні?
 • Чи можна брати до рук лісових мешканців (вуж, жаба їжак, миша) ?
 • Як треба поводитись з лісовими мешканцями?
 • Після гри з домашніми улюбленцями що потрібно зробити?
 • Як врятуватися від бджіл7 Чи можна чіпати осині гнізда?
 • Як ти розумієш вислів «Ліс – легені планети»?
 • Чи можна смітити в лісі, чому(
 • Чим загрожує засмічення лісу?
 • Чому не можна ламати гілки на деревах, рвати квіти?
 • Назви їстівні та отруйні гриби.
 • Чи можна їх рвати без дорослих?
 • Чи можна кликати на допомогу жартома?
 • Чому не можна ставати на тонкий лід?
 • Чи можна їсти бурульки? Чому?

 Інструментарій для моніторингу

до розділу «Дитина та інші люди»

(Знання та навички, які мають отримати діти на кінець перебування в дошкільному закладі)

Орієнтовні теми для перевірки знань, умінь та навичок дітей до розділу.

 • «Незнайомець – друг чи ворог?» (рідні, чужі люди, небезпечні контакти з ними, шляхи їх уникнення).
 • «Твій дім – твоя фортеця» (знання, як поводитися, якщо залишився сам вдома. Чого не слід забувати, коли виходиш з квартири на вулицю).
 • «Твої друзі» (навіщо кожному з нас потрібен товариш? Кого можна запрошувати до себе додому).
 • «Якщо чужий приходить в дім» (навички поводження з незнайомими людьми, за відсутності дорослих).
 • «Один серед чужих» (знання про небезпеку поводження з незнайомцями у дворі, ліфті, на вулиці, у громадських місцях).
 • «Обережно – загроза для життя» (знання про небезпеку ігор у непристосованих до цього місцях (підвал, звалище, будівництво).
 • Знання художньої літератури та фольклору про особисту безпеку дитини.

Проблемно – пошукові питання

 • Яких дорослих людей, окрім членів твоєї родини, ти знаєш?
 • Як називається людина якої ти не знаєш?
 • Знайомці та незнайомці, з ким можна поводитися, а ким ні?
 • Що потрібно робити, коли незнайомець звертається до тебе на вулиці?
 • Чи варто приймати подарунки та цукерки від незнайомців?
 • Що слід згадати, коли ти загубився?
 • Чи заходиш ти до ліфта з незнайомими людьми?
 • Де потрібно носити ключа від квартири?
 • Чи відчиниш ти двері людині в формі? А дитині?
 • Яка небезпека чекає на тебе біля відкритого вікна, балкона?
 • Яка небезпека чекає на тебе, якщо ти сядеш покататися до чужої машини?
 • Назви місця, в яких заборонено гратися.
 • Чим небезпечні підвали, горища, будівництво?
 • Чому не можна жартома ховатися і не озиватися, якщо тебе шукають?

 

Інструментарій для моніторингу

до розділу «Здоров’я дитини»

(Знання та навички, які мають отримати діти на кінець перебування в дошкільному закладі)

Орієнтовні теми для перевірки знань, умінь та навичок дітей до розділу.

«Друзі твого здоровя»:

 • «Я – такий складний» (знання про організм, органи. Що може бути безпечним для очей, рук, ніг, голови).
 • «Чистота – запорука здоров’я» (знання правил особистої гігієни, догляд за тілом).
 • «Сонце, повітря, вода – наші найкращі друзі» (основи загартування, масаж. Знання про правильне використання одягу відповідно до погодних умов).
 • «Ми зі спортом дружимо!» (фізична культура, правила безпечної поведінки під час її проведення).
 • «Вчимося володіти собою» (настрій, самооцінка, емоції, навички релаксації).

«Вороги твого здоров’я»:

 • «Як чинити, щоб менше хворіти» (ознаки захворювання, знання правил поведінки хворої людини).
 • «Про шкідливі звички» (обгризання нігтів, смоктання пальців).
 • «Сам собі лікар» (знання про те, що здоров’я легко загубити, якщо про нього не дбати).
 • Знання художньої літератури та фольклору про збереження здоров’я.

Проблемно – пошукові питання

 • Навіщо потрібно робити ранкову гімнастику?
 • Кому може бути потрібна твоя допомога?
 • Що слід знати та вміти для того, щоб допомогти іншому?
 • Як поводитися з ліками, які мама забула прибрати?
 • Яка небезпека чатує на людей, які не люблять чистити зуби?
 • Добре чи погано їсти багато солодощів? Чому?
 • Про що сигналізує зубний біль?
 • Коли спека, як слід одягатися?
 • Ти прийшов з вулиці. Що потрібно зробити?
 • Що трапиться, якщо не мити руки?
 • Під час спеки ти вирішив напитися холодної води. Що може трапитися?
 • Чому звичка гризти нігті вважається шкідливою?
 • Чому часто кажуть «Здоров’я не купиш»?
 • Як ти розумієш прислів’я «Здоров’я – найдорожчий скарб».
 • Як вберегтися від грипу та застуди?
 • Чому не люблять забіяк?
 • Як ти розумієш вислів «Стався до людей так. Як ти хочеш, щоб ставилися до тебе»?
 • Які бувають хвороби?
 • Як потрібно захищатись від хвороб?

Практичні матеріали щодо роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей в дошкільних навчальних закладах

Створення системи управління безпекою життєдіяльності

 • Наказ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у новому навчальному році
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у новому навчальному році
 • Положення про службу безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі
 • Циклограма роботи керівника дошкільного навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Обов’язки керівника щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі

Встановлення вимог безпеки під час освітнього процесу

 • Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом МОН України від 28.10.2008 №985)
 • Інструкція з безпеки під час проведення занять з ігровими комплексами на базі персональних електронно-обчислювальних машин та відеодисплейних терміналів для учасників освітнього процесу
 • Вимоги щодо безпеки життєдіяльності дітей під час проведення занять із плавання
 • Пам’ятки для інструктора з фізкультури та вихователя щодо створення безпечних умов під час виконання таких основних рухів та спортивних вправ:
 • ходьби та бігу;
 • шикування та перешикування;
 • стрибків;
 • вправ з рівноваги;
 • вправ на кільцях;
 • вправ з метання;
 • вправ з лазіння та повзання;
 • акробатичних вправ та групувань, перекатів, перекидів;
 • вправ на перекладині;
 • вправ на рукоході
 • Інструкція з безпеки проведення екскурсій з дітьми

 Організація Тижня безпеки дитини

 • Пам’ятка для керівника дошкільного навчального закладу «Особливості організації та проведення Тижня безпеки дитини»
 • Наказ про організацію та проведення Тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі
 • План основних заходів підготовки до проведення Тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі
 • План проведення Тижня безпеки дитини
 • Звіт про проведення Тижня безпеки дитини
 • Наказ про підсумки проведення Тижня безпеки дитини

 Профілактика дитячого травматизму

 • Наказ про організацію роботи із запобігання дитячого травматизму під час освітнього процесу
 • Наказ про організацію роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму
 • План роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму на навчальний рік
 • Наказ про заходи щодо забезпечення безпеки у дошкільному навчальному закладі під час проведення новорічних свят
 • Наказ про стан роботи з профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі
 • Пам’ятка для педагогів та батьків «Причини травмування дітей»
 • Пам’ятка для батьків щодо правил дорожнього руху

 Розслідування та облік нещасних випадків

 • Покроковий алгоритм розслідування нещасного випадку, що стався з вихованцем дошкільного навчального закладу під час освітнього процесу
 • Повідомлення про нещасний випадок
 • Наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку
 • Запит до лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкоджень потерпілого
 • Акт про нещасний випадок, що стався з вихованцем. Форма Н-Н
 • Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим
 • Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями дошкільного навчального закладу

 Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

та безпеки життєдіяльності

 • Наказ про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • План – графік проведення навчання педагогічних працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • План – графік проведення перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Екзаменаційні питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників дошкільного навчального закладу
 • Протокол засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

 Навчання правил надання першої долікарської допомоги

 • Наказ про створення комісії з навчання та перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги
 • Правила надання першої долікарської допомоги при забиттях
 • Правила надання першої долікарської допомоги при пораненнях
 • Правила надання першої долікарської допомоги при кровотечі
 • Загальні правила надання першої долікарської допомоги при отруєннях
 • Правила надання першої долікарської допомоги у разі перорального отруєння лікарськими засобами
 • Правила надання першої долікарської допомоги при ураженні електричним струмом
 • Правила надання першої долікарської допомоги при сонячному опіку та тепловому ударі
 • Правила надання першої долікарської допомоги при укусах тварин
 • Правила надання першої долікарської допомоги при укусі змії
 • Правила надання першої долікарської допомоги дітям – алергікам при укусах комах
 • Правила надання першої долікарської допомоги при обмороженні
 • Правила надання першої долікарської допомоги у разі утоплення

 Підготовка нового навчального закладу

до нового навчального року

 • Наказ про готовність дошкільного навчального закладу до нового навчального року
 • Акт прийому готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року
 • Акт про проведення обстеження внутрішніх та зовнішніх стін приміщень дошкільного навчального закладу, що облицьовані плиткою
 • Акт – дозвіл на проведення занять з музики у музичній залі
 • Акт – дозвіл на проведення занять з фізичної культури у спортивному залі
 • Акт про випробування спортивного обладнання
 • Пам’ятка «Методи випробування гімнастичних приладів»
 • Журнал реєстрації результатів випробувань спортивного обладнання

 Підготовка навчального закладу до опалювального періоду

 • План організаційно-технічних заходів підготовки дошкільного навчального закладу до опалювального періоду
 • Наказ про перевірку готовності дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період
 • Акт стану готовності теплового господарства дошкільного навчального закладу до роботи в опалювальний період

 Санітарно – гігієнічний режим у навчальному закладі

 • Наказ про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей
 • Наказ про запобігання харчовим отруєнням та організацію раціонального харчування дітей у літній період
 • Наказ про єдиний санітарний день у дошкільному навчальному закладі
 • Наказ про адміністративно – організаційні заходи для запобігання поширенню гострих респіраторних вірусних захворювань у дошкільному навчальному закладі
 • План профілактичних заходів для запобігання поширенню гострих респіраторних вірусних захворювань у дошкільному навчальному закладі
 • Нормативи штучної освітленості основних приміщень дошкільного навчального закладу
 • Вимоги до температури повітря у приміщеннях дошкільного навчального закладу
 • Вимоги до висоти столів та стільців відповідно до зросту дітей дошкільного віку

 

Аналіз та контроль роботи з безпеки життєдіяльності

 • Циклограма контролю організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу
 • Перспективний план контрольно-аналітичної діяльності дошкільного навчального закладу зі створення безпечних умов життєдіяльності дітей, формування у них відповідних знань та навичок з основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки
 • Наказ про виконання вимог нормативно – правових актів з безпеки життєдіяльності дітей
 • Картка експрес – аналізу роботи вихователів із профілактики травматизму серед дошкільників
 • Протокол оцінювання результативності освітньої роботи з дітьми групи з безпеки життєдіяльності

 

 Консультація для вихователів:

 «Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки життєдіяльності»

Дошкільна освіта в багаторівневому освітянському просторі України є вихідною ланкою в системі неперервної освіти, у становленні та розвитку особистості. Дошкільна ланка освіти є пріоритетною в єдиній національній системі неперервної освіти, оскільки досвід розвитку людства, наукові дослідження свідчать, що в дітей дошкільного віку під впливом зовнішніх обставин підсвідомо формується будова розуму й духовності. Тому на дошкільний навчальний заклад покладається відповідальність за здійснення цілеспрямованого виховання у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, формування у них адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.
У Законі України «Про дошкільну освіту» записано: «Дошкільний заклад освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. Здоров’я, його охорона та зміцнення, безпека дітей повинні бути життєвою стратегією пріоритетом у роботі дошкільних закладів».

Збереження і зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дітей дошкільного віку – це один із найакту­альніших і основних напрямів роботи педагогічного колективу нашого дошкільного навчального закладу. Щоб забезпечити гармоній­ний розвиток людини, потрібно з наймолодшого віку формувати в малят усвідомлення цінності свого життя і здоров’я, бережного ставлення до власного здоров’я, вироблення стереотипів без­печної поведінки в довкіллі.

Головна ме­та: навчання – формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, накопичення ними знань та навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку тощо. Слушні та вчасні поради дорослих по­винні допомогти дитині зберегти своє життя, зміцнити здоров’я, усвідомити, що грати можна не скрізь і що деякі заборони та правила – не примхи дорослих, а життєва необхідність.

Основою для створення навчально-виховних програм для дітей дошкільного віку в Україні є Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми чинними програмами, зокрема прорамою розвитку дитини дошкільного віку “Дитина”. Її зміст побудований відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу та спрямовує навчально-виховний процес на досягнення соціально закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини). Це зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній Базового компоненту (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, розкриває важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття в подальшому спеціальних знань та вмінь.

Питання безпеки життєдіяльності входять до всіх освітніх ліній Базоваго компоненту, а як виокремлена складова змісту освіти – до освітньої лінії “Особистість дитини”. Результатом освітньої роботи щодо вивчення змісту безпеки життєдіяльності є здатність дитини диференціювати поняття “безпечне” і “небезпечне”, усвідомлювати важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей). Дитина повинна знати правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді, на льоду, на ігровому, спортивному майданчиках, орієнтуватися у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами; пожежної та електробезпеки; користування транспортом; розуміти значення основних знаків дорожнього руху тощо; знати та вміти скористатися номером телефону служб допомоги (пожежна, медична, міліція); усвідомлювати, до кого можна звернутись у критичній ситуації, володіти навичками безпечної поведінки в умовах агресивного поводження однолітків або дорослих.

Формування в дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах поведінки дорослих. Розбіжності вимог до дитини батьків удома та вихователів у дошкільному закладі можуть викликати в дитини почуття образи, збентеження та навіть агресії. Тому вихователі у професійній діяльності повинні намагатися зробити батьків своїми однодумцями – постійно залучати їх до навчально-виховного процесу, надавати батькам інформацію про створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на подвір’ї, на відпочинку (правила особистої безпеки та безпеки оточуючих, дії в екстремальних ситуаціях тощо). Доречним буде також створення відповідного інформаційного куточка (стенду), за допомогою якого вихованці отримуватимуть нові і повторюватимуть вже знайомі правила з безпеки життєдіяльності.

Важливим фактором формування безпечного способу життєдіяльності є середовище перебування дитини – дошкільний навчальний заклад. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про дошкільну освіту” дошкільний навчальний заклад повинен створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечити їх дотримання; сформувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки; сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей.

Формування безпечного способу життя має бути організоване як систематична робота з дітьми й охоплювати всі провідні форми діяльності дитини (гру, спілкування, трудову (предметно-практичну) діяльність). При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку перевагу доцільно надавати спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової та пошуково – дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню спільних проектів.

Важливим чинником ефективної роботи з питань безпеки життєдіяльності виступає тісна взаємодія між батьками та педагогами. Для цього варто долучати батьків до різноманітних заходів: практичних семінарів – практикумів; родинних клубів за інтересами; участі у спільних проектах, виставках, розвагах, тижневиках.

В організації навчально – виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності дошкільників можна визначити такі основні напрямки:

така робота не повинна обмежуватися засвоєнням норм та правил;

дітей необхідно навчати обачності, навичок орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях;

максимального ефекту можна досягти, якщо буде прослідковуватися єдина стратегічна лінія у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів;

слід враховувати деякі принципові аспекти роботи з дітьми, які суттєво відрізняються від аналогічної роботи з дорослими ( розповіді, бесіди, відеофільми про наслідки пожеж, повеней, інших небезпек тощо).

Перевага в освітньо – виховному процесі має надаватися цікавим довірливим бесідам, розмовам, моделюванню та аналізу певних ситуацій, релаксаційним паузам, етюдам з психогімнастики, дидактичним та сюжетно – рольовим іграм.
Особливу увагу слід звернути на те, щоб максимально використовувати наочність (ілюстрації, альбоми, картини, відеофільми тощо); проводити цільові прогулянки, екскурсії, вечори розваг, спеціальні дні або тижні безпеки, до участі в яких необхідно залучати медиків, батьків та інших спеціалістів.

Знайомлячи дітей з небезпечними чинниками довкілля, не можна у них викликати тривогу, страх, неспокій. Головне правило для вихователів і батьків – не лякати малих можливою небезпекою, а виховувати розумну обережність, прищіплювати навички правильних дій.

Навчання і виховання з питань захисту і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на сьогоднішній день повинно спрямовуватися на формування у дітей:

– розуміння цінності власного життя та здоров’я, основ здорового способу життя;

правил безпечної поведінки на ігрових та спортивних майданчиків, під час художньої праці тощо.

– правил безпечного перебування на вулицях, правил поводження з незнайомими людьми;

– навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;

– уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби та вміння реалізувати знання у природному середовищі;

– уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град…),

– ознайомлення дітей з їх природою, характерними ознаками, негативними наслідками;

– уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

– бережного проводження з ліками, хімічними речовинами, побутовою хімією;

– відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму, правил протипожежної небезпеки.
Адже людина може запобігти біді, уберегти себе і своїх близьких від небезпеки, якщо буде володіти елементарними знаннями основ безпеки життєдіяльності. Знання ці формуються в процесі виховання, отже, навчання дітей, забезпечення безпеки їх життєдіяльності є актуальним педагогічним завданням.

  

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

Консультація для вихователів

 Проблема безпеки дитини, її уміння захистити себе завжди була актуальною, а останнім часом загострюється все більше. За результатами опитування, яке було проведено у дошкільних закладах, близько третини дітей 5-річного віку та близько половини дітей 6-річного віку самостійно грають на вулиці. Більше 50% дітей обох вікових груп батьки залишають вдома одних, без нагляду дорослих.

Спеціалісти відмічають високий рівень травматизму серед старших дошкільників та молодших школярів. І якщо серед учнів переважає вуличний травматизм, то дошкільники частіше отримують побутові, домашні травми. Ось чому, починаючи з дошкільного віку, так важливо формувати у дітей свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я, розуміння особистої відповідальності за них.

Існуючі освітні програми з валеології та охорони безпеки життєдіяльності ще не отримали значного поширення, а головне, вони недостатньо зорієнтовані на дітей молодших вікових груп. До того ж ці програми мають здебільшого описовий, пізнавальний характер, а ті поради, що в них даються («Не суй пальці до розетки», «Не розмовляй з незнайомими людьми» і інші), є вказівкою не до реальних дій, а до не дій.

Найбільш вдалою формою є ігровий тренінг. Для дошкільняти включення в гру просте і природне, дитина не грає у життя, а живе у грі. А тому практичні знання, які вона отримує у ході тренінгу, не опосредовані, а є результатом реально набутого життєвого досвіду.

Через ігрову ситуацію тренінг дозволяє кожній дитині побувати в ситуації, яка подібна критичній життєвій, та самостійно чи за допомогою групи знайти вірне рішення, відпрацювати алгоритм поведінки в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Опанування алгоритмом дає дитині можливість при зустрічі з новою ситуацією вже самій обирати той тип поведінки, який дозволить їй захистити себе.

Хід кожного заняття – тренінгу визначається реакцією дітей, їх рівнем обізнаності. Постійним є лише коло питань, які пропонуються для вирішення.

Це можуть бути наступні питання:

– як вести себе, якщо заблукали на вулиці, в магазині, на вокзалі;

– як можна звернутися за допомогою до міліціонера, до перехожих;

– як позбавитися від спілкування з настирливим перехожим;

– як виконувати основні правила дорожнього руху для пішоходів;

– як вести себе, якщо порізав палець тощо.

Ігровий тренінг, спрямовуючи дітей на пошук виходу із кризової ситуації, сприяє розвитку їх пошукової активності. Однак не варто при цьому нехтувати негативним досвідом дітей, адже тільки проживаючи, відчуваючи негативні ситуації, людина стає обачливішою.

Як свідчить практика, переваги ігрового тренінгу полягають ще й в тому, що він має психопрофілактичний ефект. Зустріч з ситуацією, яка може спричинити травму, навіть розповідь про неї викликає у дитини страх. Програвання ж ситуації дозволяє зняти його або зменшити напругу. У той же час при проведенні ігрового тренінгу з основ безпеки не можна ототожнювати гру з реальністю (якщо до квартири спробують залізти крадії, ти можеш вести себе так, як у цій грі). Даючи таку інструкцію, дорослий підсвідомо підтримує тривожні очікування дитини у той час, коли перед ним стоїть зовсім інше завдання – заспокоїти дитину, але при цьому ненав’язливо дати їй модель поведінки в небезпечній ситуації. Важливо також, щоб гра не нагадувала екзамен. Не варто зводити ситуації лише до запитання: «Як треба вчинити у такому випадку?» Не обов’язково вводити в гру елементи чарівної казки – це може відволікати дітей від основної мети.

Знання дитиною того, що можна, чого не можна робити і чому сприяють розвитку її життєвої компетентності, заохочують самостійність у різних видах діяльності з дорослими, зберігають почуття довіри до світу та оточуючих.

 

 Пам’ятка для батьків

дітей молодшого дошкільного віку

по вихованню грамотного пішохода

Батьки – активні помічники педагогів у формуванні в дітей дисциплінованого поведінки на вулиці, дотримання ними правил безпеки.

У молодшому дошкільному віці дитина повинна засвоїти наступне:

 1. Без дорослих на дорогу виходити не можна, йдеш із дорослим за руку, не виривайся, не сходь із тротуару.
 2. Ходити по вулиці треба спокійним кроком, дотримуючись правої сторони тротуару.
 3. Переходити дорогу можна тільки по пішохідному тротуару на зелений сигнал світлофора, переконавшись, що всі автомобілі зупинилися.
 4. Проїзна частина призначена тільки для транспортних засобів.
 5. Рух транспорту на дорозі регулюється сигналами світлофора й міліціонером-регулювальником.
 6. У суспільному транспорті не витикатися з вікон, не виставляти руки які-небудь предмети.

Усі ці поняття дитина засвоїть більш міцно, якщо його знайомлять із Правилами дорожнього руху систематично, ненав’язливо. Використовуйте для цього відповідні ситуації на вулиці у дворі, по дорозі в дитячий садок. Перебуваючи з малям на вулиці корисно пояснювати йому все, що відбувається на дорозі із транспортом, пішоходами. Наприклад, чому в цей момент не можна перейти проїзну частину, які на цей випадок існують правила для пішоходів і автомобілів, укажіть на порушників, відзначивши, що вони порушують правила, ризикуючи потрапити під транспортні засоби, що рухаються.

Щоб розвити в дитини зорову пам’ять, закріпити зорові враження, запропонуєте маляті, вертаючись із ним з дитячого садка, самому знайти дорогу додому, або навпаки, привести вас ранком у дитячий садок.

Не залякуйте дитину вулицею – панічний страх перед транспортом не менш шкідливий, ніж безтурботність і неуважність!

Корисно читати дитині вірші про Правила дорожнього руху й показувати малюнки з дорожніми знаками й різними дорожніми ситуаціями. Купить дитині іграшкові автомобілі, автобуси, світлофори, фігурки регулювальників і організуйте ігри по придуманих вами сюжетам, що відбивають різні ситуації на вулиці. Гра гарний засіб навчання дитину дорожній грамоті.

Пам’ятайте! Дитина вчиться законам вулиці, беручи приклад з вас – батьків, інших дорослих. Нехай ваш приклад вчить дисциплінованій поведінці на вулиці не тільки вашої дитини, але й інших дітей.

Намагайтеся зробити все можливе, щоб захистити дітей від нещасних випадків на дорогах!

Методичні матеріали для роботи з батьками

під час проведення

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Народна мудрість «Те, чому навчиш Петрика, ніколи не навчиш Петра» набуває суттєвого значення, коли мова йде про дошкільні навчальні заклади. Саме вони є базовими в процесі створення у дітей на все життя стереотипу здорового і безпечного способу буття. Поглиблюючи знання дітей, в них формується готовність до ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла малюкові, тобто вони психологічно готові до сприйняття відповідної інформації про небезпеку та до практичних дій у надзвичайних ситуаціях, дитяча психіка не буде травмована, що в свою чергу допоможе вберегти дитину від стресів, тривог та страхів.

Але максимальний ефект в навчанні безпеці досягається лише в тому випадку, коли навчально-виховна робота здійснюється одночасно в трьох напрямках: дошкільний навчальний заклад – діти – батьки.

Систематична й планомірна робота з дошкільниками та їхніми батьками дає змогу формувати у дітей навички регулювання власної поведінки в довкіллі, серед людей, предметів, в умовах природних стихійних явищ. Формування в дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах дорослих. Тому педагогам дошкільного закладу необхідно приділити особливу увагу роботі з батьками, переконати їх, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо близькі їй дорослі самі не завжди ними керуються, зробити батьків своїми однодумцями з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят.

Основними напрямками роботи педагогів з батьками є:

– ознайомлення батьків з правилами особистої безпеки та правилами поведінки в різних екстремальних ситуаціях;

– інформування щодо створення максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на подвір’ї, на відпочинку та ін.;

– ознайомлення батьків з роботою дошкільного навчального закладу з проблем безпеки життєдіяльності дітей та результатами навчання і виховання під час бесід, консультацій, дискусій і т.д.;

– залучення батьків до навчально-виховного процесу;

– виготовлення папок, наповнених інформаційним матеріалом на тематику безпеки життєдіяльності;

– виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів в Куточок ЦЗ;

– ознайомлення з новинками літератури на тематику безпеки життєдіяльності;

– проведення спільних заходів, Днів здоров’я, Тижнів безпеки дитини, «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»;

– вивчення та поширення кращого досвіду родинного виховання з формування у дітей основ безпеки життєдіяльності.

Форми роботи з батьками

Бесіди: «Охорона життя і здоров’я дітей – одна з найважливіших проблем сучасності», «Основи формування життєво безпечної поведінки в дітей дошкільного віку», «Вогонь у звичаях і традиціях українців», «Електричний струм і здоров’я дитини», «Природне середовище і здоров’я дитини».

Лекції – консультації: «Ознайомлення дітей з гострими предметами та правилами поведінки з ними», «Дотримання правил вуличного руху дорослими і дітьми», «Безпека катання на лижах, санчатах, ковзанах, велосипеді», «Профілактика отруєнь солодощами».

Дискусії: «Електрика і діти», «Здоров’я і настрій», «Емоції та здоров’я», «Іграшки: небезпека чи забавка?».

Усні журнали: «!Увага! Перехрестя!», «Обережно! Гриби їстівні та отруйні», «”Брати” наші менші», «Правила поведінки з домашніми тваринами», «Батьки, діти та надзвичайні ситуації».

Круглі столи для роботи з батьками: «Безпека дошкільників – турбота дорослих».

Дидактичні вправи, які батьки можуть проводити з дітьми під час занять, на прогулянці, у ранкові та вечірні години: «Продовжи речення», «Можна – не можна», «Вибери “небезпечне” слово і поясни його лексичне значення».

Творчі тренінги на створення порад, пам’яток, плакатів, матеріалів для стендів з подальшим коментуванням.

Поради батькам щодо збереження життя і здоров’я дітей:

– кожна дитина має усвідомлювати, що немає більшої цінності, ніж життя,  має бути впевненою, що її люблять і цінують;

– дитина має знати, що у неї є права. Так само, як право дихати, вона має право захищати своє тіло, свої думки, свої погляди;

– дитина не повинна боятись. Страх – поганий помічник у ситуаціях, коли треба діяти рішуче і швидко;

– не можна виховувати у дитини сліпе підкорення авторитету дорослого або виробляти у неї автоматичні звички. Дії дитини мають бути свідомими і розумними, а дорослі повинні заохочувати прояви дитячої ініціативи;

– дитина має довіряти близьким дорослим – батькам, вихователям – і, не вагаючись, розповідати їм про будь-яку пригоду; дитина має бути певною, що близькі зрозуміють та допоможуть;

– у розмовах з дитиною не може бути заборонених тем;

– діти мають бути певні: ніхто не каратиме їх за відмову розмовляти з незнайомими людьми. У ситуації, коли дорослі проявляють настирливість чи агресивність, діти мають право брехати, кричати, тікати, здіймати паніку, робити все, що вважають за потрібне, аби залишитися неушкодженими;

– дитина має знати, що інтимні частини тіла належать лише їй, і у відсутності батьків та вихователів ніхто без дозволу дитини не має права їх оглядати, а тим більше – торкатися. Навіть під час медичних оглядів у дошкільних навчальних закладах поруч з дитиною має бути вихователь.

Варто зважати на те, що безпека – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, вміння адекватно поводитися в різних ситуаціях. Адже опинитися в екстремальній ситуації дитина може зовсім несподівано, тоді, коли близького дорослого, який захистив би її, немає поруч.

 Небезпеки, які можуть зустрітися на життєвому шляху дитини

Важкі предмети, які можуть упасти з полиці.

Гострі предмети.

Грубо оброблене дерево.

Електричний струм.

Елементи живлення (батарейки, акумулятори).

Газові плити.

Небезпечні рідини: окріп, оцет, одеколон, спиртне, отрути, кислоти, луги, розчинники.

Водойми: можна потонути, при пірнанні можна наткнутися на гострий предмет.

Лід на водоймах: можна провалитися чи потрапити в непомітну ополонку.

Лід на доріжках: можна послизнутися.

Будівництво: ями, гострі предмети, будівельні машини, не огороджені майданчики на висоті.

Дах, вікно, балкон: можна впасти.

Собаки: можуть злякати, покусати, заразити сказом й іншими хворобами.

Саморобна зброя: рогатки, луки, самостріли й ін.

Викрадачі дітей.

Автомобільна дорога.

Автомобіль, що маневрує у дворі.

Залізниця : вихор від потягу може збити з ніг.

Крута гірка.

Люк на тротуарі.

Отруйні рослини, гриби.

Бурульки: можуть впасти на голову.

Сонце: можна отримати тепловий удар або сонячний опік.

Укуси змій, кліщів, павуків, перетинчастокрилих.

Ліс: можна заблукати.

Натовп: можна згубитися, або бути затиснутим у ньому.

Низька температура взимку: можна отримати обмороження.

Особливі небезпеки для малюків

Маленькі предмети можуть бути проковтнуті дитиною.

Мотузка, великий шматок тканини: дитина може заплутатися й задихнутися.

Гострий або твердий край ліжка, іграшка із твердою гранню або штирем.

Пластиковий мішок: дитина може надягти його на голову й задихнутися.

Нова їжа може викликати алергію. Новий продукт давайте пробувати дитині у невеликій кількості.

Небезпечні гучні метушливі ігри: діти збуджуються, перестають зважати на небезпеку.

10 правил – пам’яток для батьків

Люби свою дитину! Радій з її присутності, сприймай її такою, якою вона є; не ображай, не принижуй, не позбавляй її бути впевненою у собі, не піддавай несправедливому покаранню.

Охороняй свою дитину! Захищай від фізичних і душевних небезпек, навіть жертвуючи  власними інтересами і ризикуючи життям.

Будь прикладом для своєї дитини! Нехай у вашій сім’ї побутують чесність, скромність, гармонія.

Грайся зі своєю дитиною! Приділяй їй якомога більше часу, розмовляй з нею.

Працюй зі своєю дитиною! Привчай її включатися в усі роботи по господарству.

Дозволь дитині набути життєвого досвіду! Хай навіть не безболісно, але самостійно.

Покажи дитині можливості й межі людської свободи!

Привчай дитину бути слухняною! Батьки повинні стежити за поведінкою дитини і спрямовувати її таким чином, щоб дії не завдавали шкоди ні їй самій, ані іншим.

Чекай від дитини тільки таких міркувань та оцінок, на які вона здатна у своєму віці, виходячи з рівня розвитку і життєвого досвіду.

Зроби так, щоб спогад про щасливе дитинство зігрівав її все життя. Знай: життя наших дітей залежить тільки від нас самих!

Це корисно знати: Якщо дитина…

Порізалась. Промийте ушкоджене місце ватою, змоченою перекисом водню. Краї рани обробіть йодом чи зеленкою, накладіть пов’язку. Коли рана глибока, і ви не можете зупинити кровотечу, зверніться до лікаря..

Вдарилася головою. Покладіть її в ліжко й робіть компреси з холодної води на забите місце, міняючи їх у міру нагрівання. Нудота і запаморочення – ознаки струсу мозку. Негайно викличте швидку допомогу.

Проковтнула ліки. Спробуйте якомога швидше викликати в неї блювоту. Обгорніть палець бинтом, відкрийте рот і злегка натисніть на корінь язика. До приїзду лікарів визначте, скільки і які ліки проковтнула  дитина. Слабкість, сонливість або надмірне збудження – ознаки отруєння.

Випила оцет. Примусьте її до прибуття лікаря випити якомога більше води з білками курячих яєць або просто чистої води.

Ошпарилася. Змажте натуральним медом чи покладіть на уражене місце натерту картоплину, поміняйте двічі-тричі, а потім накрийте опік капустяним листком. Пухирці не проколюйте. Якщо опік має більшу площу, ніж долоня дитини, терміново зверніться до лікаря. До його приїзду нічим не змащуйте й не присипайте шкіру, просто накрийте ошпарене місце стерильним бинтом.

Впала з висоти. Переконайтесь у тому, що в дитини, яка впала з висоти, немає зовнішньої кровотечі. Якщо в тілі малюка стирчить палка, уламок скла або заліза, не витягуйте його самі. Кровотеча може посилитися, від чого стан погіршиться.

Якщо рана відкрита і кровотеча сильна, її можна на 15 хвилин зупинити, використавши джгут. Ушкоджену частину тіла, по можливості, необхідно підняти вище від рівня грудей потерпілого. Навіть якщо відсутні ознаки зовнішньої кровотечі, при падінні з висоти можлива внутрішня кровотеча і ушкодження внутрішніх органів Необхідна негайна допомога лікаря.

Дитину, яка впала з висоти, доставляють у лікарню в горизонтальному положенні, повернувши голову вбік, щоб не запав язик.

Рекомендації семінару

щодо формування навичок та вмінь

з безпеки життєдіяльності

Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки – один із пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного навчального закладу.

1.Створити безпечні умови для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини.

2.Формувати елементарну компетенцію з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3.Виховувати основи безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культуру безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

4.Готувати дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

5.Формувати у дітей культуру безпеки життєдіяльності, сприяти свідомому обранню ними здорового способу життя, розвивати у дітей позитивні мотивації до вивчення питань особистої безпеки. Створити або поновити куточки з техніки безпеки в приміщенні закладу.

6.Створити безпечне розвивальне середовище та налагодити систему роботи з безпеки життєдіяльності з дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

7.При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку перевагу надавати спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової  та пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню спільних проектів, проведенню розваг, «Днів та тижнів безпеки».

8.Залучати батьків до різних заходів: практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах.

9.Спільно з відповідними правоохоронними службами МНС, МВС провести теоретичні заняття та практичні тренінги з дітьми з питань дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Секс шоп Купить мед. справки